Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Andreas Andersen (Danmarks Naturfredningsforening)
Dines Nordtorp (valgt af generalforsamlingen 2011, medlem af forretningsudvalget FU)
Ebbe Enøe (udpeget af bestyrelsen)
Inge Adriansen (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Gillesberg (Skov- og Naturstyrelsen)
Peter Grønlykke (Sønderborg provsti, valgt af generalforsamlingen 2010 og medlem af FU)
Asta Broesby-Olsen (valgt af generalforsamlingen 2010, medlem af FU og formand)


img 5751-1

Fra venstre: Inge Gillesberg, Andreas Andersen, Ebbe Enøe, Peter Grønlykke, Inge Adriansen og Annelene Christensen (foto 28.2.2011)

Annelene Christensen fratrådte ved Generalforsamlingen i 2011. I hendes sted valgtes Dines Nordtorp.


Andreas Andersen (Danmarks Naturfredningsforening)
Dines Nordtorp (valgt af generalforsamlingen 2011, medlem af forretningsudvalget FU)
Ebbe Enøe (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup ( valgt på generalforsamlingen 2012, medlem af forretningudvalget FU)
Inge Adriansen (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Gillesberg (Skov- og Naturstyrelsen)
Peter Grønlykke (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen (valgt af generalforsamlingen 2010 og 2012, medlem af FU og formand)


 

Søg