Dagsorden til arr.mødet 7. marts 2011

Deltagere:   

Thorstein Hemmet (TH)

Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)

Ole Andersen (OA) - ordstyrer

Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

1.    Kommende møder: 4. april, 9. maj, 6. juni (disse datoer er Nygård ledig)

 

2.    Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

 

28. januar kl. 18-22: Nimb Die Finger Und Iss. Arrangement for Foreningen Nygårds medlemmer.

Deltagerantal: 41, 19 betalende,(heraf 4 ikke medlemmer), 22 frivillige
NB: fremover noteres deltagerantal efter hvert arrangement


Tirsdag 22. februar kl. 19 – 21: Foredrag med museumsinspektør Inge Adriansen: "Hertugerne af Nordborg - og lidt om Nygård, deres jagthus i Nørreskoven”.

Deltagerantal: 57 betalende + 6 frivillige + Britt og Inge = 65

 

Lørdag 5. marts: Naturvandring lørdag kl. 14 med Leo Vindahl.

Deltagerantal

 

 

3.    Kommende arrangementer:

 

Mandag 21. marts kl. 19: Foreningen Nygårds generalforsamling

 

 

Tirsdag 5.april kl. 19 – 21: Foredrag om P.O. Enquists ”Livlægens besøg” og den historiske tid den beskriver med Henning Steen Jensen og Christian Bo Bojesen
I samarbejde med FOF(tilmelding kan ske til FOF – nr. 1015)
Entré: 80 kr.

Kaffe/the og kage kan købes: 25 kr.

 

Torsdag 21. – Mandag 25. april: Påskeudstilling - Åbent hver dag  13-17

Årets udstillere er:

Susanne Ahrenkiel (billeder) http://www.susanne-ahrenkiel.dk/

Melaine Christensen (billeder) http://www.melainechristensen.dk/

Ginette Wien (skulpturer) http://www.ginettewien.dk/

 

Gratis adgang.

Kaffe/the og kage kan købes: 30 kr.

 

Ophængningsliste er sat op i gang af Leif.

Podier?

 

Overnatning:
Onsdag 20. april: Ginette Wien, Melaine Christensen

Torsdag 21. april: Ginette Wien

Fredag 22. april: Melaine Christensen

Lørdag 23. april:

Søndag 24. april: Melaine Christensen

Mandag 25.april: Melaine Christensen

 

Fernisering torsdag 21. april kl. 15: Musikskolen leverer musik, HR taler

 

Kager: MT?

 

Bemanding:

Onsdag 20. april/ophængning/opstilling:

Torsdag 21. april:

Fredag 22.april:

Lørdag 23. april:

Søndag 24. april: Inger Friis

Mandag 25. april: Inger Friis

Mandag/nedtagning:

 

PR for kunstnerne: udstillingskatalog, har de selv noget pr- materiale med? – er der noget pr – materiale til pressemeddelelse?

 

PR for Nygård: Ekstra bemanding til at vise rundt og fortælle – vigtigt at én hele tiden er bevidst om denne opgave.

 

Rengøring er bestilt.

 

 

Lørdag den 30. april ” Syng en højskolesang i Nørreskoven”  Højskolesangs- maraton.
Hver time indledes et nyt tema, hvor en inspirator lægger for med 3 udvalgte sange inden for temaet, hvorefter deltagerne har frit valg inden for temaet.

 

Ole har lavet struktur for dagen (plan uddelt) – vi starter kl. 8 og slutter kl. 18. Nyt tema hver time – Ole har udvalgt temaer fra højskolesangbogen.

Har foreløbig aftale med 3, der kan spille 2-3 gange.

 

3 kvarter til hvert tema – og så en pause til kaffe/the/ sandwich o. lign.

 

Vi forsøger at få en kendt person (evt. Kresten Phillipsen) til at starte kl. 8 samt yderligere et par kendte i løbet af dagen til at indlede temaerne – de øvrige temaer kan vi selv klare.

 

Deltagerne kan være med fra start til slut – eller deltage i det omfang man har energi   og lyst til.
Entré: ? kr  --

ABO kontakter Kresten Phillipsen – tidspunkt 10 eller senere? – erhvervsfolk – Bent Jensen? - skoleinspektører?

 

 

Søndag 8. maj kl.06 Fugletur - Turen har udgangspunkt i Nygård og ruten ligger i området syd for Nygård.
Vi skal have tilmelding. Entré: ? kr. Kaffe/the og boller kan købes: ? kr.

 

Ok fra Kaj Abildgård

Lørdag 21. maj kl. 15. Koncert med Swe-Dames. 
Tidspunktet fastlagt.. Udover koret skal der arrangeres med et orkester – ok fora Saxappeal. . Koret synger ca. ½ time. Fællessang.

