Dagsorden til arr. mødet 4. november 2014

Deltagere: Helga Roesgaard (HR), Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) - ordstyrer, Asta Broesby-Olsen (ABO) - tovholder og referent

Datoer i efteråret 2013: 2. december – alle gange kl. 10-12 (booket i Nygårds kalender)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser: Fremover tager vi 40 kr. for kaffe og kage
Samt 40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende
.

 1. Evaluering af afholdte arrangenter

Mandag 14. oktober 2013 kl. 11-12: Musik i Nørreskoven. Sang, dans og musik for børn og musikglade bedsteforældre.

Antal deltagere?

Musikskolen v. Thorstein har været glade for arrangementet. De har bedt om billeder.

Tirsdag den 22. oktober kl. 19: foredrag ved Inge Adriansen: Kirkerne på Als og Sundeved. Erstatning for det aflyste arr. i marts.

Antal deltagere?

 1. Kommende arrangementer – Sæson 2013 (X= fastlagt)

X Lørdag 16. november: Bogens dag – byt eller køb bøger

Bogbyttedag + bogsalg fra f.eks. 14 – 17.30. Bogquiz?

kl. 15 – 16.30 ”Bøger der gjorde indtryk” ved bibliotekar Hanne Næsborg Andersen – aftale er på plads

Kaffepause undervejs.

Ole har fået bøger fra Ole Werth.

Ole får bøger fra Rosinante som præmier. Ole laver

Pris: gratis adgang

20 kr. før foredraget og 10 kr. efter – overskuddet går til drift og vedligeholdelse af Nygård.

7 for 100 kr.

Traktement: Kaffe/the og kage pris 40 kr.

Ole er tovholder. Hjælpere: efterlyse hjælpere

X Søndag 1. december kl. 10 – 13: Juletur og juleværksted – Asta har aftalt med Andreas, at vi lige som sidste år står for at servere gløgg/kaffe/the/saft og æbleskiver.

(Se Naturskolens program vedhæftet)

Vi annoncerer ikke selv.

Hvem vil stå for dette arrangement? Efterlyse frivillige. Evt. Helga

John har meldt sig som hjælper

 1. Arrangementer 2014

  X Medlems/frivillighedsarrangement 2014
  Der er bestilt 52 billetter til (svarende til en busfuld) til Den Ny Operas forestilling ”Barberen i Sevilla” i Esbjerg den 30. april 2014. Pris 320 kr.

Aftalen med Lars Ole Mathiesen er, at vi kun skal betale for de billetter, vi faktisk bruger.

Bus til 52 personer: 6.625 kr. svarende til 127 kr. pr. person.

Café Tonekunsten i Musikhuset serverer inden arrangementet tallerkenanretninger med 6 specialiteter til en pris á kr. 189.- pr. kuvert. De har ikke eget køkken og derfor ikke mulighed for at tilbyde andre alternativer.
(Ole har undersøgt flere andre muligheder, men de ikke anvendelige – for langt fra Musikhuset. Vil herudover undersøge, om det vil være muligt for nogle at spise egen medbragt mad sammen med de der bestiller caféanretningen mod at købe drikkevarer)

I alt 636 kr. pr. person.

FU besluttede følgende betaling for de forskellige kategorier:

 • Nygårds frivillige skal betale: 236 kr. (= 636 kr. – rabat 400 kr.)

 • Nygårds medlemmer + operafrivillige: 536 kr. (= 636 kr. – rabat 100 kr.)

 • Andre interesserede: 636 kr.

Formålet med arrangementet er primært at have en fælles oplevelse for mennesker med tilknytning til Nygård (derfor er den fælles bustur og fælles spisning vigtig) samt herudover være en påskønnelse for de frivilliges arbejde.

4 unge fra Musikskolen inviteres med for 236 kr.

Ole har bestilt pladser i caféen – sedler til drikkevarer deles rundt til afkrydsning. Samlet afregning – afregning for den enkelte foregår i bussen på vej hjem.

Optakt til operabustur – datoforslag 14. eller 15. april – eller 22.april

Fra Lars Ole:

Nu har jeg snakket med Jakob om et intro-arrangement på Nygård vedr. Barberen i Sevilla.

Og vi kan faktisk bedst få det til at passe, hvis vi kunne komme til Nygård FØR vi begynder på prøverne på forestillingen - for når vi først er igang med dem, så har vi brug for al den tid vi kan få.

Så vores forslag er, at vi kommer før den 10. marts - mon det dur for jer?

Vi kan fortælle om Barberen, handlingen, musikken, hvordan griber man en operaopsætning an i praksis osv.  - og Jakob kan synge lidt og hvis vi er heldige, så kan vi tage en sangerinde med også.

Jeg har svaret:

Det vil være fint med os.
Pt. har vi 2., 3., 4. , og 5. marts ledig - samt hele februar på nær de sidste 3 dage. 

Vil det være ok for jer i februar?

Udsende invitation (FU) allerede nu til alle

Ole har udarbejdet forslag til indbydelse – vedhæftes.

Tilmelding sker ved at indbetale til bankkonto (aftales med Birgitte)

Medlemsaften 2015: Tema: Evt. Amerikanske burgere

X Lørdag 1.marts kl. 15 – 17 ”Melodien er af Carl Nielsen”. En aften med sognepræst Kitty Hovgaard Jensen finder et antal sange (12-15) fra FOLKEHØJSKOLESANGBOGEN`s attende udgave med melodi af C.N., sige lidt om dem samt noget om Carl Nielsen i en passende blanding. Nygårds husorkester accompagnerer.
 

Thorstein spiller med.

Ole tovholder.

X Torsdag 17. april – mandag 21. april: Påskeudstilling

HR har tilsagn fra de 3 kunstnere (fra omkring Silkeborg – Bryrup – Gjern), der udstiller.

Kirsten Holm,www.kistenholm.dk

Rigmor Bak Frederiksen,www.rigmorbakfrederiksen.dk

Nurith Lumer-Klabbers,www.nurith.dk.

OBS: Spørge om hjælpere allerede i februar måned

X Søndag 25. maj 2014 kl. 6 Fugletur udskudt

Helga har lavet aftale med Gert Fahlberg, formand for Ornitologisk forening for Sønderjylland.

Peter Grønlykke har også meldt sig??

20. og. 27. september 2014 Alsisk eftermiddag. Karin fra Alsingergildet læser højt. Evt. Marie Hess som dommer til kredsmesterskabet i alsisk.
Bookes i kalenderen

Sønderjysk kaffebord – Martha kontakter husmoderforeningen i Egen eller evt. Hjem og kultur

Vi vælger 27. september.

Forslag til arrangement efterår 2013:
Filosofien bag yoga ved Simon Krohn
evt. i samarbejde med FOF – ABO kontakter begge parter

OBS: Spørge IA om hun har emne til et foredrag i efteråret i samarbejde med FOF

 1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Hukommelse - hjerneforskning

Kosovo

Fængselspræst - fængselsbetjent

Man jager et bæst og anholder et menneske en politibetjent fortæller

Flagermus-tur (DN og Helga) – vi afventer – sensommer/ nattetur 2014?

Evt. en uglemand med

Ugletur (Leo Vindahl)- nattetur/kombination – afvente? – evt. eftersommeraffangement.

Svampetur med Anker Hansen - alternativ

Musikalsk quiz for nørder

 1. Praktiske forhold

Forslag (HR) om skinne over sofaen til ophængning til påskeudatillingen. Ordnes inden april 2014.

Vi mangler ophæng

Vi mangler nogle ophæng til skinnerne – Helga mangler en leverandør.