Dagsorden til arr.mødet 21. maj 2012

Deltagere:       
Thorstein Hemmet (TH)
Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)
Ole Andersen (OA) – ordstyrer
Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Til fælles erindring:

Fremover sigter vi med at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer

Fremover tager vi 25 kr. for kaffe og kage

Samt min. 25 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) 

Kommende møder: 11. juni (er booket) 

 1. Højttaleranlæg til Nygård – installationen har trukket lidt ud af følgende årsag:
   

Siden sidst har ABO haft kontakt med Inge Adriansen, som mente, at vi havde god mulighed for at få højttaleranlægget sponsoreret af Oticon, såfremt anlægget også var for hørehæmmede, da de netop på slottet har fået finansieret et sådant anlæg af firmaet.
ABO kontaktede efterfølgende TH, som kontaktede Paul fra PA Syd, som foreslog, at vi får sat en box op til teleslynge og derudover en mikrofon i loftet, der kan tage lyden i selve rummet. På den måde kan man få tale sendt i teleslyngeanlægget, selvom taleren/foredragsholderen ikke ønsker at bruge mikrofon. 

Prisen på en sådan tilføjelse til det allerede bestilte er således:

Teleslynge til salen på Nygård>

> 1 stk. teleslyngeforstærker LA-200

> 1 stk. hvid grænseflade mikrofon m. hvid ledn.

> 40 mtr. kabel (ca.) til rundt i lokalet

> Montering, clips m.m.>

> Samlet pris eksl. moms kr. 5068,00>

> PA Syd sørger for at den kasse lydanlæg skal sidde i er stor nok til også at denne her kan være der. 

Inge har tilbudt at skrive ansøgningen for os (så ABO bare skal underskrive og indsende). Til ansøgningen har hun udover ovennævnte brug for have beskrivelse og pris på det oprindelige anlæg. 

 1. DN- plakater på Nygård?

Andreas Andersen: Som lovet ved generalforsamlingen har du hermed en oversigt over de plancher DN- Sønderborg har udarbejdet. 

Hvis der er1-> 2 plancher du og Nygaard kunne være interesseret i at hænge op på Nygaard, da sig endeligt til, idet jeg da vil få trykt de ønskede plancher, uden omkostninger for Nygaard

Har vi interesse i at ophænge en eller to af disse? I givet fald hvilke? (se bilag) 

 1. Opera/Operette på Nygård 16. juni 2013 kl. 15-17
  Forslag til projektbeskrivelse samt økonomisk overslag gennemgås endnu en gang.
  (ABO har ikke de sidst reviderede)
  Fra sidate møde:
  Til budgettet: scenen skal værdisættes (Tanja Zeba melder tilbage)
  TZ mener, at annoncering skal sættes op til 20.000 kr. (ved brug af kommunens medieaftale)
  TZ vil undersøge, hvad den realistiske pris er for entre – hurtig tilbagemelding billigere pris for studerende + børn over 12 år.
  Frivillig – forplejning ca. 50 frivilllige - udgift 3000. kr.

  Sønderjyllands Danseakademihttp://www.balletsyd.dk/Danseakademiet/Hjem-1.aspxTH medvirker som først punkt efter pausen – 10-15 minutter (kontakt TH) 

OA er tovholder på hele opera-projektet

TH er PR-ansvarlig.

Billeter: Billetten kan bruges – TH undersøger – får link fra TZ

TH og OA mødes med Jens - kommunikationsmedarbejder og kommunens grafiker. TZ sørger for kontakten til disse.

(21. maj var ikke mulig – nu dato aftales – ABO vil gerne deltage sammen med OA og TH)
Toiletvogne – TZ undersøger mulighed ofr at låne hos kommunen. 

Sponsorstøtte: Der er søgt to fonde: Veritas 20 og Skattekisten. Vi har fået 2.600 kr. fra Skattekisten. 

Tilladelser: Vi skal søge om dispensation fra strandbeskyttelseslinien. Ifølge Karsten Romme skal vi sammen med ansøgningen udarbejde en kortskitse over placering af scenen.
OA vil gerne lave skitsen – vi skal på mødet blive enige om placeringen.

Der søger spiritusbevilling

Naturstyrelsen søges om tilladelse tila t afholde arrangementet

Brandvagt?

PR-strategi – udarbejdes sammen med Jens, Center for Kulturs kommunikationsansvarlige

Evt. udskrive plakatkonkurrence.
Bruge områdets kor og deres medlemmer som netværk og ambassadører for projektet. 

ABO har spurgt Nanne Enemark Feike, om hjælp til overordnet planlægning. 

Afholdte arrangementer – evaluering:

X Søndag20. maj kl. 6 Fugletur
16 deltagere – fint forløb ikke mindst pga. vejret. Burde have været delt i 2 grupper. Datofejl i annoncen. Indtægt for morgenkaffe 415 kr. 

