Dagsorden til arr. mødet 16. januar 2012

Deltagere:           
Thorstein Hemmet (TH)
Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)
Ole Andersen (OA) – ordstyrer
Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Til fælles erindring:

 • Fremover sigter vi med at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
 • Fremover tager vi 25 kr. for kaffe og kage
  Samt min. 20 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) 

Særligt punkt (OA ordstyrer): Ca, Kl.11 Drøftelse af projekt ”Sommeropera på Nygård” – juni 2013 – med Lars Ole Mathiasen, Nen Ny Opera, Esbjerg

Sønderborg Kommune kan leje os transportabel scene. Scenen koster 7.000 kr. inkl. 2 pers. til opstilling og nedtagning – 60 m2 – overdækket
Lydanlæg 6.-7.000 kr. til lydanlæg 

Ulkebøl salonorkester mulig samarbejdspartner (bindinger tidsmæssigt – så vi skal melde ud så tidligt som muligt)
Evt. inddrage et kor – mulighed Helge Granums kor. 

Indtægt: med 200 publikummer á 100 kr. + kaffeindtægt – 24.000 kr.

Kan vi tegne en underskudsforsikring? Kan vi evt. få den fra kommunen. 

 1. Kommende møder: 20. februar, 26. marts, 23. april, 21. maj og 11. juni (er booket i Nygård kalender)

Efterretningspunkter: næste 2 punkter 

 1. Guitar til Nygård (TH) Foreslås anbragt i biblioteket med en mærkeseddel ”om halsen” med en tekst, der giver udtryk for, at den må bruges med omtanke og varsomhed.
  NB: Blev drøftet på FU (hvilket ikke fremgår af referatet), hvor BR ville undersøge, om de derhjemme har en guitar, som kunne udstationeres på Nygård.
  OA har en guitar, der kan udstationeres på Nygård.

   
 2. Højttaleranlæg til Nygård – OA pris: 6-7.000 + montage i alt 8.000. Blev også behandlet på FU, men er ikke nævnt i referatet. Blev besluttet anskaffet. NB: TH står for indkøbet.
   
 3. Udstillingsmuligheder på Nygård uden for påsken (HR) Jeg får flere henvendelser fra folk, der gerne vil udstille; men vi har jo en holdning til kvalitetsniveau´et i forbindelse med påskeudstillingen.
  Hvis vedkommende så ønsker at udstille på andre tidspunkter, kan han/hun jo leje Nygård. Det er nok ikke særligt realistisk, at nogen har råd til mere end et par dage. Vedkommende skal også selv sørge for vagter - og hvad med sikkerheden ud over vagtperioderne.
  Kort: det synes næsten, som om det er urealistisk at foreslå udstillinger på andre tidspunkter.
  Men hvis vedkommende tager risikoen for at have sine værker udstillet, f.eks i en uge, mens der foregår andre aktiviteter i huset, vil det så være en mulighed?
   
 4. Afholdte arrangementer – evaluering

 Søndag 4. december: Juletur kl. 1400-1630
Deltagere: ca. 30 voksne og 20 børn. BR og ABO har lavet et notat om indkøb til næste år.

 Bl.a. om prisen, hvor vi næste år vil tage 2 æbleskiver for 10 kr. og 10 kr. for kaffen.

 Og aftale en fast pris med Andreas på 400 kr. for gløgg og saft.  

 1. Medlemsarrangementer

X  Fredag 27. januar 2012:: En skotsk aften med folkemusik

OA har aftale på plads med det irsk-skotske orkester fra Sundeved. Far og søn O´Driscoll - 2- mands orkester 2500 kr. for 3 kvarter. Musikerne vil også gerne fortælle om musikken.

Spise kl. 18 -20 med whisky-smagning (2 slags) undervejs – evt. et par sange undervejs

Kl. 20 – Musik 

Kenneth Hamilton står for prøvesmagningen – 2 slags – max. 1 målebæger af hver slags pr. mand. Forbruget styres af hensyn til de, der skal køre hjem. OA køber målebæger- 

Der serveres: Haggis med kålrabistuvning. – MT har fået opskrifter fra Sønderborghus, og finder ud af, hvem der skal lave det. 

Indbydelser udsendt til medlemmerne. 9.januar var der 25 tilmeldte. 

 1. Kommende arrangementer - Sæson 2012 (X= er fastlagt)

  X Lørdag 25. februar kl.13 aftalt vinterskovtur med Leo Vindahl + musik ved vores egne musikere 

X Mandag 12. marts 2012 kl. 19 – 21 Inge Adriansen foredrag om de glücksborgske hertuger Aftale på plads med FOF.

 X Lørdag 24. marts 2012 kl. 8 – 18 Sangmaraton – booket i kalenderen

OA – tovholder – Tim er interesseret – evt. sættes på fra middag Vi prøver med en kontakt til Nordborg Slots Efterskole – Tim + elever – fylder øvrige sessioner op selv.

