Dagsorden til arr.mødet 4. april 2011

Deltagere:   

Thorstein Hemmet (TH)

Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)

Ole Andersen (OA) - ordstyrer

Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Til orientering: Der vil være vinduespudser i huset samtidig med os.

1.    Kommende møder: 9. maj, 6. juni  OK til disse datoer – er ført i Nygård kalender.

 

2.    Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

 

Mandag 21. marts kl. 19: Foreningen Nygårds generalforsamling

18 fremmødte – følgende ting blev drøftet:
Belysning ved parkeringspladsen.
Opleves af flere som et problem. Der drøftes forskellige muligheder for at forbedre denne. Bl.a. foreslås en udendørs flagermuslygte med batteri. Denne kan købes i campingbutikker.
Forslag om ansvarlig for brandforebyggelse ved hvert arrangement.

Støjniveauet i salen blev drøftet.

 

 

3.    Kommende arrangementer:

 

Tirsdag 5.april kl. 19 – 21: Foredrag om P.O. Enquists ”Livlægens besøg” og den historiske tid den beskriver med Henning Steen Jensen og Christian Bo Bojesen
I samarbejde med FOF (tilmelding kan ske til FOF – nr. 1015)
Entré: 80 kr.

Kaffe/the og kage kan købes: 30 kr.

Hjlælpere: Helga, Asta, Ulla, Gunnar og Ellen.

 

HR undersøger, om der skal bruges projektor.

 

Melding fra Britt /FOF:

På tirsdag har jeg 12 tilmeldte, det er jo ikke så meget. Vi har lige haft en annonce i Budstikken og pressemeddelelse er sendt til samtlige aviser. Foredraget er indberettet til Kultunaut og jeg har sat plakater op i Augustenborg og bestyrelsen de andre steder (se vedhæftede). Så kan vi jo ikke gøre mere.

Der kan stadig nå at komme tilmeldinger og nogle møder jo også op uden at være tilmeldt, så lad os håbe på god tilslutning.

 

Udover ovenstående er opslag sendt ud til Nygårds medlemmer, sat på hjemmesiden samt sendt ud til kommunens biblioteker. Herudover er invitation sendt ud fra Nyågrds facebookside.

 

Torsdag 21. – Mandag 25. april: Påskeudstilling - Åbent hver dag 13-17

Årets udstillere er:

Susanne Ahrenkiel (billeder) http://www.susanne-ahrenkiel.dk/

Melaine Christensen (billeder) http://www.melainechristensen.dk/

Ginette Wien (skulpturer) http://www.ginettewien.dk/

 

Gratis adgang.

Kaffe/the og kage kan købes: 30 kr.

 

Ophængningsliste er sat op i gang af Leif.

 

Podier: Danfoss kunstforenings podier er solgt.

Vi får et sæt på 3 podier stillet til rådighed på påskeudstillingsgruppen – måske 2 sæt?

HR undersøger, hvor de er lavet, og hvad prisen er – så vi kan overveje, om vi selv skal købe et sæt til næste år.

Vi kan som sidste år bruge sengebordene (som nu er hvidmalede).
Herudover kan vi kigge på de sammenklappelige borde, vi har fået foræret.

 

Overnatning:
Onsdag 20. april: Ginette Wien, Melaine Christensen

Torsdag 21. april: Ginette Wien

Fredag 22. april: Melaine Christensen

Lørdag 23. april: Inge

Søndag 24. april: Martha

Mandag 25.april: Annelene eller Inge – er der behov?

 

Fernisering torsdag 21. april kl. 15: Musikskolen leverer musik, HR taler.

 

Kager: MT har udsendt mail til kagebagerne med opfordring til at give besked om, hvornår kager leveres på hver af dagene.

 

Bemanding: - helst min. 5 på alle dagene

Onsdag 20. april/ophængning/opstilling: Ole, Thorstein, Helga, Asta – mødes kl. 12

Torsdag 21.april: Thorstein, Helga, Asta, Martha, Inge (5) + Susanne og Randi?

Fredag 22.april: Ole, Asta, Jette, Ulla, Gunnar (+ Emilie) (5) + do. – en af dagene?

Lørdag 23. april: Ole, Birgitte, Inge, Jette (4)

Søndag 24. april: Inger Friis, Ole, Birgitte, Inge, Martha (5)

Mandag 25. april: Inger Friis, Helga, Asta, Annelene (4)

Mandag/nedtagning: Helga, Asta, Thorstein? Ole? Mødes kl. 17

 

Optælling af deltagere ligesom tidligere: der er hele tiden én, der skal have ansvar herfor.

