Dagsorden til arrangementsmødet 15. september 2014

Deltagere: Kenneth Hamilton (KH), Helga Roesgaard (HR),, Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Kommende møder: 20. oktober, 17. november og 15. december.
Alle mandage kl. 10-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser: Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende
.

 1. Velkommen til Kenneth Hamilton - Kort præsentation af gruppen, aktiviteter og hidtidig praksis.

 1. Evaluering af afholdte arrangementer - ingen

 1. Kommende arrangementer – Sæson 2014 (X= fastlagt)


X Lørdag 20. september kl.20 Koncert med Ray Cooper
På mødet med Hans Skov Petersen den 25. august fik vi en del praktiske ting afklaret – se referatet herfra. Der skal ikke søges spiritusbevilling.

Tovholder: Ole – herudover kan Helga, Martha og Asta hjælpe til.

Fastlagt pris for traktement 40 kr. Pris for øl 15 kr, vand 10 kr.
Vi mangler afklaring af, om RC skal overnatte på Nygård.

Mht. bespisning foretrækker han at bare få lidt frugt/snacks e.l. før koncerten og så et let måltid el. et par sandwiches efter koncerten, hvis det er muligt (besked fra hans bookingfirma).

Billetsalg?

X Lørdag 27. september 2014 Alsisk eftermiddag. Karin Jensen fra Alsingergildet læser højt. Samt Marie Hess som dommer til kredsmesterskabet i alsisk (Ole har lavet aftaler med begge)
Booket i kalenderen

Sønderjysk kaffebord – Martha kontakter Hjem og kultur – evt. aftale at lave det som et fællesarragement.

Ole (tovh9lder) og Helga kan – Martha ikke – Asta kun med forberedelserne , ikke oprydning.

60 kr. er prisen for det hele.

Uge 41 (ugen før efterårsferien):
X mandag 6. oktober 2014 kl. 19 ”Civilbefolkningen på Als og Sundeved i 1864” ved Inge Adriansen. Foredrag i samarbejde med FOF.
På dette tids
punkt er Ole Bornedals film om 1864 i fuld gang i DR. (der er vist 2 afsnit)

Pris 80 kr. som er FOFs – de opkræver selv.

Vi serverer kaffe + te + kage pris 40 kr.

X Søndag 26. oktober kl. 15 - 17: Tordenskjolds soldater – blandet program med fællessange
OA: Musikerne er nu taget i ed og har fået sat kryds i kalenderen, så det vil sige at denne eftermiddag nu er på plads. Der er ikke aftalt honorar, men alle i orkestret er bekendt med at Nygårds økonomi ikke rækker til hvad orkestret normalt får i betaling. Men vi drøfter nærmere på næste møde hvad vi kan tilbyde.

X30. november 2014 k. 10-13: Julearrangement sammen med naturskolen

Svar fra Andreas Hermann 21. maj Jeg har planlagt at lave Juletur i Nørreskoven søndag den 30. november kl. 10-13.

Hvis du/I har lyst at være med, ville jeg meget gerne lave ”business as usual”.

 1. Operakoncert 2015 fastlagt til 21. juni 2015

Mødet med Lars Ole 8. september 2014 kl. 9 – 10 - Vi blev enige om tidspunktet efter at Lars Ole havde haft kontakt til Johan Korsfeld og Johannes Balslev fra Sýmfoniorkesteret.
Udgifterne for Den ny Opera er i alt 140.000 kr. ( =20 musikere à 5.000 kr. – Sangerne 30.000 kr .+ Jakob og Lars Ole 0 kr.). Heraf betaler Lars Ole de 60.000 kr. - dvs. Nygårds andel bliver 80.000 kr. + nogle ugeophold for Den ny Opera på Nygård.

Prøve fredag og lørdag i Musikskolen på Skovvej – Ole kontakter Thorstein.

Den mandlige sanger bliver sandsynligvis baryton Lars Møller se http://www.nordicartistsmanagement.com/lars-moller-baritone

Lars Ole, Jakob og evt. flere vil gerne overnatte på Nygård.

Indendørs alternativ i tilfælde af regnvejr blev drøftet. Aulaen i Havnbjerg ville være bedst, men er det muligt?
Lars Ole vil kunne medbringe en transportabel scene, som vil kunne sættes op.

Scenen fra aulaen befinder sig nu på Nordborg Skole, som også kan være et alternativ – men salen skal først måles op.

Nørherredhus blev nævnt, men frafaldet dels fordi lejeprisen er høj dels fordi vi ikke selv kan sælge drikkevarer mv.

Mødet med Center for Kultur på Alsion 8. september 2014 kl. 12.20 – 13.30: Ud over arrangementsgruppen deltog John Frederiksen, kulturchef og Tanja Zeba, kulturkonsulent.