 X Påskeudstilling 2012 4.-9. april

Aftale på plads med Lise Tuxen www.lisetuxen.dk og Ninne Nielsen

Keramiker Bibi Hansen (vil evt. gerne overnatte)

OA sørger for annoncer i lokalaviser – Helga får pr-materiale fra kunstnerne til dels den fælles katalog dels lokalbladsannoncerne

HR undersøger skilteproblematikken: vi mangler en form for holder til de små plakater, så de kan vise vej til Nygård fra Svenstrup og fra Guderup –(fra Naturskolen)

Til 2013: keramiker Kirsten Holm www.kirstenholm.dk

Fugletur– dato foreløbig er 20. maj booket i Nygård kalender. Kl. 6
HR har aftale med Kaj Abildgård

Vi holder fast i at turen foregår i nærområdet ved Nygård.

X 23. juni kl. 16-22 – Sankt Hans-fest på Nygård

Enighed om at Frode Kristoffersen spørges først i 2012 evt. sammen med aftale om et foredrag i efteråret 2012. (Er endnu ikke spurgt)

Andreas Hermann spørges om aktiviteter for børn. ABO har spurgt ham pr. mail.

X Chilensk gruppe tirsdag 10. juli kl. 19

Gennem OAS svoger har vi fået tilbud på en gruppe fra Chile (8 personer), de besøger Danmark i juli. Vi kan få dem 10. juli gratis (undtaget annoncering) mod at de får dagens indtægter. I kan høre en dårlig lydoptagelse med dem på www.myspace.com/lamanoajena

OA præciserer:

1. Gruppen spiller på døren, det vil sige de får entreindtægten.

2. Kaffeindtægten går som sædvanlig til Nygård.

3. Birgitte og jeg ordner det praktiske herunder også rengøring.

4. Kan gruppen overnatte 1 gang. Jeg regner med, at det er i orden.

Udendørsarrangement om muligt
 

X Tirsdag 2. oktober 2012 kl. 15 Helle Binding (tidligere højskolelærer) fra Noldemuseet holder foredrag om Nolde med et indslag om tiden på Als

Tema, som vi godt kan dyrke. Fortælle på nettet om: Noldes hytte og Noldes bolig (Hestehavevej)

Placeringen af tidspunktet (eftermidddag) vurderes efterfølgende.

X 15. oktober 2012 Efterårsferiearrangement med sang og sanglege for bedsteforældre og børnebørn - Marianne Nielsen med honorar. Tovholder: TH 

Tidspunkt på dagen? 

 1. Ideer til kommende arrangementer:

              Musikcaféer på en lørdag i november 2012 - Thorsteins gruppe først på plads – så spørges – De Nørherred’ spillemænd

Gerne med fællessang. – OBS:  dato fastlægges ved næste møde

Forhistorie i Nørreskoven – tema til en foredragsaften.

Spørge Inge Adriansen om emner til foredragsholdere.

Simon Faber, borgmester i Flensborg, medvirke ved et arrangement - MT kontakter ham om et arrangement efterår 2012 (september eller november. – evt. et eftermiddagsarrangement) – evt. et parallel-arrangement til det Kleinschmidt-arrangementet, dvs. fokus på dobbelt-nationalitet. ”Hvordan er det for en dansker at være tysk borgmester i Flensborg?”

 Bogens dag - - bogintroduktion (lave aftale med bibliotekarer – bogbyttedag)

1.kvartal 2013 opfordre vores medlemmer til at begynde at samle bøger sammen til arrangementet.

ABO undersøger, hvad bibliotekarerne skal have for at lave en bogintroduktion på Nygård.

 9.  Ideer der kan bruges i forbindelse med medlemsmøder:

 Kaj Pedersen om Nørreskoven kan fortælle om arbejdet i skoven og på Nygård med billeder.

( – holdt foredrag ved Nygårds stiftende generalforsamling på Svenstrup forsamlingshus, hvor han blev stoppet midtvejs i sit foredrag af hensyn til generalforsamlingen.)

 Nygård har fået DVD med tv-udsendelserne med Troels Trier Mørk – disse er kun beregnet til fremvisning for foreningens Nygårds medlemmer – men vil fint kunne bruges til et medlemsarrangement - Prioriteres – i forbindelse med en arbejdslørdag i foråret

 10. Hvordan tænker vi tyskere ind i Nygård-sammenhæng – udlejning og arrangementer?

ABO har deltaget i kursus ”Fra ide til ansøgning” i Phänominia i Flensborg 26. oktober. Spændende to-sproget kursus. Vi vil kunne søge midler til arrangementer, der består i et samarbejde mellem en dansk og en tysk partner.

 ABO kontakter Nis Edwin Petersen, Deutsche Büchereizentrale, Apenrade – om bistand til at finde tysk samarbejdspartner.

ABO har kontakter til Grænseforeningen som muligvis også kan bruges.

 Drøftelse af muligheder for at indtænke Slesvig som opland for Nygård.

 Oversættelse til tysk på hjemmeside – folder mv.

OA har skaffet kontakt til Henrik Skrydstrup være behjælpelig. Mødes om hjemmeide hos Jesper Bloch sidst i januar.