 

Udstillingskatalog:

 

PR for Nygård: Ekstra bemanding til at vise rundt og fortælle – vigtigt at én hele tiden er bevidst om denne opgave – primært skal arrangementsgruppens medlemmer være opmærksomme herpå.

 

Salg af kunstværker – HR aftaler med kunstnerne, hvorledes vi kan medvirke tila t formidle salget – vi tager ikke imod penge. HR laver en orientering og fremgangsmåden, som alle i arrangementsgruppen er bekendt med (der er hver dag en fra vores gruppe til stede)

 

Rengøring er bestilt.

 

 

Lørdag den 30. april ” Syng en højskolesang i Nørreskoven”  Højskolesangs- maraton.
Hver time indledes et nyt tema, hvor en inspirator lægger for med 3 udvalgte sange inden for temaet, hvorefter deltagerne har frit valg inden for temaet.

 

Ole har lavet struktur for dagen – vi starter kl. 8 og slutter kl. 18. Nyt tema hver time – Ole har udvalgt temaer fra højskolesangbogen.

Har foreløbig aftale med 4, der kan spille 2-3 gange.

 

3 kvarter til hvert tema – og så en pause til kaffe/the/ sandwich o. lign.

 

Deltagerne kan være med fra start til slut – eller deltage i det omfang man har energi  og lyst til.
Entré: ? kr  --

Vi drøftede mange navneforslag på mødet – enighed om, at vi nok ikke kunne tillade os at spørge folk, der bor langt fra Nygård: Frode Kristoffersen, Trine Petersen og Ejvind Bojsen (skoleinspektører), Helga Moos, Danfoss-direktør. OA påtog sig opgaven.

 

Søndag 8. maj kl.06 Fugletur - Turen har udgangspunkt i Nygård og ruten ligger i området syd for Nygård.
Vi skal have tilmelding. Entré: ? kr. Kaffe/the og boller kan købes: ? kr.

 

Ok fra Kaj Abildgård

Lørdag 21. maj kl. 15. Koncert med Swe-Dames. 
Tidspunktet fastlagt.. Udover koret skal der arrangeres med et orkester – ok fora Saxappeal. Koret synger ca. ½ time. Fællessang.

 

29. maj: Lillebæltskystens blomsterliv– datoen er ok
I. samarbejde med Andreas Andersen fra DN, som selv har De vilde blomsters dag 19. juni. Så vi skal have en anden titel – evt. Lillebæltkystens planteliv. HR aftaler titlen med AA-

 

Fra Andreas Andersen:

Jeg kan oplyse at den mulighed vi har er at lægge Nygaards Natur - arrangementer ind på DN's  netside under Sønderborg. Vi har ikke mulighed for at sende noget til vore medlemmer direkte, men som nævnt kan relevant info lægges ind på vores lokale side under DN. Jeg vil lige drøfte muligheden med bestyrelsen før vi sætter noget igang.

 

Vi har aftalt en blomstertur med Helga og den afvikles lørdag den 28 maj. Den tur vil vi annoncere via de kanaler vi har inklusive jyske hvor vi normalt annoncerer turene, og det er uden udgifter for Nygaard. – NB: datousikkerhed afklares

 

 

23. juni kl. 16-22 – Sankt Hans-fest på Nygård

 

Stefan Kleinschmidt kan først i 2013 (aftale på plads). Nej fra Andreas Andersen, formand for DNs lokalafdeling.

 

Frode Kristoffersen er ikke blevet kontaktet.

 

Bestyrelsen syntes, at vi godt kunne spørge Charlotte Sahl Madsen igen

 

Jes Solmer?

 

 

4.    Efterårs-arrangementer 2011

 

I samarbejde med Naturskolen:

Søndag 26. juni: Høsletdag på skovengen ved Nygård kl. 1000-1400 – i Jagtstuen, da Nygård er optaget

 

Søndag 14. august: Honningdag 1000-1230 - i Jagtstuen da Nygård er optaget

 

Søndag 4. december: Juletur kl. 1400-1630 - Andreas overvejer lørdag i stedet for

 

 

27. september 2011 kl. 19 Masseudvandringen til Amerika ca. 1860-1920 v. Leif Hansen Nielsen, arkivar, ph.d. Landsarkivet for Sønderjylland

 

Citat fra mail ”Fint med hensyn til projektoren. Jeg tager en computer med til et PowerPoint "show".

 

Jeg vil primært fortælle om masseudvandringen til Amerika ca. 1860-1920 (det er det jeg har studeret), og i den forbindelse vil jeg også sige lidt om udvandringen her fra Sønderjylland, der var speciel voldsom og som ofte sættes ind i national sammenhæng med indlemmelsen i Preussen 1867 og den deraf følgende 3-årige værnepligt. Man regner med, at 40-45.000 sønderjyder udvandrede i perioden under fremmedherredømmet!

