Dagsorden til arr. møde 17. november 2014

Deltagere: Kenneth Hamilton (KH), Helga Roesgaard (HR),, Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Kommende møder: 15. december kl. 10 – 12

Forslag til møder i forår et 2014: 12. januar, 16. februar, 16. marts, 13. april, 11. maj og 8. juni.
Alle mandage kl. 10-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser: Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende
.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arangementer skal billetterne være betalt.

  1. Evaluering af afholdte arrangementer

Søndag 26. oktober kl. 15 - 17: Tordenskjolds soldater
Birgittes regnskab: Tordenskjolds soldater- koncerten 26.10.2014

Indtægter:

88 entré billetter á 40 kr: 3520 kr
(ca fordeling- måske var der 5 kaffe mere og 5 entré mindre??)

65 kaffe á 40 kr: 2600 kr

+ 25 kr 25 kr

--------------------------------------------------------------

I alt: 6145 kr

Udgifter:

Orkester: 3000,00 kr

Kagebagning: 180,00 kr

Annoncering: 1349,69 kr

Koda: 476,00 kr

----------------------------------------------------------------------------------

I alt 5005,69 kr

Overskud: 1139,31 kr

  1. Kommende arrangementer – Sæson 2014 og 2015 (X= fastlagt)

X Søndag 30. november 2014 k. 10-13: Julearrangement sammen med naturskolen

Se vedhæftede pressemeddelse fra Andreas

Fra arrangementsgruppen: Asta – afbud Martha
Hjælp: John, Susanne, Helge og Randi har meldt sig

Samle op på næste møde..

Martha sørger for æbleskiver og gløgg + kakao

Det kan være en fordel at gå over i jagtstuen og servere.

X Fredag 21. januar kl. 18 -22 Medlemsaften 2015: Tema: Nepal
ABO fortæller og viser billeder fra Nepal-tur. Nepalesisk mad (krydret) serveres + Nepali tea (sød)
OBS
Flyttet til 21. januar – er tilføjet i Nygårds kalender

Prinicipielt er dette FU-s arrangemnet - dvs. det økonomiske vedrører ikke arrangementsgruppen – i praksis har arrangementsgruppen hvert år indtil nu stået for det praktiske .

Arrangementet henvender sig til Foreningen Nygårds medlemmer. De aktive frivillige betaler normalt ikke for dette arrangement, mens foreningens medlemmer betaler en fastlagt pris. Medlemmer har mulighed for at invitere familiemedlemmer (el.lign.) med.

X Lørdag 21. februar 2015 kl. 13.00 – 15.00: Naturvandring med Leo Vindahl.

Ole har lavet aftale med LV – pris ca. 200 kr. Ok kalender

Vi laver kaffebord.

X Torsdag 2. april – mandag 6. april 2015: Påskeudstillling

Vi fastholder vores kvalitetslinie.

Ok til at Helga fortsætter sin søgen, samt at hun fortsat er den, der holder ferniseringstalen (alternativet som kunne være en ”ping” fik ikke opbakning)

Ole aftaler musik med Thorstein.

Foreløbig e mulige kunstnere Jens Bohr http://www.jensbohr.dk/ og Mette Strong http://da.mettestrong.dk/

X Fredag 8. maj 2015 om aftenen: folkBaltica koncert

Der har været afholdt møde 17. september med kulturkonsulent Helle Barsøe, Sønderborg Kommune og folkBalticas kunstneriske leder Harald Haugaard, http://www.haraldh.dk/ , samt Helga, Martha og Asta.

De, Harald og Helle, var meget begejstrede for Nygård, og vi blev godkendt som deres mindste spillested.

Der vil blive behov for en lille scene, som fB vil sørge for. I det hele taget sørger fB for alt det praktiske mht. kunstneren, PR, lyd og lys mv. samt billetsalg – og får også indtægten.

Vi skal sørge for opstilling af stole, forplejning af solist mv. samt traktement til publikum, som vi får indtægten fra.

- planlægning venter

X Søndag 21. juni 2015: Operakoncert

Planlægning af operakoncerten 2015

se: bilag: Opsamlingpapir for operakoncerten 2015

X Tirsdag 23. juni 2015: Sankt Hans-fest Forslag til årets taler?- Ikke drøftet

  1. Skitse af forårs- og efterårsprogram evt. til brug for ansøgning til kommunen.


Forårsprogrammet er næsten klart – ikke umiddelbart noget vi skal søge til.

- Naturfredningsforeningen har udgivet et skrift ”Fremtidens natur i Sønderborg Komune” - var det en ide at lave en debaraften om den en aften i foråret?

Efterår 2015:

- FOF-foredrag med Inge Adriansen – på bestyrelsesmødet 3. november aftalt med IA, at hun drøfter 2 aftener i et samspil med René Rasmussen, om henholdsvis udefronten og hjemmefronten. Afventer nærmere besked.


- Julearrangement med Naturskolen

Forslag til yderligere arrangementer? Drøftes på næste møde.

- Aftalt med Andreas Andersen på bestyrelsemødet, at han undersøger mulighederne for et samabrejde med Naturredningsforeningen om henholdsvis en ugletur og en svampetur

- Peter Grønlykke spurgte til en gentagelse af fugleturen?

  1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Musikalsk quiz for nørder evt. Ken? - evt. medlemsaften 2016 – f.eks. nordisk aften

Hukommelse - hjerneforskning

Fængselspræst - fængselsbetjent

Man jager et bæst og anholder et menneske en politibetjent fortæller

Flagermus-tur (DN og Helga) – vi afventer – sensommer/ nattetur 2014?

Evt. en uglemand med - 2015?

  1. Praktiske forhold

  1. Evt. : Møde med Svenstrup-folkene omkring Svenstrup Forsamlingshus?