 

29. maj: Blomsternes dag – datoen er ok´.
Blomsternes dag: evt. samarbejde med DN. HR har kontakt til Andreas Andersen. Dato: enten søndag den 29. maj, 3. -10.- eller 17. juli.
 

 

 

23. juni kl. 16-22 – Sankt Hans-fest på Nygård

 

Stefan Kleinschmidt kan først i 2013 (aftale på plads)

 

ABO har spurgt Andreas Andersen, formand for DNs lokalafdeling – endnu ikke svar

 

Frode Kristoffersen er ikke blevet kontaktet.

 

Bestyrelsen syntes, at vi godt kunne spørge Charlotte Sahl Madsen igen

 

 

4.    Efterårs-arrangementer 2011

 

 

I samarbejde med Naturskolen:

Søndag 26. juni: Høsletdag på skovengen ved Nygård kl. 1000-1400 – i Jagtstuen, da Nygård er optaget

 

Søndag 14. august: Honningdag 1000-1230  - i Jagtstuen da Nygård er optaget

 

Søndag 4. december: Juletur kl. 1400-1630  - Andreas overvejer lørdag i stedet for

 

 

27. september 2011 kl. 19 Masseudvandringen til Amerika ca. 1860-1920 v. Leif Hansen Nielsen, arkivar, ph.d. Landsarkivet for Sønderjylland

 

Citat fra mail ”Fint med hensyn til projektoren. Jeg tager en computer med til et PowerPoint "show".

 

Jeg vil primært fortælle om masseudvandringen til Amerika ca. 1860-1920 (det er det jeg har studeret), og i den forbindelse vil jeg også sige lidt om udvandringen her fra Sønderjylland, der var speciel voldsom og som ofte sættes ind i national sammenhæng med indlemmelsen i Preussen 1867 og den deraf følgende 3-årige værnepligt. Man regner med, at 40-45.000 sønderjyder udvandrede i perioden under fremmedherredømmet!

Mit udgangspunkt vil være hjemlandet, men jeg vil naturligvis følge udvandrene over på den anden side.

 

Som sagt, jeg har det udmærket med et par flasker vin plus evt. kørselspenge.”

 

 

En aften med Stefan Kleinschmidt: Om at vokse op i det tyske mindretal

OK hertil fra SK – vi skal blot finde en dato

Forslag tirsdag 8. november/15. november?
                     

Musikkaféer på lørdage – med fællessagn?

 

Inge Adriansen har sagt ja til et årligt arrangement fremover, foreslog selv næste foredrag til at være om Hertugerne fra Glyksborg  et samarbejdsarrangement med FOF?)

 

 

 

5.    Idepulje til kommende arrangementer mv.

 

       Historiske temaer:

 

Tyskerbørn fra 2. verdenskrig?

 

Månedens tabu?: tysksindethed – uægte barn – Sprogø-piger

 

 

Henning N. Larsen om stikkeren Arne Pedersen

 

 

Forlagets beskrivelse
Arne Pedersen var landsforræder uden samvittighedskvaler. Han uddelte illegale blade for at foregive, at han tog del i kampen mod den nazistiske besættelsesmagt. Han spredte falske rygter mod kollegaer og venner fra modstandsbevægelsen for at bortlede mistanken om, at han selv var stikker.
Arne Pedersen var aktiv i store dele af Jylland, især omkring Sønderborg og på Randersegnen.

Efter krigen blev Arne Pedersen dømt for at være skyld i bl.a. tre mord, tre mordforsøg, en deportation til KZ-lejr i Nazityskland, og fængslingen af seks personer. I realiteten havde han langt mere på samvittigheden.

Arne Pedersen dømtes til døden og blev henrettet i juli 1949. Han var tilsyneladende ikke drevet af sympati for den tyske besættelsesmagt. Men hvad drev den sønderjyske lærer til så nidkært at udøve aktivt landssvig?

Henning N. Larsen bor i Sønderborg, uddannet økonom og autodidakt historiker. Hans portræt af stikkeren Arne Pedersen bygger på flere års imponerende research, hvor helt nye kilder og vidner er gravet frem. Kilder der trækker spor langt ind i efterretningstjenestens virke under besættelsen.

 

 

Indholdsbeskrivelse
Om Arne Pedersen (f. 1908) der efter krigen blev dømt til døden, for at være skyld i tre mord, tre mordforsøg, en deportation til KZ-lejr samt meget mere. Forfatteren diskuterer hvad der drev den sønderjyske skolelærer til landsforræderi og beskriver hans gerninger og retssagen mod ham

 

 

Martin Reimers har forskellige emner – OA har undersøgt: tager ikke ud det næste års tid – vi henvender os næste år.

 

Slægtsforskning – OA taler med arkivaren fra Landsarkivet om det.

 

 

6.    Evt.