Dagsorden til arr. mødet 23. marts 2014

Deltagere: Helga Roesgaard (HR), Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) – ordstyrer, Asta Broesby-Olsen (ABO) - tovholder og referent

 

Kommende møder: mandag 24. marts, mandag 14. april (Asta fraværende), mandag 19. maj, mandag 16. juni –OBS dette sidste møde ændret til torsdag 12. juni pga. lejemål 16. juni.

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser: Fremover tager vi 40 kr. for kaffe og kage
Samt 40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

$11.      Evaluering af afholdte arrangementer

Tirsdag 18. februar 2014 Optakt til operabustur  - ca. 40 deltagere

Lørdag 1.marts kl. 15 – 17 ”Melodien er af Carl Nielsen”.  – ca. 40 deltagere

$12.      Kommende arrangementer – Sæson 2014 (X= fastlagt

X Torsdag 17. april – mandag 21. april: Påskeudstilling

3 kunstnere (fra omkring Silkeborg – Bryrup – Gjern), der udstiller.

Kirsten Holm,www.kistenholm.dk

Rigmor Bak Frederiksen,www.rigmorbakfrederiksen.dk

Nurith Lumer-Klabbers,www.nurith.dk.

Musik: Ole har afklaret, at Thorstein og musikskolen står for musikken ved ferniseringen. Vi skriver musikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole.

Skinne til ophæng: Asta har kontaktet Leif for opsætning af skinne i biblioteket ca. 1. februar.

Der er hængt én skinne op over vinduet ud mod brændeskuret – yderligere én ønskes over sofaen.

Asta taler med Leif igen.

Ophængsstativ til flere billeder: Helga har bestilt 6 ophæng hos sidste års udstiller og fået svar om, at det vil blive sendt til os som en foræring. Martha  har aftalt fremstillingen af skinnerne (lægter) med sin nabo. Beslagene er dog endnu ikke modtaget. Er evt. sendt til Birgitte. Såfremt hun ikke har modtaget dem, vil Helga rykke.

Maling af podier ?

Rydning af møbler fra udstillingsrummene ordnes af brændegruppen, så der er ryddet onsdag middag og sættes på plads igen tirsdag (er booket i Nygårds kalender)
Helga afklarer, om kunstnerne  har behov for hjælp ved ophængningen. I givet fald vil vi kunne stille med en hjælper mellem kl. 12 og 14.

Fordeling af påskedagene mellem Helga, Martha og Ole
torsdag: Helga, Martha (indtil kl. 16), Birgitte (indtil kl. 16) Ulla og Gunnar, Inge.

fredag: Ole, Helga, Martha

lørdag: Ole, Helga, Martha – 2 er nok

søndag: Ole, Helga, (Martha)

mandag: Ole, Birgitte, Helga, Martha

ABO spørger  Annelie.

God ide, at Gunnar eller en anden hjælper modtager udstillingsgæsterne nedenunder.


Overnatning i udstillingsperioden:

Onsdag: Holm (2), Rigmor, Nurith (2)

torsdag: Holm(2), Rigmor, Nurith (2)

fredag: Nurith (2)

fredag: Nurith (2)

lørdag: Nurith (2)

søndag: Nurith (2)

Der er således ikke brug for, at frivillige overnatter i år.

Fotografier fra udstillingen:Asta har tilsagn fra  Annelene om at fotografere.

Udstillingsbussen / busserne til Nygård: Enighed om, at vi år modtager bussserne på Nygård.

Køreplan for udstilllingsbusserne:

Bus 1.

Kl. 12.00                 Åbning i Idrætscenteret                           afgang kl. 13.20

Kl. 13.25                 Nordalsskolen                                          afgang kl. 13.55

Kl. 14.10                 Alsingergaarden/Stolbroladen                  afgang kl. 14.55

Kl. 15.10                 Det Røde Palæ                                         afgang kl. 15.40

Kl. 15.45                 Kunstpunkt                                              afgang kl. 16.15

Kl. 16.30                 Nygård                                                     afgang kl. 17.00

Retur til Idrætscenteret, ankomst kl. 17.20

Bus 2.

Kl. 11.00                 Kunstpunkt                                              afgang kl. 12.30

Kl. 12.35                 Det Røde Palæ                                         afgang kl. 13.05

Kl. 13.25                 Nygård                                                     afgang kl. 13.55

Kl. 14.00                 Alsingergaarden/Stolbroladen                  afgang kl. 14.45

Kl. 14.55                 Idrætscenteret                                          afgang kl. 15.55

Kl. 16.00                 Nordborg Skole                                        afgang kl. 16.30
Retur til Kunstpunkt, ankomst kl. 17.00 

OK til buskøreplanen + til at busserne helt undtagelsesvis må parkereforan Nygård.

