Dagsorden til arr.mødet 20. oktober 2014

Deltagere: Kenneth Hamilton (KH), Helga Roesgaard (HR),, Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Kommende møder: 17. november og 15. december.
Alle mandage kl. 10-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser: Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende
.

  1. Evaluering af afholdte arrangementer

Lørdag 20. september : Koncert med Ray Cooper

Indtægter:

Billetsalg Sdb. billetten 1200-

Hans Skov 700-

Foreningen Nygård: 1200-

Ved døren: 500-

------------------------------------------------------------------------

I alt 3600-

Indtægt ved salg /kaffe, øl, vin, brød: 1140-

Sponsorstøtte fra Skattekisten: 1500- Indtægt i alt: 6240-

Udgifter:

Indkøb af mad: brød, pålæg 832-

Indkøb drikkevarer: øl, vin , vand 290-

------------------------------------------------------

I alt 1122-

Ray Cooper: 3500-

Kodaafgift: 476,49 Udgift i alt: 5098, 49

Overskud: 1141,51 Kr.

Lørdag 27. september 2014 Alsisk eftermiddag

Indtægt: 86 gæster á 60 kr, 1 á 45 kr: 5205-

Udgift: Kagebagning 970-

Andet, gaver, kaffe, fløde m.m. 424-

I alt 1394- 2788-

Overskud: 3811-

  1. Kommende arrangementer – Sæson 2014 og 2015 (X= fastlagt)

X Søndag 26. oktober kl. 15 - 17: Tordenskjolds soldater – blandet program med fællessange
Mht. vores maildrøftelse af entréprisen, så kan I se her ovenfor, at vi – heldigt nok – endte med at være enige med os selv;-)

Hvem hjælper? Ole er jo selv aktiv i orkesteret

Afbud fra Martha. + Asta (kommer kl. 13.30 – Helga? - Ken? Inge? Birgitte?

Inge og Birgitte har tilbudt at gøre rent før koncerten – Cornelia gør rent tirsdagen efter.

Birgitte vekselpenge?

Kager?

Økonomi:Vi har ikke fået en fast pris fra orkestret, men jeg (=Ole)har sagt, at vi slet ikke kan matche den faste pris. Det er musikerne i orkestret helt indforstået med. Jeg har forstillet mig 2000 kr.

Til udgifter skal vi også regne Coda samt annoncering plus indkøb til traktement, så udgifterne løber let op i et sted mellem 3500 kr. og 4000 kr.

X Søndag 30. november 2014 k. 10-13: Julearrangement sammen med naturskolen

Svar fra Andreas Hermann 21. maj Jeg har planlagt at lave Juletur i Nørreskoven søndag den 30. november kl. 10-13.

Hvis du/I har lyst at være med, ville jeg meget gerne lave ”business as usual”.

Hvem kan hjælpe?

Fra arrangementsgruppen: Asta – flere?

Medlemsaften 2015: Tema: Nepal - tidspunkt fastlægges
ABO fortæller og viser billeder fra Nepal-tur. Nepalesisk mad (krydret) serveres + Nepali tea (sød)

Tidspunkt - fredag i januar? 16. eller 30. januar?

Prinicipielt er dette FU-s arrangemnet - dvs. det økonomiske vedrører ikke arrangemnetsgruppen – i praksis har arrangenetesgruppen hvert år indtil nu stået for det priaktiske .

Arrangementet henvender sig til Foreningen Nygårds medlemmer. De aktive frivillige betaler normalt ikke for dette arrangement, mens foreningens medlemmer betaler en fastlagt pris. Medlemmer har mulighed for at invitere familiemedlemmer (el.lign.) med.

X lørdag 21. februar 2015 kl. 13.00 – kl. 15.00: Naturvandring med Leo Vindahl.

Ole har lavet aftale med LV – pris?

