Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Ole Andersen (OA) - ansvarlig for musikarrangementer  - tlf. 7449 0519 / 5258 4905

Helga Roesgaard (HR) - ansvarlig for den årlige påskeudstilling - tlf. 74 47 42 94.

Martha Thomsen (MT) tovholder for bagegruppen - tlf. 2191 7675

Ken Hamilton (KH) - 2123 3284

John Jensen (JJ) - 5055 9394

Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder -  tlf. 2041 1965


 

 

Søg