Kommende arrangementer - Sæson 2012 (X= er fastlagt)

X Lørdag 23. juni kl. 16-22 – Sankt Hans-fest på Nygård
Hvad med annoncer i lokalbladene!! – deadline er overskredet;-(

Se i øvrigt bilag i form af den udsendte mail til samarbejdspartnere med bilag fra sidst år. 

(NB: Søndag 24. juni: Leslåningsdag: Andreas Hermann: Vi har desuden planlagt Leslåningsdag men jeg har desværre ikke råd til køb af brød i år og har derfor lagt det lidt op til DN at finde nogen der vil være med til denne del. 

Se i øvrigt turkalenderen – vedhæftet)    

 X Tirsdag 10. juli kl. 19 Chilensk gruppe

Gennem OAS svoger har vi fået tilbud på en gruppe fra Chile (8 personer), de besøger Danmark i juli. Vi kan få dem 10. juli gratis (undtaget annoncering) mod at de får dagens indtægter. I kan høre en dårlig lydoptagelse med dem på www.myspace.com/lamanoajena

Udendørsarrangement om muligt. 

Vi tager 40 kr. i entre for voksne – beløbet tilfalder musikerne.
OA præciserer: Gruppen spiller på døren, det vil sige de får entreindtægten.
Kaffeindtægten går som sædvanlig til Nygård.
Gruppen overnatter uden beregning på Nygård (BJ og OA sørger for rengøring.

Nygård dækker gruppens fortæring.

På selve dagen hjælper HR + min. 1 mere? (de frivillige spørges) 

Se mere www.lamanoajena.cl

NB: Spiritusbevilling søges. 

X Tirsdag 2. oktober 2012 kl. 19 Helle Binding (tidligere højskolelærer) fra Noldemuseet holder foredrag om Nolde med et indslag om tiden på Als

Tema, som vi godt kan dyrke. Fortælle på nettet om: Noldes hytte og Noldes bolig (Hestehavevej) 

X Mandag 15. oktober 2012 Efterårsferiearrangement med sang og sanglege for bedsteforældre og børnebørn - Marianne Nielsen med honorar. Tovholder: TH  

Tidspunkt på dagen? TH melder tilbage 

X Lørdag 17. november 2012 Musikcafé - Thorsteins gruppe er på plads – OA spørgerDe Nørherred’ spillemænd kl 15-17

Gerne med fællessang. 

Søndag 2. december 2012 Juletur sammen med naturskolen (ledig i kalenderen)

Andreas Hermann: Mht. andre planer så vil jeg hører om Nygård igen i år vil være med til juleaktiviteter. Vi har planlagt juletur den 2/12. I år vil vi prøve også at lave et juleværksted og det kunne være at i ville deltage i det samt salg af æbleskiver, kaffe og gløgg. 

Er vi interesseret? 

Arrangementer forår 2013

FOF-foredrag næste sæson
Britt Enna har spurgt, om vi igen var interesserede i et fællesarrangement. Deadline for svar senest 31. maj. ABO har dels svaret FOF, at vi er interesserede, dels kontaktet Inge A., som allerede havde givet tilsagn om at ville holde foredrag hos os igen., og spurgt om dato og tema.
Inge har meldt følgende tilbage:
Jeg vil gerne holde et foredrag på Nygaard mandag 18. marts 2013.
Forslag til tre emner: Kirkerne på Als og Sundeved,   Fem fyrsteslotte nær Flensborg Fjord eller De gottorpske hertuger” 

Datoen er ok i forhold til kalenderen.

Hvilket tema ønsker vi? 

Forhistorisk arrangement forår 2013

HR: Merete Essenbæk fra Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev, vil gerne stå for et arrangement om Forhistorie i april måned 2013. Jeg har bedt om konkrete oplysninger om pris, tidspunkter m.m.; men vi har i arrangementsgruppen ikke diskuteret, hvilket tidspunkt, vi vil foretrække.

Merete Essenbæk: Ugedagen er lige gyldig for mig, hvornår plejer I at have den slags?? Tidsrum? Tjek solnedgang hvis en aften tur…Prisen:  kørslen fra Haderslev- Nørreskoven efter statens højeste  takst plus 2000 kr- vi sender en regning fra museet. 

Den tur jeg i sin tid havde med SNS i 2008 var til fods og gik til lokaliteter i  Nørre skov  i Melved Skov bl. a. Vonneshøj langdysse,  små høje ved Nygård,  Baronens høj. Men det kan sagtens være meget anderledes… Du skal bare bestemme et mødested, og ønsker til hvad der skal ses/fortælles om, så må vi se  på det, om det kræver bus eller gåben? 

Jeg kender ikke pt alle lokaliteter på Als lige nu, men sætter mig ind i det ! 

