Dagsorden til arr.mødet 18. februar 2013

Kl. 9       Almindeligt arrangementsmøde

 1. Evaluering af wieneraftenen 1. februar 2013


 2. Kommende arrangementer - Sæson 2012 (X= er fastlagt)

X Mandag den 18. februar kl. 19: foredrag ved Henning N. Larsen om hans bog ”Modstanden”

Aftale er på plads med Henning N. Larsen.Foredraget koster 1700 kr.Pris 40 kr. for foredraget + 40 for kaffe og kage.

Foredraget er med billeder – der vil være mulighed for denne aften at købe hans bøger med 50 kr. reduktion i prisen.Aftale med ha, at han ikke holder andre arrangementer på Nordals i foråret (ABO har skrevet til ham)

Hvem hjælper til med arrangementet udover ABO? Kage?Vekselpenge? 

X Mandag den 18. marts kl. 19: foredrag ved Inge Adriansen: Kirkerne på Als og Sundeved. (FOF-foredrag)
IA har tilkendegivet, at der vil være mulighed for salg af bogen i forbindelse med foredraget

(Desværre er Sydbanks aktionærmøde samme aften, hvori mange nordalsingere deltager.
I år vil der ydermere være det særlige, at Sydbank vil overrække en check på 10.000 kr. til Nygård til vores isoleringsprojekt. Sandsynligvis vil derfor Dines, Henrik og Birgitte være til stede). 

X Påskeudstilling 2013 – 28. marts – 1. april daglig 13-17 
Helga har nu aftalerne på plads med de 3 spændende påskeudstillere:

Anna Grethe Aaen, www.annagretheaaen.dk
Pernille Krogh, www.pernillekrogh.dk
Malene Hansen, www.malene-hansen.dk

Påskeudstillingen 2014 er på plads. De 3 kunstnere er:

Kirsten Holm, www.kirstenholm.dk, keramik.
Rigmor Bak Frederiksen, www.rigmorbakfrederiksen.dk, malerier (Island, Færøerne, Læsø m.m.).
Nurith Lumer-Klabbers, www.nurith.dk, tegninger. 

Præsentationen i katalogen ser fin ud – og kortet er denne gang ikke misvisende. 

Vi skal drøfte:

 • Vagtdækning: hvem kan deltage fra arrangementsgruppen? – hvor mange herudover?
 • Åbning af udstillingen torsdag kl. 15 – musikindslag? Ellers same procedure ---?
 • Klargøring onsdag og oprydning mandag/tirsdag.
 • Er der behov for at frivillige sover på Nygård? 

X Søndag den 21. april 2013 kl. 13 Forhistorisk arrangement forår 2013
Merete Essenbæk har sendt følgende tekst til annoncen for den forhistoriske vandretur:
Merete Boel Essenbæk museumsinspektør og forhistorisk arkæolog

Turen vil gå til områdets fortidsminder. Der vil blive fremvist gravhøje og jættestuer, langdysser og runddysser og fortalt om udgravninger, fund og anekdoter.

Der var ikke nogen overskrift; men hun har før spurgt til, hvad vi har valgt, så den bruger vi.
Mødested: Nygård
Gåtur i Nygårds omgivelser.
Pris:
Servering efter turen?

Der er forskellige uafklarede ting i forbindelse det forhistoriske arrangement.
Honorar / kørsel / turens længde, varighed og rute / evt. deltagerbegrænsning / mulighed for spørgerunde under kaffen.

Evt. bustur i 2014

X Lørdag 4. maj 2012 kl. 12-13 er det aftalt at Nygårds musiker-trio står for fællessangen på Alsion
Hele arrangementsgruppen medvirker og præsenterer de sange, som publikum skal synge.

Swe-Dames medvirker ved fællessangen dels som støtte for fællessangen dels ved at optræde med et par numre 

X Lørdag 4. maj 2013 kl.15-17 Koncert med Swee Dames

Vi har garanteret koret en indtægt på 3600 kr. i alt. 

X  Søndag den 23. juni: Sankt Hans –fest

Vi skal sikre os, at Stephan Kleinschmidt husker, at han skal holde årets båltale.  
 

 1. Arrangementer fremover –planer – forslag og ideer

Sangmarathon 2013 – dato fastlægges
OBS: Ingen entré
Traktement: 40 kr.
Sørge for at guitaren er her. 

Vandretur med Leo Vindahl – udskudt til efterår 2013

Bogens dag - - bogintroduktion (lave aftale med bibliotekarer – bogbyttedag)
Udskudt til 4.kvartal 2013

Fugletur udskudt til forår 2014 ?? 2013??

Gert Fahlberg, formand for Ornitologisk forening for Sønderjylland vil gerne stå for en tur.

OBS: Peter Grønlykke meddelte på bestyrelsesmødet, at han gerne ville stå for en fugletur i 2013 (måske kunne vi kombinere de to herrer, da vores erfaring er, at det er formålstjenligt at dele op i mindre grupper)
 

 1. Praktiske ting

 Nygårdskilte til dem der hjælper til ved arrangementerne (MT)
så folk ved, hvem de skal spørge.

 • Lamineret billede af normalindstillingen ligger nu ved anlægget ?? hvor er det?
 • Lås er monteret – koden er 4114

Hjemmesiden –
Der er et ønske om en nem indgang til kommende arrangementer fra forsiden.
Er det blevet bedre? 

 

 Kl. 10.30Planlægning af Operakoncerten 16. juni 2013

 1. Status pt.
 • Fribilletter til salgsstederne modtaget af formanden – hvornår skal de have dem og hvem sørger for det
 • Endelig dispensation fra strandbeskyttelseslinien modtaget, idet der ingen indsigelser har været i høringsperioden
 • ABO har – foreløbig uden response – kontaktet Hjemmeværnet om assistance 
 1. Uddeling af foldere på Alsion i forbindelse til ”Tosca”

Besked fra Frede Jensen, Sønderborg : ”Hvis I har lyst er I velkomne til at uddele flyers i foyeren på Alsion, når vi har besøg af Den jyske Opera med “Tosca”, den 28. februar og den 1. marts begge dage kl. 19.30. Der er dog introduktion allerede kl. 18.45. Vi er der senest kl. 18.15.
Der vil I have mulighed for kontakt til ca. 1.200 tilskuere.
Vi vil gerne have besked, hvis I benytter jer af tilbuddet.” 

Martha har svaret, at hun gerne vil den 28. februar

Jeg har svaret frede Jensen, at vi takker for tilbuddet og tager i mod det og melder tilbage hvordan efter arrangementsmødet.

Ole gør opmærksom på, at vi er nødt til at rationere de foldere, vi har tilbage,

 1. Huskatlisten

 2. Evt.

Tale med Glenn om elkapaciteten til Operakoncertern