Dagsorden til arr.mødet 6. juni 2011

Deltagere:   

Thorstein Hemmet (TH)
Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)
Ole Andersen (OA) – ordstyrer
Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent – skal gå kl. 12

Til fælles erindring:

  • Fremover sigter vi med at have 4 arrangementer pr. halvår
  • Fremover tager vi 25 kr. for kaffe og kage
    Samt min. 20 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og SanktHans)

Siden sidste møde:
Efter henvendelse fra E Svenstruppe betaler vi fremover 1200 kr. årligt for annoncer i bladet.

 1. Kommende møder:22. august, 26. september, 24. oktober, 21. november – intet møde i december.

2. Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde samt deltagerantal (se vedhæftede skema)

Lørdag 21. maj kl. 15. Koncert med Swe-Dames og Saxappeal.
Deltagere: 68 betalende(?) + kor 11 + orkester + hjælpere 6

 

Hvordan er det med koda-afgift? ved vores koncerter

29. maj kl. 14: Vilde blomster omkring Nygård 
Deltagere: ca. 50 – heraf 30 betalende? + turlederne 2 + hjælpere 3
Ved kommende arrangementer deltagerne deles op i hold af max. 20.

Talt med DN/ Andreas om at lave en sensommer/efterårstur ?

3. Kommende arrangementer:

23. juni kl. 16-22 – Sankt Hans-fest på Nygård – se særbilag

Hvor mange hjælpere skal vi have? – og til hvilke opgaver – skal afklares før de frivillige spørges.

 Kommende talere til fælles erindring:

2013: Stefan Kleinschmidt - aftale herom er på plads.
2012 : Kontakte Frode Kristoffersen midt i efteråret engang.
Foreslog Flemming Nielsen (tidl. Radio Syd-medarbejder), Jes Schmidt eller Hanne Risgård (vil også først binde sig, år datoen er tættere på).

 

 4. Sæson 2011-2012 (X= er fastlagt)

 Samarbejde med Naturskolen: (har endnu en gang (2-6-)spurgt Andreas om yderligere oplysninger
 X Søndag 26. juni:Høsletdag på skovengen ved Nygård kl. 1000-1400 – i Jagtstuen, da Nygård er optaget –Spørge Andreas om vores medvirken

 X Søndag 14. august:Honningdag 1000-1230 - i Jagtstuen da Nygård er optaget

Vi køber 10 glas honning hos bimanden
Kaffe og boller?

X Søndag 4. december: Juletur kl. 1400-1630 - Andreas overvejer lørdag i stedet for

 X 27. september 2011 kl. 19 Masseudvandringen til Amerika ca. 1860-1920 v. Leif Hansen Nielsen, arkivar, ph.d. Landsarkivet for Sønderjylland

OA har aftale på plads.
Citat fra mail ”Fint med hensyn til projektoren. Jeg tager en computer med til et PowerPoint "show".

 X Tirsdag 8. november kl. 19 – 21.30 En aften med Stefan Kleinschmidt: Om at vokse op i det tyske mindretal

 ABO har aftale på plads

X 19. november er booket i kalenderen til musikarrangement – fællessang 
Karen Lawrence fra Nordborg har tilbudt sig til et fællessangsarrangementet. OA aftaler

 X Mandag 12. marts 2012 kl. 19 – 21 Inge Adriansenforedrag om de glücksborgske hertuger

Aftale på plads med FOF.

 X Lørdag 24. marts 2012 kl. 8 – 18 Sangmaraton – booket i kalenderen

 OA – tovholder

ABO har skrevet til Inge Adriansen om datoen, idet IA har givet tilsagn om at medvirke, hvis datoen er ok.

  OBS. Forslag der ikke er færdigaftalte:

Tema: Landskabet i kunsten fortæller om vores opfattelse af samtiden. Mette Bock Grønlykke har tilbudt foreningen at holde en foredrag herom, meget gerne suppleret med temaet belyst ved sange fra højskolesangbogen, som kunne  synges som fællessange, hvis Birgitte ville bistå med at spille til.

Overskuddet ved arrangementet vil Maren forære til Nygård (fremkom med idéen på sidste møde for de aktive)

Sangeftermiddag for bedsteforældre og børnebørn til næste møde

 

Musikcaféer på lørdage - ? Evt. Thorsteins gruppe – De Nørherred’ spillemænd – Saxappeal?

Gerne med fællessang.

  

Forslag til et møde for de frivillige:.

 Kaj Pedersen om Nørreskoven kan fortælle om arbejdet i skoven og på Nygård med billeder. ( – holdt foredrag ved Nygårds stiftende generalforsamling på Svenstrup forsamlingshus, hvor han blev stoppet midtvejs i sit foredrag af hensyn til generalforsamlingen.) 

Henning N. Larsen om stikkeren Arne Pedersen ABO laver aftale med ham om enten næste forår eller efterår (2012) – dette foredrag kunne være i samarbejde med FOF?

 Slægtsforskning– OA taler med arkivaren fra Landsarkivet om det.

Nolde –et tema, som vi godt kan dyrke – kontakte Nolde-museet om et evt. foredrag.
Fortælle på nettet om: Noldes hytte og Noldes bolig (Hestehavevej)

 Enighed om, at foredraget godt kunne være på tysk, hvis Nolde-museet evt. har et egnet emne.        

 

5.  Medlemsarrangement næste år – fortsat i januar– dato?

Forslag: En skotsk aften med folkemusikmåske en enkelt sækkepibe– OA svoger har fået bygget en dansk sækkepibe, som godt kun bruges inden døre.
Han kan også godt fortælle.

OA aftaler en fredag i januar med svogeren + det irsk-skotske orkester fra Sundeved.

Der serveres: Hachis med kålrabistuvning (evt. bestille maden samme sted som Sønderborghus) og whiskey-smagning. 

OA arbejder videre med ideen.

6. Evt.

 

 

.