Dagsorden til arr.mødet 13. maj 2013

Deltagere: Thorstein Hemmet (TH), Helga Roesgaard (HR), Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) - ordstyrer, Asta Broesby-Olsen (ABO) - tovholder og referent 

Kl. 9 – 10.30: Planlægning af Operakoncerten 16. juni 2013 

1.  Status på billetsalg:
Fribilletter fordelt?
Asta har spurgt Tanja om salget på sønderborgbilletn.dk 

  1. Status på frivillige: Se vedhæftede oversigt over frivillige
    Opfordring sendt ud til foreningen Nygårds medlemmer
    Tilsvarende vedhæftet til udsendelse til evt. interesserede (se bilag) 

3.  PR: Foldere og plakater mv.
Hvad kan vi gøre fra nu frem til koncerten?
Bruge Radio Als – hvem gør hvad? 

4.    Hjemmesiden / Facebook / YouTube:
Opfordre til fælleskørsel samt på at tænke at tilbyde kørsel til dem der ikke selv kan køre
Ideer til PR ?? 

5.    Kontakt til kommunen
Tanja Zeba:
- Parkering forbudt skilte –
hvor mange skal vi bruge – kan vi få dem leveret til Nygård? (hvornår)? og afhentet igen? (hvornår?) – Asta har spurgt TZ
- Velkomstskilte til indfaldsvejene og ved Nygård, samt vejviserskilte med rød retningspil? – Asta har spurgt TZ
Stine Dudda:
- pressemøde - hvornår?
- konkurrence i Lokalavisen? – udlodning af 2 billetter

  1. Huskatlisten: se vedhæftet bilag

7.  Drejebog for Opera-ugen
- inden fredag
- fredag
- lørdag
- søndag 

  1. Vagtplaner for grupperne:

9.  Skilte
Vejviserskilte: opsættes lørdag. Hvor mange skal vi bruge?
Marthas nabo laver skilteholdere? Laver vi selv skiltene med pile?

Orienteringsskilte til boder mv.:
- toiletvejvisere

- prisskilte til boder – hvilke?
Asta laver skiltene om laminerer dem? Deadline for tekster til skilte? 

10.                Orienteringsfolder til udlevering på dagen:
Hvad skal den indeholde:
- skitse over plænen med placering af boder, toiletter, stoleleje og førstehjælp
- dagens program = det som står i den nuværende folder
- priser på bodernes tilbud
- oversigt over sponsorer
Asta udarbejder den – Thorstein trykker deadline? – husk foldning – hvornår? 

 

Kl. 10.30 – 12: Almindeligt arrangementsmøde

Fastlagte mødedatoer i 1. halvår 2013 (mandage kl. 9-12): 10. juni

Forslag til datoer i efteråret 2013:

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser: Fremover tager vi 40 kr. for kaffe og kage
Samt 40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

  1. Evaluering at afholdte arrangementer

Søndag den 21. april 2013 Kl. 13 Forhistorisk fodtur med Merete Essenbæk

Velfungerende og fint arrangement og passende antal deltagere – ca. 35. 

Lørdag 4. maj 2012 Kl. 12-13 Fællessangen på Alsion sammen med Swe-Dames

Lørdag 4. maj 2013 kl.15-17 Koncert med Swee Dames og Sax-Appeal

Melding fra Ole: Jeg har lige set tallene fra den forløbne weekend: 

Indtægter: Overnatning 5700 kr. / Entre og kaffesalg 3800 kr. I alt 9500 kr.

Udgifter: Honorar Swe-Dames 2400 kr. + 1200 kr. / annoncering 1500 kr. Kage 300 kr. I alt 5400 kr. 

Dvs. Nygård har haft en indtægt på 4100 kr ved at være lidt utraditionelt udfarende. Såfremt koret ikke var kommet, havde vi måske ikke haft nogen indtægt. I min optik var det også et plus for Nygård, at koret medvirkede på Alsion. 

