Dagsorden til arr. mødet 17. februar 2014

Deltagere: Helga Roesgaard (HR), Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) – ordstyrer, Asta Broesby-Olsen (ABO) - tovholder og referent

Kommende møder: mandag 24. marts, mandag 14. april (Asta fraværende), mandag 19. maj, mandag 16. juni

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser: Fremover tager vi 40 kr. for kaffe og kage
Samt 40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende
.

  1. Evaluering af afholdte arrangementer - Ingen siden sidst

  1. Kommende arrangementer – Sæson 2014 (X= fastlagt

X Tirsdag 18. februar 2014 Optakt til operabustur
Lars Ole ogJakob Næslund Madsen fortæller om Barberen i Sevilla og om det at stable en operaforestilling på benene.

2 x ca. 40 minutter med en pause i midten.
Vi vedtog 30 kr. for ”foredraget” (for alle – også Nygårds medlemmer og deltagere i turen) samt 40 kr. for 1 glas vin/1 kop kaffe + operasnitter – 10. kr. pr. efterfølgende glas/kop.

NB: Muligheden for at komme med på operaturen til Esbjerg for alle interesserede.

OBS: Asta efterlyser hjælpere til påskeudstillingen

X Lørdag 1.marts kl. 15 – 17 ”Melodien er af Carl Nielsen”. En aften med sognepræst Kitty Hovgaard Jensen finder et antal sange (12-15) fra FOLKEHØJSKOLESANGBOGEN`s attende udgave med melodi af C.N., sige lidt om dem samt noget om Carl Nielsen i en passende blanding. Nygårds husorkester accompagnerer.

Thorstein spiller med vederlagsfrit -musikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole.

Ole tovholder.(

Honorar til Kitty Hovgaard?

Deltagerpris 30 kr. pr. person. Og 40 kr. for kaffe/kage som sædvanlig.

X Torsdag 17. april – mandag 21. april: Påskeudstilling

3 kunstnere (fra omkring Silkeborg – Bryrup – Gjern), der udstiller.

Kirsten Holm,www.kistenholm.dk

Rigmor Bak Frederiksen,www.rigmorbakfrederiksen.dk

Nurith Lumer-Klabbers,www.nurith.dk.

Ole har afklaret , at Thorstein og musikskolen står for musikken ved ferniseringen. Vi skriver musikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole.

Asta har kontaktet Leif for opsætning af skinne i biblioteket ca. 1. februar. Har lovet ,at det sker snart.

Ophængsstativ til flere billeder: Helga har bestilt 6 ophæng hos sidste års udstilller (en foræring- flot). Martha aftaler fremstillingen af skinnerne (lægter) med sin nabo.

Rydning af møbler fra udstillingsrummene ordnes af brændegruppen på tirsdagene før og efter påske (er booket i Nygårds kalender)

Fordeling af påskedagene mellem Helga, Martha og Ole (Inge spørges også)
torsdag:

fredag:

lørdag:

søndag:

mandag:


Helga afklarer, hvem af udstillerne der sover på Nygård. Øvrige nætter udbydes til aktive.

torsdag:

fredag:

lørdag:

søndag:

Udstillingsbussen / busserne til Nygård ? - fra Helga:

Der er en forespørgsel fra Nordborg Kunstinitiativ, hvor jeg er medlem, om vi vil have udstillingsbussen ud til Nygård, Skærtorsdag. Sagen er, at der ikke længere er udstilling på Nordborg Slot, som ellers har været 2. ophold for bussen (kl. 13.55) og næstsidste for Augustenborgbussen (kl. 15.55).

Tidspunkterne vil ikke være de samme, da Nygård jo ligger et andet sted på ruten.

Efter en del overvejelser tror jeg ikke, det er så godt. Tidspunktet vil nok ligge omkring kl. 15. Publikum på busruten har fået en fælles fernisering ved turens start - i henholdsvis Idrætscentret og Kunstpunkt Augustenborg - og skal ikke have flere ferniseringstaler + musik. Vi kan godt have besøget efter vores egen fernisering; men de to busser kan ikke begge komme på det tidspunkt.

Hvis Nygård kommer til at ligge som stop mellem Nordborg Skole og Alsingergården vil tidspunkterne være ca. 14.30 (Nordborgbussen) og 14.10 eller 15.20 (Augustenborgbussen). Disse tider har jeg taget fra sidste års køreplan, og det er slet ikke sikkert, at det bliver sådan i år.

Vi skal have møde i gruppen på onsdag 15.30, så jeg vil meget gerne høre jeres mening inden.

