Dagsorden til arr. mødet 7. oktober 2013

Deltagere: Helga Roesgaard (HR), Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) - ordstyrer, Asta Broesby-Olsen (ABO) - tovholder og referent

 

Datoer i efteråret 2013: 4. november og 2. december – alle gange kl. 10-12 (booket i Nygårds kalender)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser: Fremover tager vi 40 kr. for kaffe og kage
Samt 40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende
.

  1. Hvem laver pressemeddelelse? Samt sørger for optagelse i Kultunaut?

Forslag Ole?

  1. Kommende arrangementer – Sæson 2013 (X= fastlagt)

X Mandag 14. oktober 2013 kl. 11-12: Efterårsferiearrangement for børn og bedsteforældre (booket i kalenderen)

                       

Thorstein og Jan Østergård udgør bandet.

Kaffe og juice. Pris: Gratis for børn – 20 kr. for voksne. 10 kr. for juice + pr. kop kaffe.

MT. bager boller. Serveres med pålæg, marmelade og pålægschokolade 10. kr. pr.stk.

MT og HR hjælper. Vi mødes kl. 9

XTirsdag den 22. oktober kl. 19: foredrag ved Inge Adriansen: Kirkerne på Als og Sundeved. Erstatning for det aflyste arr. i marts.
Annoncen er sendt til provstikontoret med anmodning om at sende den ud til alle råd i provstiet.ABO tovholder. Ole, Helga og Martha hjælper.

X Søndag 27. oktober: Vandretur med Leo Vindahl (booket i kalenderen). Aflyst – udsat?

X Lørdag 16. november: Bogens dag – byt eller køb bøger

Bogbyttedag + bogsalg fra f.eks. 14 – 17.30 .Bogquiz?

kl. 15 – 16.30 ”Bøger der gjorde indtryk” ved bibliotekar Hanne Næsborg Andersen – aftale er på plads

Kaffepause undervejs.

Ole har fået bøger fra Ole Werth.

Pris?

Traktement?

Ole er tovholder. Hjælpere?

X Søndag 1. december kl. 10 – 13: Juletur og juleværksted – Asta har aftalt med Andreas, at vi lige som sidste år står for at servere gløgg/kaffe/the/saft og æbleskiver.

(Se Naturskolens program vedhæftet)

Vi annoncerer ikke selv.

Hvem vil stå for dette arrangement?

  1. Arrangementer 2014X Medlems/frivillighedsarrangement 2014
    Der er bestilt 52 billetter til (svarende til en busfuld) til Den Ny Operas forestilling ”Barberen i Sevilla” i Esbjerg den 30. april 2014. Pris 320 kr.

Aftalen med Lars Ole Mathiesen er, at vi kun skal betale for de billetter, vi faktisk bruger.

Bus til 52 personer: 6.625 kr. svarende til 127 kr. pr. person.

Café Tonekunsten i Musikhuset serverer inden arrangementet tallerkenanretninger med 6 specialiteter til en pris á kr. 189.- pr. kuvert. De har ikke eget køkken og derfor ikke mulighed for at tilbyde andre alternativer.
(Ole har undersøgt flere andre muligheder, men de ikke anvendelige – for langt fra Musikhuset. Vil herudover undersøge, om det vil være muligt for nogle at spise egen medbragt mad sammen med de der bestiller caféanretningen mod at købe drikkevarer)

I alt 636 kr. pr. person.

FU afklarer hvad der skal betales

Optakt til operabustur – datoforslag 14. eller 15. april – eller 22.april

Afklares med Lars Ole – Ole sender datoforslagene

Medlemsaften 2015: Tema: Amerikanske burgere

X Lørdag 1.marts kl. 15 – 17 ”Melodien er af Carl Nielsen”. En aften med sognepræst Kitty Hovgaard Jensen finder et antal sange (12-15) fra FOLKEHØJSKOLESANGBOGEN`s attende udgave med melodi af C.N., sige lidt om dem samt noget om Carl Nielsen i en passende blanding. Nygårds husorkester accompagnerer.

Thorstein spiller med.

Ole tovholder..

X Torsdag 17. april – mandag 21. april: Påskeudstilling

X Søndag 25. maj 2014 kl. 6 Fugletur udskudt

Helga har lavet aftale med Gert Fahlberg, formand for Ornitologisk forening for Sønderjylland.

Peter Grønlykke har også meldt sig??

20. og. 27. september 2014 Alsisk eftermiddag. Karin fra Alsingergildet læser højt. Evt. Marie Hess som dommer til kredsmesterskabet i alsisk.

OBS: Spørge IA om hun har emne til et foredrag i efteråret i samarbejde med FOF

  1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Flagermus-tur (DN og Helga) – vi afventer – sensommer/ nattetur 2014?

Evt. en uglemand med

Ugletur (Leo Vindahl)- nattetur/kombination – afvente? – evt. eftersommeraffangement.

Svampetur med Anker Hansen - alternativ

Musikalsk quiz for nørder


  1. Praktiske forhold

Ole har bestilt højttaler opsat i spisestuen inden første efterårsarrangement - 14. oktober.Forslag (HR) om skinne over sofaen til ophængning til påskeudatillingen. Ordnes inden april 2014.