Dagsorden til arr.mødet 26. september 2011 (mødet aflyst)

Deltagere:              
Thorstein Hemmet (TH)
Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)
Ole Andersen (OA) – ordstyrer
Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent 

Til fælles erindring:
Fremover sigter vi med at have 4 arrangementer pr. halvår
Fremover tager vi 25 kr. for kaffe og kage
Samt min. 20 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) 

1 Kommende møder: 24. oktober, 21. november – intet møde i december. 

2 Radio Als: OA har meldt foreningen Nygård ind i Radio Als og har indsendt materiale til arrangementet 27. september.

Forslag om, at kontakten til Radio Als fremover hører under Thorsteins pressemeddelelser 

3 Kommende arrangementer - Sæson 2011-2012 (X= er fastlagt) 

X Tirsdag 27. september 2011 kl. 19 Masseudvandringen til Amerika ca. 1860-1920 v. Leif Hansen Nielsen, arkivar, ph.d. Landsarkivet for Sønderjylland
Citat fra mail ”Fint med hensyn til projektoren. Jeg tager en computer med til et PowerPoint "show". 

MT sørger for kage.
OA + HR + ABO + BR + TH
OA sender plakat til TH og ABO
ABO sørger for projektor 

X Torsdag 3. november kl. 19: LANDSKABET SOM SPEJL - en musikalsk lystvandring gennem 200 års dansk landskabsmaleri ved Maren Bock Grønlykke og Birgitte Romme

Manchet udarbejdet af MBG:

Landskabsmaleriet er en af de fornemste genrer i dansk kunsthistorie. Siden romantikken har vi spejlet os i det danske landskab; men man kunne også sige at landskabet, som det bliver fremstillet i kunsten, er et resultat af vores selvopfattelse. Landboreformer, nationale kriser, urbanisering og modernisme har sat spor i landskab og i mentalitet. 20 markante landskabsmalerier fra 1797 til 1997skal føre os igennem denne udvikling. 

Ikke blot landskabsmaleriet, men også den danske sangskat er enestående i Europa. Vi vil undervejs på vores vandring standse op og synge nogle af de sange, der hører de forskellige perioder til. Mange af de danske fædrelandssange er som landskabsmalerier sat på ord, og vi vil gå på opdagelse i den billedrigdom, der kendetegner den danske sangskat. 

Maren har tilbudt foreningen at holde dette foredrag suppleret med temaet belyst ved sange fra højskolesangbogen, som kunne synges som fællessang. Birgitte vil spille til.

Overskuddet ved arrangementet vil Maren forære til Nygård. 

OA har udarbejdet løbeseddel/plakat
Hjælpere?
Kage?
Skal der bruges projektor?

  X Tirsdag 8. november kl. 19 – 21.30 En aften med Stefan Kleinschmidt: Om at vokse op i det tyske mindretal

ABO har aftale på plads. Planlægning venter til næste møde.
ABO ha bedt SK om en indholdsmanchet. 

Hjælpere? Kage? 

X Lørdag 19. november er booket i kalenderen til musikarrangement – fællessang
 Karen Lawrence fra Nordborg har tilbudt sig til et fællessangsarrangement.

OA har aftale på plads.
NB: betaling aftalt til at være: 1 overnatning for 4 personer

 Hjælpere? Kage? 

X Søndag 4. december: Juletur kl. 1400-1630
I år arrangererer vi kun salg af gløgg, æbleskiver og kaffe – ikke arbejde med dekorationer. 

lørdag 4. -11. eller 25. februar kl.13 vinterskovtur med Leo Vindahl

X Mandag 12. marts 2012 kl. 19 – 21 Inge Adriansen foredrag om de glücksborgske hertuger

Aftale på plads med FOF. 

X Lørdag 24. marts 2012 kl. 8 – 18 Sangmaraton – booket i kalenderen

 OA – tovholder

ABO har skrevet til Inge Adriansen om datoen, idet IA har givet tilsagn om at medvirke, hvis datoen er ok (tilbagemelding? – og gerne 2 moduler – hvilke tidspunkter – helst eftermiddag) 

Påskeudstilling 2012
Aftale på plads med Lise Tuxen www.lisetuxen.dk og Ninne Nielsen

Fugletur – aftentur – hverdagsaften midt i april. HR kontakter Kaj Abildgård (evt. medvirken af Hans Jørgen Leth Hansen.

X 23. juni kl. 16-22 – Sankt Hans-fest på Nygård

Enighed om at Frode Kristoffersen spørges først i 2012 evt. sammen med aftale om et foredrag i efteråret 2012. 

Medlemsarrangementer

X  MA fredag 27. januar 2012:: En skotsk aften med folkemusik

OA har aftale på plads med det irsk-skotske orkester fra Sundeved.Far og søn O´Driscoll - 2- mands orkester 2500 kr. for 3 kvarter.
 – er booket i Nygårds kalender.
Musikerne vil også gerne fortælle om musikken.
Spise kl. 18 -20 med whiskeysmagning undervejs – evt. et par sange undervejs
Kl. 20 - Musik

Der serveres: Hachis med kålrabistuvning (evt. bestille maden samme sted som Sønderborghus –MT undersøger) og whiskey-smagning (Kenneth Hamilton) – OA kontakter

OA arbejder videre med ideen. 

Forslag til et møde for de frivillige:.

Kaj Pedersen om Nørreskoven kan fortælle om arbejdet i skoven og på Nygård med billeder.( Holdt foredrag ved Nygårds stiftende generalforsamling på Svenstrup forsamlingshus, hvor han blev stoppet midtvejs i sit foredrag af hensyn til generalforsamlingen.)

 Nygård har fået DVD med tv-udsendelserne med Troels Trier Mørk – disse er kun beregnet til fremvisning for foreningens Nygårds medlemmer – men vil fint kunne bruges til et medlemsarrangement. 

4. Ideer til kommende arrangementer:: 

Børneaktiviteter blev drøftet for at tiltrække flere børnefamilier. Drøftes i planlægningen næste år:

En lørdag eftermiddag i oktober med sang og sanglege for bedsteforældre og børnebørn. Marianne Nielsen – TH kontakter

Musikcaféer på en lørdag i november 2012 - Thorsteins gruppe først på plads – så spørges  – De Nørherred’ spillemænd. Gerne med fællessang.

Henning N. Larsen om stikkeren Arne Pedersen ABO laver aftale med ham om enten efterår 2012 / forår 2013 – dette foredrag kunne være i samarbejde med FOF.
(LOF har det på programmet i sæson 2011/2012) 

Slægtsforskning – OA taler med arkivaren fra Landsarkivet om det.

Nolde – et tema, som vi godt kan dyrke – kontakte Nolde-museet om et evt. foredrag.
Fortælle på nettet om: Noldes hytte og Noldes bolig (Hestehavevej)

Enighed om, at foredraget godt kunne være på tysk, hvis Nolde-museet evt. har et egnet emne.

BR og OA skal på Nolde-museet her i efteråret 2011– undersøger.           

Forhistorie i Nørreskoven – tema til en foredragsaften.

Spørge Inge Adriansen om emner til foredragsholdere 

5. Evt.

Sønderborg Kommune har anskaffet en transportabel scene – OA arbejder videre med projekt ”Sommeropera på Nygård” - tidspunkt 2013.