Dagsorden til arr. mødet 16. april 2012

Deltagere:       
Thorstein Hemmet (TH)
Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)
Ole Andersen (OA) – ordstyrer
Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Til fælles erindring:
Fremover sigter vi med at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer

Fremover tager vi 25 kr. for kaffe og kage

Samt min. 25 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans)

 Kommende møder: 16. april (OBS), 21. maj og 11. juni (er booket) 

ABO har inviteret Tanja Zeba til at deltage i mødet. Såfremt hun møder frem, starter vi med Operapunktet, når hun er der.

(John Frederiksen er også blevet inviteret, men han er pt. overført til 2017-sekretariatet og henviste til TZ) 

 1. Højttaleranlæg til Nygård – Pris: 6-7.000 + montage i alt 8.000. Hvide højttalere. Status: TH har bestilt afventer tilbagemelding
   
 2. Opera/Operette på Nygård
  OAs forslag til projektbeskrivelse samt økonomisk overslag (udsendt med referatet fra sidste) gennemgås endnu en gang.
  TH skulle undersøge om Balletskolen vil medvirke som først punkt efter pausen – 10-15 minutter.
  TH booker i Kultunaut og orienterer Sønderborg kommune.

  PR-strategi – udarbejdes – sættes på næste møde
  Evt. udskrive plakatkonkurrence.
  Bruge områdets kor og deres medlemmer som netværk og ambassadører for projektet.

  ABO har spurgt Nanne Enemark Feike, om hjælp til overordnet planlægning.
   
 3. Afholdte arrangementer – evaluering:

Påskeudstilling 2012 4.-9. april : 484 besøgende

til 2013: keramiker Kirsten Holm www.kirstenholm.dk

 Kommende arrangementer - Sæson 2012 (X= er fastlagt

X Søndag  20. maj kl. 6 Fugletur –(booket i Nygård kalender)

HR har aftale med Kaj Abildgård
Vi holder fast i at turen foregår i nærområdet ved Nygård.
Tilmelding på nygårds mailadresse 


X Søndag 23. juni kl. 16-22 – Sankt Hans-fest på Nygård

ABO har spurgt Peter Ruge
Forhåndsvarsle foreningerne om evt. nye ideer.    

X Tirsdag 10. juli kl. 19 Chilensk gruppe

Gennem OAS svoger har vi fået tilbud på en gruppe fra Chile (8 personer), de besøger Danmark i juli. Vi kan få dem 10. juli gratis (undtaget annoncering) mod at de får dagens indtægter. I kan høre en dårlig lydoptagelse med dem på www.myspace.com/lamanoajena

OA præciserer:
Gruppen spiller på døren, det vil sige de får entreindtægten.
Kaffeindtægten går som sædvanlig til Nygård.
Birgitte og jeg ordner det praktiske herunder også rengøring.
Kan gruppen overnatte 1 gang. Jeg regner med, at det er i orden.
Udendørsarrangement om muligt. 

Nygård dækker gruppens fortæring

Der er behov for 1-2 hjælpere på selve dagen ud over OA og BR. De frivillige spørges. 

Se mere www.lamanoajena.cl

X Tirsdag 2. oktober 2012 kl. 19 Helle Binding (tidligere højskolelærer) fra Noldemuseet holder foredrag om Nolde med et indslag om tiden på Als

Tema, som vi godt kan dyrke. Fortælle på nettet om: Noldes hytte og Noldes bolig (Hestehavevej) 

Placeringen af tidspunktet (eftermidddag) vurderes efterfølgende. 

X 15. oktober 2012 Efterårsferiearrangement med sang og sanglege for bedsteforældre og børnebørn - Marianne Nielsen med honorar. Tovholder: TH  

Tidspunkt på dagen? 

X 17. november 2012 Musikcafé - Thorsteins gruppe er på plads – OA spørger De Nørherred’ spillemænd kl 15-17

Gerne med fællessang. 

Ideer til kommende arrangementer:

Forhistorie i Nørreskoven – tema til en foredragsaften – evt. eftermiddagsrundtur

Spørge Inge Adriansen om emner til foredragsholdere.
Evt. arrangerer det som en bustur rundt til stederne (pris for bus 2.000 kr.?)

Pris for deltagelse inkl. kaffe
Evt. inkl. Blommeskobbel og Oleskobbel

HR laver forslag til rute på max. 3 timer – buspris (OA) 700 kr. i timen (+moms?)

HR kontakter Haderslev Museum – pris – navn på arkæolog  

Bogens dag - - bogintroduktion (lave aftale med bibliotekarer – bogbyttedag)

1.kvartal 2013 opfordre vores medlemmer til at begynde at samle bøger sammen til arrangementet.

ABO undersøger, hvad bibliotekarerne skal have for at lave en bogintroduktion på Nygård. 

OA har kontakt til forlaget Rosinante, der evt. kunne være interesseret i at udstille nye bøger.
Evt. opfordre folk til at gemme udrangerede bøger til formålet allerede nu.

Evt. kunne man hver især anbefale en af de bøger man har medbragt til at bytte med.

Hanne Næsborg Andersen, Biblioteket Sønderborg 

Hvordan tænker vi tyskere ind i Nygård-sammenhæng – udlejning og arrangementer?

ABO har deltaget i kursus ”Fra ide til ansøgning” i Phänominia i Flensborg 26. oktober. Spændende to-sproget kursus. Vi vil kunne søge midler til arrangementer, der består i et samarbejde mellem en dansk og en tysk partner. 

ABO kontakter Nis Edwin Petersen, Deutsche Büchereizentrale, Apenrade – om bistand til at finde tysk samarbejdspartner.

ABO har kontakter til Grænseforeningen som muligvis også kan bruges.

Drøftelse af muligheder for at indtænke Slesvig som opland for Nygård. 

Oversættelse til tysk på hjemmeside – folder mv.

OA har skaffet kontakt til Henrik Skrydstrup være behjælpelig. Mødes om hjemmeide hos Jesper Bloch sidst i januar.