I øvrigt synes jeg, at det hele var en rigtig god oplevelse og en god reklame for Nygård og for Operaprojektet. Foreningen Nygård stod sig flot såvel lørdag formiddag som lørdag eftermiddag. 
Kasper Beck Hemmingsen, der er en de dygtigste yngre korledere her i landet, var meget begejstret, især for den måde hvorpå vi afviklede fællessangen på Alsion. 

ABO: Kasper Beck Hemmingsen har lige bedt om at blive medlem af Foreningen Nygård, fordi han gerne vil støtte os. 

  1. Kommende arrangementer – Sæson 2013 (X= fastlagt)

X  Søndag den 23. juni: Sankt Hans –fest

Stephan Kleinschmidt har bekræftet, at han holder årets båltale.

Spejdere? John giver besked – evt. spørge Guderup spejdere?

Musik: Ole spørger Nordals spillemændene

OBS: Annonce om Sct. Hans til lokalbladene.

X Lørdag 28. september kl. 10 – 16 Sangmarathon 2013 (booket i kalenderen)

Understrege i omtalen, at det er et komme- og gå arrangement.

OBS: Ingen entré

Traktement: 40 kr.
Sørge for at guitaren er her.

Evt. lade sangmarathon gå over i – slutte med musikcafé?? 

Mandag 14. oktober 2013 kl. 11-12: Efterårsferiearrangement for børn og bedsteforældre – med Marianne Nielsen? Thorstein? (booket i kalenderen)

Thorstein spørger Thomas Ousager - Takst: max. 1700 kr. + kørsel 

X Tirsdag den 22. oktober kl. 19: foredrag ved Inge Adriansen: Kirkerne på Als og Sundeved. Erstatning for det aflyste arr. i marts. Britt Enna havde aftalt 2 datoer i oktober med Inge. Jeg valgte denne. Er booket i kalenderen. 

X Søndag 27. oktober: Vandretur med Leo Vindahl (booket i kalenderen). Aftale er på plads 

X Lørdag 16. november: Bogens dag

Bogbyttedag fra f.eks. 12 – 18. Bogquiz?

kl. 15 – 16.30 ”Bøger der gjorde indtryk” ved bibliotekar Hanne Nøsborg Andersen – aftale er på plads

X Søndag 1. december kl. 10 – 13: Juletur og julesværksted – Asta har aftalt med Andreas, at vi lige som sidste år står for at servere gløgg/kaffe/the/saft og æbleskiver.

(Se Naturskolens program vedhæftet) 

3.    Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Temaer for medlems/frivillighedsarrangementet for de kommende år:

2014: Alsiske viser

2015: Amerikanske burgere 

Fugletur udskudt til forår 2014

Gert Fahlberg, formand for Ornitologisk forening for Sønderjylland vil gerne stå for en tur. Og Peter Grønlykke har også meldt sig. Helga aftaler dato og tidspunkt med de to herrer 

Flagermus-tur (DN og Helga)

Ugletur (Leo Vindahl)

Svampetur med Anker Hansen

Foredrag om Dybbøl i anledning af 100 års jubilæet (ide fra sidste bestyrelsesmøde)

Musikalsk quiz for nørder

”Nørreskoven året rundt” tilbud fra tidligere snedker Karl-Heinz Gloy om at vise en amatørfilm om Nørreskoven. Det er 8 års film han har klippet sammen til en film på 1 time og 10 minutter.

Han vil gøre det gratis. ABO undersøger muligheden af at se film, før vi tager stilling. Intet sket pt. 

  1. Praktiske forhold

Nygårdskilte til dem der hjælper til ved arrangementerne:.
Til operakoncerten laver Tanja Zeba og co. 50 ”hangers” til os. Regner med at vi kan skifte !indmaden ud med noget vi kan bruge alment til vores arrangementer

Højttaleranlæg: Lamineret billede af normalindstillingen skal fastmonteres inde i kassen

Lås er monteret – koden er 4114.

Vi har behov for ekstra højttalere i spisestuen – afventer økonomi hertil 

Hjemmesiden: Der er nu etableret særligt afsnit ”Arrangementer” direkte fra forsiden (venstre  spalte). Er ikke helt færdigt endnu.