Torsdag 2. april – mandag 6. april 2015: Påskeudstillling

X Fredag 8. maj 2015 om aftenen: folkBaltica koncert

Der har været afholdt møde 17. september med kulturkonsulent Helle Barsøe, Sønderborg Kommune og folkBalticas kunstneriske leder Harald Haugaard, http://www.haraldh.dk/ , samt Helga, Martha og Asta.

De, Harald og Helle, var meget begejstrede for Nygård, og vi blev godkendt som deres mindste spillested.

Der vil blive behov for en lille scene, som fB vil sørge for. I det hele taget sørger fB for alt det praktiske mht. kunstneren, PR, lyd og lys mv. samt billetsalg – og får også indtægten.

Vi skal sørge for opstilling af stole, forplejning af solist mv. samt traktement til publikum, som vi får indtægten fra.

X Søndag 21. juni 2015: Operakoncert

Planlægning af operakoncerten 2015

- Gennemgang af Tanjas liste

- Drejebog genopfriskes
- Budget udarbejdes
- Ansøgning udarbejdes til Sønderborg Kommune, Linak og Højgård-fonden

- Udmelding af datoen i relevante fora: kultunaut, operafrivillige m.fl.

se vedhæftede bilag:
- møde med Lars Ole

- møde med Center for Kultur

- Budget Opera 2015

Tirsdag 23. juni 2015: Sankt Hans-fest Forslag til årets taler?

  1. Forslag fra Center for Kultur:

Simon Rosenbaum-koncert

         SIMON ROSENBAUM

                                med

                       " E N  S I M O N A D E "

                           en mand og et flygel

           60 ÅR I DANSK UNDERHOLDNING

          SUNGET, SPILLET, GØGLET OG FORTALT

          AF "LIVSGLÆDENS AMBASSADØR",

          SOM PRESSEN  KALDER SIMON ROSENBAUM...

-----------------------------------------------------------------------------

Forestillingens varighed 1 x 75 min. eller i 2 afd.. m/pause...

________________________________________________________________________

John og jeg er overbeviste om, at forestillingen egner sig meget godt til Nygård. Derfor vil vi gerne undersøge om vi sammen kan lave et godt koncept/produkt. Hvornår tænker I, at det vil passe at få forestillingen afviklet på Nygård?

Økonomien ser således ud:

Honorar: v/Eftermiddagsforestilling: kr. 8.500,- plus rejseudg. I alt ca. 9.300 kr. (med DSB)

Derudover har vi udgifter til leje af el-klaver ca. 3.000 kr.

P.A afvikler + 2 stk. mikrofon m.m. ca. 3.500 kr.

I alt ca. 15.800 kr.

+ annoncering m.m. ca. 3 – 5.000 kr. (alt efter hvordan vi skruer markedsføringen sammen). Center for Kultur kan være ansvarlig for markedsføringen samt billetopsætning m.m.

Center for kultur kan være med til at dække de fleste produktionsudgifter samt pr/markedsføring. Midlerne kan vi finde i en pulje til offentlige arrangementer i Nordals. Vi foreslår, at Foreningen dækker 50 % af honoraret på i alt ca. 4250 kr.

I må gerne lave jeres eget koncept f.eks. salg af frokost/kaffe + entre.

  1. Skitse af forårs- og efterårsprogram til brug for ansøgning til kommunen.


Forårsprogrammet er næsten klart – ikke umiddelbart noget vi skal søge til.

Efterår 2015:
Simon Rosenbaum-koncerten?
FOF-foredrag med Inge Adriansen?
Julearrangemnet med Naturskolen

Forslag til yderligere arrangementer?

  1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Musikalsk quiz for nørder evt. Ken? - evt. medlemsaften 2016 – f.eks. nordisk aften

Hukommelse - hjerneforskning

Kosovo

Fængselspræst - fængselsbetjent

Man jager et bæst og anholder et menneske en politibetjent fortæller

Flagermus-tur (DN og Helga) – vi afventer – sensommer/ nattetur 2014?

Evt. en uglemand med - 2015?

  1. Praktiske forhold

  1. Evt.

Møde med Svenstrup-folkene omkring Svenstrup Forsmalingshus.