På baggrund af Nygårds planer om at afholde operakoncert i 2015 samt forelæggelse af vores efterårsprogram foreslog JF, at vi sender ansøgning til Nordals-puljen, som årligt er på 300.000 kr.
Puljen administreres af JF, der har beføjelser til ansøgninger under 25.000 kr. ansøgninger op til 50.000 kr. - direktionen og op til 100.000 kr. byrådet.

Mente at der var baggrund for at søge dels om operakoncerten særskilt dels om tilskud til vores forårs- og efterårsprogram. Her blev et beløb på 6.000 kr. pr. sæson nævnt som underskudsgaranti.

Evt. søge flere år frem ? - kun tilsagn for et år af gangen, men der kunne giver hensigtserklæringer. Det er vigtigt i ansøgningen at lægge vægt på fornyelse.

Mht. ansøgning om støtte til operaen, skal vi søge om beløb til de ting, som kommunen støttede os med sidst, således at vi får pengene og betaler kommunen for disse ting. Herudover søge om underskudsdækning.

Det blev aftalt, at Tanja bestiller scenen – det er kommet tilsagn herom.

Tanja har tilbudt at undersøge priserne for os og har skrevet følgende:

Vil du/I sende mig en liste over de materialer/arbejdsopgaver I skal have pris på?

Jeg tænker på poster som f.eks.:

·        Toiletvogn

·        Skraldestativer

·        Mobilscene

·        Grafisk materialer (plakat, flyer, postkort)

·        Print af materialer

·        Annoncer (Ugeavisen, JV, Facebook m.m.)

·        Skilte fra Vej & Park

·        Afspærring (evt. skilte opstilling ved veje)

·        Keyhanger / med vedhæng

·        Evt. T-shirts / skjorter til crew?

·        Fotograf

·        Evt. pavillon / telt og ekstra borde m.m. til salg af kaffe m.m.”

Praktisk støtte : Kommunen har netop søsat projekt ”Foreningsstøtte”. Vi vil kunne få råd, vejledning og sparring hos Tanja til såvel opraen samt til vores øvirgie aktiviteter.

Nygårds øvrige aktiviteter:
Forslag om at Nygård næste år deltager i folkBaltica – Tanja har efterfølgende skrevet til Helle Barsøe:

Som jeg kort orienterede dig om, så er foreningen Nygård interesseret i at samarbejde om en folkBaltica-koncert/arrangement. Der er plads til 50-60 personer i deres store lokale.

Foreningen Nygård kører et efterår-og forårsprogram med forskellige type arrangementer. Man kan godt sige, at fyrtårnet er deres store opera koncert slut juni  På foreningens - hjemmeside kan du læse mere om deres aktiviteter: http://www.nygaard-als.dk/

Omgivelserne er fantastiske og foreningen er meget aktiv, hvilket betyder at medlemmerne vil kunne løfte en del praktiske opgaver. Endvidere har foreningen en bred kontaktflade i forhold til potentielle publikumsgæster.

folkBaltica er meget velkommen til at besøge Nygård. Her vil jeg anbefale at man kontakter Asta (cc denne mail, T: 2041 1965)”

Tanja har også sendt et link på http://sommerisonderborg.dk/ - hvor vi kan se, hvilke ting der gentages og som vi måske kan inspireres af.

Herudover drøftede vi PR – kultunaut – scenebehovet på Nordals – påskeudstilllingen, specielt mht. kvalitet.

Det blev nævnt, at det kunne være en ide at kontakte Allan Breckling se http://charling.dk/allan-breckling for at få et samarbejde om litteratur og http://ugeavisen.dk/artikel/67188:SOenderborg--Breckling-bliver-tv-vaert

 1. Planlægning af operakoncerten 2015

  - Gennemgang af Tanjas liste

  - Drejebog genopfriskes
  - Budget udarbejdes
  - Ansøgning udarbejdes til Sønderborg Kommune, Linak og Højgård-fonden

  - Udmelding af datoen i relevante fora: kultunaut, operafrivillige m.fl.

 2. Skitse af forårs- og efterårsprogram til brug for ansøgning til kommunen.

 1. Medlemsaften 2015: Tema: Nepal
  ABO fortæller og viser billeder fra Nepal-tur. Nepalesisk mad (krydret) serveres + Nepali tea (sød)
  Tidspunkt aftales på næste møde

 1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Hukommelse - hjerneforskning

Kosovo

Fængselspræst - fængselsbetjent

Man jager et bæst og anholder et menneske en politibetjent fortæller

Flagermus-tur (DN og Helga) – vi afventer – sensommer/ nattetur 2014?

Evt. en uglemand med - 2015?

Leo Vindahl- naturtur/kombination – afvente? – evt. forår 2015

Musikalsk quiz for nørder evt. Ken? - evt. medlemsaften 2016 – f.eks. nordisk aften

 1. Praktiske forhold

Vi har anskaffet 54 stole til udendørs brug . Står i portrummet.

 1. Evt.