Sammenfattende: de kan ikke komme til Nygård, så det overlapper vores egen fernisering.

ABO: To forhold, der bør overvejes:

  • Påskeudstillingen og dermed Nygård vil blive besøgt af nogle mennesker, der ellers ikke ville komme til Nygård, nemlig de personer, som ikke selv er mobile , Og en del af de mobile har ligesom set udstillinger nok via busturen til at tage yderligere afsted i påsken

  • Hensynet til kunstnerne, der med busgæsterne vil få flere mulige kunder

Jeg er enig med Helga i, at det ikke må gå ud over vores egen fernisering.

Så det er et spørgsmål, hvornår bussen/busserne vil kunne komme, så det passer ind i vores skema for dagen.

Personlig synes jeg, det er svært rigtig at se vores udstilling, når der er mange mennesker.

OBS: Spørge om hjælpere allerede i februar måned – Asta spørger.

X 30. april ”Barberen i Sevilla” Medlems/frivillighedsarrangement 2014
Status 8.1.: 21 tilmeldte – 17.2.?

Indbydelsen er sendt til alle Nygårds frivillige, alle foreningens medlemmer samt fornylig alle operafrivillige.

X 23. juni 2014 Sankt Hans-fest på Nygård.
Årets taler er Charlotte Sahl Madsen.

Vi skal have styr påen vogn til at tranportere brændet til bålet, idet Egon ikke mere har en. Evt. mulighed for at låne via Christian Fischlein, men vognen befinder isg i Naldmose. Muligvis kan vi starte med at samle en bunke egnet bålmaterialee i skovudkanten ved festpladsen (Ole aftaler med Egon), når vi har vogn til brænde på forårets tirdage.

Vi skal sørge for at aftale hjælp til opsætning af bål i god tid.

X Søndag 25. maj 2014 kl. 6 Fugletur med Gert Fahlberg, formand for Ornitologisk forening for Sønderjylland.

Helga har lavet aftale med Gert Fahlberg, Helga aftaler forløbet med GF.

(Peter Grønlykke har også tilkendegivet, at han kan hjælpe med en fugletur – op til GF og kontakte ham)

Efter turen serveres morgenkaffe med boller i Jagtstuen (er booket hos Andreas – pris 250 kr.) pga. at Nygård er udlejet.
Vi skal henvende os til Andreas en uges tid før og få koden til døren.

XLørdag 20. september kl.20 Koncert med Roy Cooper
er booket i Nygårds kalender

Oplysninger fra Hans Skov om Roy Cooper:

På flg. link kan I få et indtryk af hans liveoptræden (fra en koncert i Belgien i foråret): http://www.youtube.com/watch?v=DZgRBbXYv_g

Hans første soloalbum kan høres på: http://westparkmusic.bandcamp.com/album/ray-cooper-tales-of-love-war-death-by-hanging

Ray regner med at udsende et nyt album til maj.

Se i øvrigt vedhæftede referat fra mødet 29. januar

X 27. september 2014 Alsisk eftermiddag. Karin ? fra Alsingergildet læser højt. Evt. Marie Hess som dommer til kredsmesterskabet i alsisk.
Booket i kalenderen

Sønderjysk kaffebord – Martha kontakter husmoderforeningen i Egen eller evt. Hjem og kultur

Uge 41 (ugen før efteråreferien:
? Oktober 2014 kl. 19 ”Cilvilbefolkningen på Als og Sundeved i 1864” ved Inge Adriansen.
Foredrag i samarbejde med FOF.
På dette tids
punkt er Ole Bornedals film om 1864 i fuld gang i DR.

Forslag til arrangement er efterår 2013:


Filosofien bag yoga ved Simon Krohn
Samarbejdsmuligheder med FOF er undersøgt, kan ikke løbe rundt.

ABO har aftale med SK om et arrangement mellem Nygård og SK i forbindelse med, at han har arrangement i Åbenrå.

Medlemsaften 2015: Tema: Evt. Amerikanske burgere

  1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Hukommelse - hjerneforskning

Kosovo

Fængselspræst - fængselsbetjent

Man jager et bæst og anholder et menneske en politibetjent fortæller

Flagermus-tur (DN og Helga) – vi afventer – sensommer/ nattetur 2014?

Evt. en uglemand med

Ugletur (Leo Vindahl)- nattetur/kombination – afvente? – evt. eftersommeraffangement.

Svampetur med Anker Hansen - alternativ

Musikalsk quiz for nørder

  1. Praktiske forhold

  2. Evt.