Dagsorden til arr. mødet 13. januar 2014

 

Deltagere: Helga Roesgaard (HR), Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) – ordstyrer, Asta Broesby-Olsen (ABO) - tovholder og referent

Kommende møde:r mandag 17. februar

mandag 24. marts

mandag 14. april (er jeg selv sandsynligvis fraværende)

mandag 19. maj

mandag 16. juni

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser: Fremover tager vi 40 kr. for kaffe og kage
Samt 40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende
.

  1. Evaluering af afholdte arrangenter

Lørdag 16. november: Bogens dag – byt eller køb bøger

Antal deltagere?

Søndag 1. december kl. 10 – 13: Juletur og juleværksted

Antal deltagere?

  1. Kommende arrangementer – Sæson 2014 (X= fastlagt)

Møde med Hans Skov om koncert med Roy Cooper

X Tirsdag 18. februar 2014 Optakt til operabustur
Lars Ole ogJakob Næslund Madsen kommer og fortæller lidt om Barberen i Sevilla og om det at stable en operaforestilling på benene.

2 x ca. 40 minutter med en pause i midten.

Vi har hidtil været enige om, at det er et selvstændigt arrangement af almen interesse : hvad skal vi kalde det?

X Lørdag 1.marts kl. 15 – 17 ”Melodien er af Carl Nielsen”. En aften med sognepræst Kitty Hovgaard Jensen finder et antal sange (12-15) fra FOLKEHØJSKOLESANGBOGEN`s attende udgave med melodi af C.N., sige lidt om dem samt noget om Carl Nielsen i en passende blanding. Nygårds husorkester accompagnerer.

Thorstein spiller med.

Ole tovholder.

X Torsdag 17. april – mandag 21. april: Påskeudstilling

HR har tilsagn fra de 3 kunstnere (fra omkring Silkeborg – Bryrup – Gjern), der udstiller.

Kirsten Holm,www.kistenholm.dk

Rigmor Bak Frederiksen,www.rigmorbakfrederiksen.dk

Nurith Lumer-Klabbers,www.nurith.dk.

OBS: Spørge om hjælpere allerede i februar måned

X 30. april ”Barberen i Sevilla” Medlems/frivillighedsarrangement 2014
Status 8.1.: 21 tilmeldte

Indbydelsen er 9-1- sendt til alle Nygårds medlemmer (dvs. dem er er registeret som medlememr 2013/=ar betalt kontingent)

 

X Søndag 25. maj 2014 kl. 6 Fugletur med Gert Fahlberg, formand for Ornitologisk forening for Sønderjylland.

Helga har lavet aftale med Gert Fahlberg, (Peter Grønlykke har også tilkendegivet, at han kan hjælpe med en fugletur – op til GF og kontakte ham)


Efter turen serveres morgenkaffe med boller i Jagtstuen (er booket hos Andreas – pris 250 kr.) pga. at Nygård er udlejet.
Vi skal henvende os til Andreas en uges tid før og få koden til døren.

Lørdag 20. september kl.? Koncert med Roy Cooper
er booket i Nygårds kalender

Fastlæggelse af tidspunkt for møde med Hans Skov fra Olferts venner om samarbejdet om koncerten.

Hvilke dage og tidpunkter kan vi? Skal være sidst på eftermiddagen /aften

Oplysninger fra Hans Skov om Roy Cooper:

På flg. link kan I få et indtryk af hans liveoptræden (fra en koncert i Belgien i foråret): http://www.youtube.com/watch?v=DZgRBbXYv_g

Hans første soloalbum kan høres på: http://westparkmusic.bandcamp.com/album/ray-cooper-tales-of-love-war-death-by-hanging

Ray regner med at udsende et nyt album til maj.

X 27. september 2014 Alsisk eftermiddag. Karin ? fra Alsingergildet læser højt. Evt. Marie Hess som dommer til kredsmesterskabet i alsisk.
Booket i kalenderen

Sønderjysk kaffebord – Martha kontakter husmoderforeningen i Egen eller evt. Hjem og kultur

Forslag til arrangement efterår 2013:
Filosofien bag yoga ved Simon Krohn
Samarbejdsmuligheder med FOF er undersøgt, kan ikke løbe rundt.

ABO har aftale med SK om et arrangement mellem Nygård og SK i forbindelse med, at han har arrangement i Åbenrå.

OBS: Spørge IA om hun har emne til et foredrag i efteråret i samarbejde med FOF

Medlemsaften 2015: Tema: Evt. Amerikanske burgere

  1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Hukommelse - hjerneforskning

Kosovo

Fængselspræst - fængselsbetjent

Man jager et bæst og anholder et menneske en politibetjent fortæller

Flagermus-tur (DN og Helga) – vi afventer – sensommer/ nattetur 2014?

Evt. en uglemand med

Ugletur (Leo Vindahl)- nattetur/kombination – afvente? – evt. eftersommeraffangement.

Svampetur med Anker Hansen - alternativ

Musikalsk quiz for nørder

  1. Praktiske forhold

Forslag (HR) om skinne over sofaen til ophængning til påskeudatillingen. Ordnes inden april 2014.

Vi mangler ophæng

Vi mangler nogle ophæng til skinnerne – Helga mangler en leverandør.