OBS: Spørge om hjælpere ved generalforsamlingen og på arbejdsdagene

Annoncering og presseomtale drøftes på næste møde.

Helga vil gerne skrive teksten og sender den til Ole, som kontakter pressen.

X 30. april  ”Barberen i Sevilla”  Medlems/frivillighedsarrangement 2014
Status:

Indbydelsen er sendt til alle Nygårds frivillige, alle foreningens medlemmer samt fornylig alle operafrivillige.X Søndag 25. maj 2014 kl. 6 Fugletur med Gert Fahlberg, formand for Ornitologisk forening for Sønderjylland.

Helga har lavet aftale med Gert Fahlberg, Helga aftaler det præcise forløb med GF.

Pris + tidspunkt kl. 6 + hvor mange i hver gruppe + tilmelding til Nygårds mail + Helgas tlf.

Anføre at folk skal huske kikkert.

(Peter Grønlykke har også tilkendegivet, at han kan hjælpe med en fugletur – op til GF at kontakte ham)

Efter turen serveres morgenkaffe med boller i Jagtstuen (er booket hos Andreas – pris 250 kr.) pga. at Nygård er udlejet.
Vi skal henvende os til Andreas en uges tid før og få koden til døren.

X 23. juni 2014 Sankt Hans-fest på Nygård.
Årets taler er Charlotte Sahl Madsen.

Asta har fået ok fra Charlotte. Og har sendt besked til samarbejdspartnere. Ole spørger orkesteret

Vi skal have styr på en vogn til at transportere brændet til bålet, idet Egon ikke mere har en. Evt. mulighed for at låne via Christian Fischlein, men vognen befinder i Naldmose.  Muligvis kan vi starte med at samle en bunke egnet bålmateriale i skovudkanten ved festpladsen (Ole aftaler med Egon), når vi har vogn til brænde på forårets tirsdage.

Brændegruppen starter med at samle brænde til bålet nu og forsøger om transporten kan klares med små portioner af gangen med Oles traailer.

Skiløb – Ole låner skiene.  Vi placerer løbet foran huset, således at det er synligt for alle.

Vi skal sørge for at aftale hjælp til opsætning af bål i god tid.

X Lørdag 20. september kl.20  Koncert med Ray Cooper
er booket i Nygårds kalender

Oplysninger fra Hans Skov om Ray Cooper:

Se vedhæftede referat fra mødet den 5. marts 2914.

Næste møde aftalt til en onsdag først i maj måned

Ole har kontaktet Tanja Zeba vedrørende muligheden for at søge underskudsdækning og er blevet henvist til Irma Lundsgård, men har pt. ikke hørt fra hende.

X 27. september 2014 Alsisk eftermiddag. Karin Jensen fra Alsingergildet læser højt. Evt. Marie Hess som dommer til kredsmesterskabet i alsisk (Ole har lavet aftaler med begge)
Booket i kalenderen

Sønderjysk kaffebord – Martha kontakter husmoderforeningen i Egen eller evt. Hjem og kultur
OBS: Martha skal have telefonnummer igen.

Egen Husholdningsforening. Formand er: Birgit Larsen, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf. nr. 7445 8547.

Uge 41 (ugen før efterårsferien):


X  mandag 6. oktober 2014 kl. 19  ”Civilbefolkningen på Als og Sundeved i 1864” ved Inge Adriansen. Foredrag i samarbejde med FOF.
På dette tidspunkt er Ole Bornedals film om 1864  i fuld gang i DR. (der er vist 2 afsnit)

? December 2014: Julearrangement sammen med naturskolen

Forslag til arrangement er efterår 2013:


Filosofien bag yoga ved Simon Krohn
Samarbejdsmuligheder med FOF er undersøgt, kan ikke løbe rundt.

ABO har aftale med SK om et arrangement mellem Nygård og SK i forbindelse med, at han har arrangement i Åbenrå.

Medlemsaften 2015: Tema: Evt. Amerikanske burgere

$13.      Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Hukommelse - hjerneforskning

Kosovo

Fængselspræst - fængselsbetjent

Man jager et bæst og anholder et menneske en politibetjent fortæller

Flagermus-tur (DN og Helga) – vi afventer – sensommer/ nattetur 2014?

Evt. en uglemand med

Ugletur (Leo Vindahl)- nattetur/kombination – afvente? – evt. eftersommeraffangement.

Svampetur med Anker Hansen - alternativ

Musikalsk quiz for nørder


$14.      Praktiske forhold

$15.      Evt.