HR: Det skal naturligvis være i dagtimerne -  ellers kan man jo ikke se noget; men kan det være en hverdagseftermiddag? 

Jeg vil gerne høre gruppens mening, inden jeg træffer bindende aftale med arkæologen. Hun har ikke svaret på de spørgsmål, som jeg stillede hende i min første mail. Men mon hun tager ud i weekend´en? 

OA: Er det ikke bedst en lørdag eller søndag så flere kan være med. Med hensyn til tidspunkt synes vi skal vente til mødet 21. maj så vi får en samlet planlægning af foråret 2013. 

TH: Jeg synes, det vil være bedst med en weekend, især hvis vi vil gøre os håb at få fat i et lidt yngre publikum (hverdage = skole, arbejde, lektier m.m.) 

Man kunne måske indgå et samarbejde med nogle af de lokale skoler (som led i historieundervisningen)? 

Er det afklaret om weekenden er en mulighed for arkæologens vedkommende? 

Påskeudstilling 2013

Sangmarathon 2013

Fugletur forår 2013
Gert Fahlberg, formand for Ornitologisk forening for Sønderjylland vil gerne stå for en tur i 2013. 

Vandretur med Leo Vindahl                  

Lørdag 4. maj 2013 – eftermidddag – Koncert med Swee Dames

Skrevet til Marianne Kampmann: Vi (Nygårds arrangementsgruppe) vil som tidligere meget gerne have en lørdags-eftermiddagskoncert på Nygård den 4. maj om eftermiddagen, hvor vi kan tilbyde jer, at I får entréindtægten (25 kr. pr. person).

Vi har snakket om, at jeres indslag kunne kombineres med fællessange før og efter.
Herudover vil vi anbefale, at I hurtigst muligt kontakter jeres evt. samrbejdspartnere, idet f.eks. mange kirker lægger deres program for næste forår fast alleredeher i foråret - og allersenest i efteråret. Dvs. at I ellers let risikerer, at kirkerne er interesserede, men har brugt sæsonens økonomi. 

Ideer til kommende arrangementer

Bogens dag - - bogintroduktion (lave aftale med bibliotekarer – bogbyttedag)

1.kvartal 2013 opfordre vores medlemmer til at begynde at samle bøger sammen til arrangementet.

ABO undersøger, hvad bibliotekarerne skal have for at lave en bogintroduktion på Nygård.

OA har kontakt til forlaget Rosinante, der evt. kunne være interesseret i at udstille nye bøger.
Evt. opfordre folk til at gemme udrangerede bøger til formålet allerede nu.
Evt. kunne man hver især anbefale en af de bøger man har medbragt til at bytte med.

Hanne Næsborg Andersen, Biblioteket Sønderborg 

Henning N. Larsen - ny bog:  Modstanden – forfatteraften?
Henning N. Larsen fra Sønderborg er uddannet økonom og autodidakt historiker har netop udgivet "Modstanden" med beretninger først og fremmest fra det syd- og sønderjyske område, men også med afstikkere til både Fyn og København.

Her er beretningen om den unge Herman Boye-Møller, læreren der blev angivet af en kollega, der udgav sig for også at kæmpe mod tyskerne. Her er fortællingen om modstandskæmperen Torben Wolden-Ræthinge, bror til journalisten Ninka og senere mangeårig direktør for Bornholmstrafikken, dødsdømt og sendt til Tyskland og kun reddet fordi 5. maj var så tæt på.

Sheriffen fra Tinglev Her er også portrættet af sheriffen fra Tinglev, politibetjent Egebjærg Andersen, der efter krigen var mål for et attentat af varulve.

"Modstanden" giver et indblik i de særlige vilkår, som modstandsbevægelsen arbejdede under i Sønderjylland med mange tysksindede i befolkningen.

Henning N. Larsen høstede ros for sin bog Stikkeren, der udkom i august 2010 og nu er udsolgt. 

Hvordan tænker vi tyskere ind i Nygård-sammenhæng – udlejning og arrangementer?

ABO har deltaget i kursus ”Fra ide til ansøgning” i Phänominia i Flensborg 26. oktober. Spændende to-sproget kursus. Vi vil kunne søge midler til arrangementer, der består i et samarbejde mellem en dansk og en tysk partner. 

ABO kontakter Nis Edwin Petersen, Deutsche Büchereizentrale, Apenrade – om bistand til at finde tysk samarbejdspartner.

ABO har kontakter til Grænseforeningen som muligvis også kan bruges.

Drøftelse af muligheder for at indtænke Slesvig som opland for Nygård. 

Oversættelse til tysk på hjemmeside – folder mv.

OA har skaffet kontakt til Henrik Skrydstrup være behjælpelig. Mødes om hjemmeide hos Jesper Bloch sidst i januar.