Dagsorden til arr.mødet 22. august 2011

Deltagere:   
Thorstein Hemmet (TH)
Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)
Ole Andersen (OA) – ordstyrer
Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Til fælles erindring:

 • Fremover sigter vi med at have 4 arrangementer pr. halvår
 • Fremover tager vi 25 kr. for kaffe og kage
 • Samt min. 20 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) 
 1. Kommende møder: 26. september, 24. oktober, 21. november – intet møde i december.
   
 2. Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde samt deltagerantal (se vedhæftede skema)

  23. juni kl. 16-22 – Sankt Hans-fest på Nygård  
  Kommende talere til fælles erindring:
  2013: Stefan Kleinschmidt - aftale herom er på plads.
  2012: Kontakte Frode Kristoffersen midt i efteråret engang. Foreslog Flemming Nielsen (tidl. Radio Syd-medarbejder), Jes Schmidt eller Hanne Risgård (vil også først binde sig, år datoen er tættere på).
  OBS: Spørge Charlotte Sahl Madsen i 2012.

Samarbejde med Naturskolen om 2 arrangementer – omtalt i turfolderen

Søndag 26. juni: Høsletdag på skovengen ved Nygård kl. 1000-1400
Begge Andreas’erne var rigtig godt tilfredse med fremmødet. Der var vel ca. 25 i alt i løbet af timerne – og man nåede i år at slå hele engstykket (meget mere ned sidste år) – det var heldigvis fint solskinsvejr. 

Søndag 14. august: Honningdag 1000-1230 - i Jagtstuen da Nygård er optaget (Jette Sten Hansen) Vi køber 10 glas honning hos bimanden.

Fra Helga: Honningdagen var en ubetinget succes. Ca. 80 fremmødte, hvoraf omtrent halvdelen var børn. Vejret var overraskende venligt stemt. Regnen strømmede jo først ned senere på dagen. Alt blev "udsolgt"; men tilsyneladende fik alle både boller og noget at drikke. 

 1. Kommende arrangementer - Sæson 2011-2012 (X= er fastlagt)

X 27. september 2011 kl. 19 Masseudvandringen til Amerika ca. 1860-1920 v. Leif Hansen Nielsen, arkivar, ph.d. Landsarkivet for Sønderjylland
OA har aftale på plads. Planlægning venter til august-mødet.
Citat fra mail ”Fint med hensyn til projektoren. Jeg tager en computer med til et PowerPoint "show". 

X Torsdag 3. november kl. 19: LANDSKABET SOM SPEJL - en musikalsk lystvandring gennem 200 års dansk landskabsmaleri ved Maren Bock Grønlykke og Birgitte Romme.
Manchet udarbejdet af MBG:
Landskabsmaleriet er en af de fornemste genrer i dansk kunsthistorie. Siden romantikken har vi spejlet os i det danske landskab; men man kunne også sige at landskabet, som det bliver fremstillet i kunsten, er et resultat af vores selvopfattelse. Landboreformer, nationale kriser, urbanisering og modernisme har sat spor i landskab og i mentalitet. 20 markante landskabsmalerier fra 1797 til 1997skal føre os igennem denne udvikling. 

Ikke blot landskabsmaleriet, men også den danske sangskat er enestående i Europa. Vi vil undervejs på vores vandring standse op og synge nogle af de sange, der hører de forskellige perioder til. Mange af de danske fædrelandssange er som landskabsmalerier sat på ord, og vi vil gå på opdagelse i den billedrigdom, der kendetegner den danske sangskat.
 
Maren har tilbudt foreningen at holde dette foredragsuppleret med temaet belyst ved sange fra højskolesangbogen, som kunnesynges som fællessang. Birgitte vil spille til.

Overskuddet ved arrangementet vil Maren forære til Nygård. 

X Tirsdag 8. november kl. 19 – 21.30 En aften med Stefan Kleinschmidt: Om at vokse op i det tyske mindretal

ABO har aftale på plads. Planlægning venter til augustmødet. 

X 19. november er booket i kalenderen til musikarrangement – fællessang
Karen Lawrence fra Nordborg har tilbudt sig til et fællessangsarrangemen
OA har aftale på plads.
NB: betaling aftalt til at være: 1 overnatning for 4 personr. 

X Mandag 12. marts 2012 kl. 19 – 21 Inge Adriansen foredrag om de glücksborgske hertuger

Aftale på plads med FOF.  

X Lørdag 24. marts 2012 kl. 8 – 18 Sangmaraton – booket i kalenderen

OA – tovholder
ABO har skrevet til Inge Adriansen om datoen, idet IA har givet tilsagn om at medvirke, hvis datoen er ok. 

Påskeudstilling 2012

Fra Helga: Nu har jeg aftale klar med 2 billedkunstnere til næste påske: Lise Tuxen
(Sønderborg) og Ninne Nielsen (tidligere Sønderborg, nu Vendsyssel).
Lise og Ninne er veninder, så de opfatter udstillingen som en ekstra
lejlighed til at være sammen - derfor er der ingen problemer med den lange køretur.

Lise Tuxen har en god hjemmeside www.lisetuxen.dk , mens Ninnes er under
omarbejdning. Jeg kender Ninnes billeder fra tidligere, så det er ud fra
dette, at jeg har valgt hende. Hun er uddannet på kunstakademiet - vistnok i København. (tidligere gift med Søren Møller). 

 1. Medlemsarrangement næste år – fortsat i januar – dato: 27. januar 2012
  Forslag: En skotsk aften med folkemusikmåske en enkelt sækkepibe – OA svoger har fået bygget en dansk sækkepibe, som godt kun bruges inden døre.
  Han kan også godt fortælle.

  Fredag 27. januar – 2- mands orkester 2500 kr. for 3 kvarter – er booket i Nygårds kalender.
  Der serveres: Hachis med kålrabistuvning (evt. bestille maden samme sted som Sønderborghus) og whiskey-smagning – OA kontakter
  OA arbejder videre med ideen.
   
 2. Ideer til kommende arrangementer:

  Sangeftermiddag for bedsteforældre og børnebørn til næste møde

  Musikcaféer på lørdage - ? Evt. Thorsteins gruppe – De Nørherred’ spillemænd – Saxappeal? - efterår 2012    Gerne med fællessang.

  Henning N. Larsen om stikkeren Arne Pedersen ABO laver aftale med ham om enten næste forår eller efterår (2012) – dette foredrag kunne være i samarbejde med FOF?

  Slægtsforskning – OA taler med arkivaren fra Landsarkivet om det.

  Nolde – et tema, som vi godt kan dyrke – kontakte Nolde-museet om et evt. foredrag.
  Fortælle på nettet om: Noldes hytte og Noldes bolig (Hestehavevej)
  Enighed om, at foredraget godt kunne være på tysk, hvis Nolde-museet evt. har et egnet emne.   

  Forslag til et møde for de frivillige:.
   Kaj Pedersen om Nørreskoven kan fortælle om arbejdet i skoven og på Nygård med billeder.

  ( – holdt foredrag ved Nygårds stiftende generalforsamling på Svenstrup forsamlingshus, hvor han blev stoppet midtvejs i sit foredrag af hensyn til generalforsamlingen.)
   
 3. Evt.

Sønderborg Kommune har anskaffet en transportabel scene – OA arbejder videre med projekt ”Sommeropera på Nygård”


 

.