Mit udgangspunkt vil være hjemlandet, men jeg vil naturligvis følge udvandrene over på den anden side.

 

Som sagt, jeg har det udmærket med et par flasker vin plus evt. kørselspenge.”

 

 

En aften med Stefan Kleinschmidt: Om at vokse op i det tyske mindretal

 

Tirsdag 8. november er aftalt

 

         

Musikcaféer på lørdage – med fællessang?

 

-       Helle Damkjær – en lørdag i oktober 2011

 

-       ”De nordalsiske spillemænd ”? + evt. en mindre gruppe fra musikskolen 

 

Inge Adriansen har sagt ja til et årligt arrangement fremover, foreslog selv næste foredrag kunne være om Hertugerne fra Glyksborg  et samarbejdsarrangement med FOF?) ABO aftaler tidspunkt med IA. – februar – marts? 2012

 

Evt. Kaj Pedersen om Nørreskoven – holdt foredrag ved Nygårds stiftende generalforsamling på Svenstrup forsamlingshus, hvor han blev stoppet midtvejs i sit foredrag af hensyn til generalforsamlingen.

Kan fortælle om arbejdet i skoven og på Nygård med billeder.

 

 

Henning N. Larsen om stikkeren Arne Pedersen

 

ABO laver aftale med ham om enten næste forår eller efterår (2012)

 

Forlagets beskrivelse
Arne Pedersen var landsforræder uden samvittighedskvaler. Han uddelte illegale blade for at foregive, at han tog del i kampen mod den nazistiske besættelsesmagt. Han spredte falske rygter mod kollegaer og venner fra modstandsbevægelsen for at bortlede mistanken om, at han selv var stikker.
Arne Pedersen var aktiv i store dele af Jylland, især omkring Sønderborg og på Randersegnen.

Efter krigen blev Arne Pedersen dømt for at være skyld i bl.a. tre mord, tre mordforsøg, en deportation til KZ-lejr i Nazityskland, og fængslingen af seks personer. I realiteten havde han langt mere på samvittigheden.

Arne Pedersen dømtes til døden og blev henrettet i juli 1949. Han var tilsyneladende ikke drevet af sympati for den tyske besættelsesmagt. Men hvad drev den sønderjyske lærer til så nidkært at udøve aktivt landssvig?

Henning N. Larsen bor i Sønderborg, uddannet økonom og autodidakt historiker. Hans portræt af stikkeren Arne Pedersen bygger på flere års imponerende research, hvor helt nye kilder og vidner er gravet frem. Kilder der trækker spor langt ind i efterretningstjenestens virke under besættelsen.

 

Indholdsbeskrivelse
Om Arne Pedersen (f. 1908) der efter krigen blev dømt til døden, for at være skyld i tre mord, tre mordforsøg, en deportation til KZ-lejr samt meget mere. Forfatteren diskuterer hvad der drev den sønderjyske skolelærer til landsforræderi og beskriver hans gerninger og retssagen mod ham

 

 

Martin Reimers har forskellige emner – OA har undersøgt: tager ikke ud det næste års tid – vi henvender os næste år.

 

Slægtsforskning – OA taler med arkivaren fra Landsarkivet om det.

 

Kvindesag? – Helga Moos

 

 

5.    PR for Nygård i forbindelse med hvert arrangement
Bestyrelsen finder det oplagt, at vi ved hvert arrangement har et PR-indslag for Nygård – især om muligheden for at leje Nygård.

Projektor: Forslag om at forsøge med at sætte projektoren op med dias om lejemulighederne og for rundvisning i huset, som kunne stå tændt i pausen.

 

Fint at kunne låne OAs stativ, men smart om vi kunne anskaffe et stativ til Nygård.

 

 

6.    Medlemsarrangement næste år – fortsat i januar -
Forslag: En skotsk aften med folkemusikmåske en enkelt sækkepibe

 

Der serveres: Hachis med kålrabistuvning (evt. bestille maden samme sted som Sønderborghus) og whiskey-smagning.

 

OA arbejder videre med ideen.

 

 

7.    Evt.

 

 

Nolde – et tema, som vi godt kan dyrke – kontakte Nolde-museet om et evt. foredrag.
Fortælle på nettet om: Noldes hytte og Noldes bolig (Hestehavevej)

I

de vi skal arbejde videre med, om at have 2-3 arrangementer, hvor vi inviterer foreninger til en gratis dag på Nygård med PR- indslag fra os, om at alle kan leje Nygård.