Udskriv

I 2018 var det igen som for 10 år siden ved Foreningen Nygårds første Sankt Hans-bål skovrider Inge Gillesberg, der holdt båltalen:

Tak for, at jeg atter har fået mulighed for at tale ved et Skt. Hans arrangement her i Nørreskoven og med foreningen Nygård som arrangør. Rammen bliver ikke smukkere.

 

Da jeg stod her for 10 år siden, var det helt oplagt at causere over de centrale elementer i Nygård-samarbejdet: Kultur, Natur og Fordybelse. Og da jeg skulle forberede talen til i aften, måtte jeg sande, at det igen blive de elementer, jeg vil tale over.

 

 

Natur

 

Natur kan slet ikke lade være med at være i centrum, når nu vi er i Nørreskoven. Der er sket meget på naturområdet. Der er kommet flere vandhuller i skoven både større oversvømmede områder og små våde lavninger. Der er fokus på åbne som plejes ved afgræsning. Og der fældes træer – en god fornybar ressource, som kan blive til smukke møbler og gulve eller ender som flis til varmeværkerne.

 

Men hvordan går det generelt med naturen i Danmark. Lad mig sige det sådan, patienten er i live; men der er plads til forbedringer. Danmark er et intensivt udnyttet land, der er kun lidt mere end 14 % er dækket af skov, så der er langt til de ca 25 %, som et bredt flertal i Folketinget ønsker. Her hjælper vi til med Oksbøl skov, hvor der netop er blevet plantet 258.000 træer af 25 forskellige arter på det ialt 150 ha store areal.

 

Vores naturnært dyrkede skove mangler dog nogle elementer. Generet får træerne ikke lov til at nå til ældnings endsige senilitetsstadiet før de bliver fældet. Det rådes der bod på ved at udpeget Livstræer, som sjovt nok netop skal have lov til at stå, til de ældes, forfalder og dør.

 

Gammel skov, dødt ved og plads til truede arter, er baggrunden for, at regeringen netop i disse dage offentliggør den endelige plan for hvilke godt 13.500 ha skov, der skal udlægges til urørt skov og biodiversitetsskove. Det gælder også arealer her i Sønderjylland – dele af Pamhule ved Haderslev, Søgård skov og dele af Gråstenskovene.

 

På naturfronten vil jeg også nævne, at er ved at lave driftsplan for de kommende ca. 15 år. Det dækker faktisk både natur, kultur og fordybelse. Hvor skal der skoves, hvor kommer der nye åbne arealer, hvilke muligheder skal der være for friluftslivet, hvor skal der være stilleskove.

 

Kultur

 

Her indgår Kultur selvfølgelig også. Ordet Kultur kan bruge på mange måder - at anlægge skovkulture, at værne om kulturen, at lave kulturelle arrangementer.

 

Kultur er selvfølgelig også noget med, om der skal spares på Nationalmuseet eller hvilke udsendelser der skal være på DR og TV2; men det vil jeg overlade til politikerne.

 

Kulturhistorien passer vi på i skovene i form af de mange fortidsminder, der findes især her i Sønderjylland. Der er også en form for kultur knyttet til livet i og omkring skovene knyttet til boligerne. Her ændrer kulturen sig. F.eks. er Bostedhus sat til salg. Heldigvis flytter der en ung skovfoged ind i Havrekobbelhus. Han skal være hos os i et par år og så må vi se, hvad der sker med huset efterfølgende.

 

Kultur er i høj grad også de mange arrangementer, der bliver lavet på Nygård – sangaftener, Påskeudstilling, foredrag m.v. Der er ingen tvivl om at kulturen trives i det regi.

 

Endelig er der noget kulturelt knyttet til den måde vi passer på naturen. Er det generel viden, at man ikke må køre i bil i skovene. Ved vi godt, at vi ikke må beskadige træerne og er det naturligt, at tage sit affald med hjem i stedet for at smide det i naturen. Tjah, i den sammenhæng er det ikke alle, der er lige kultiverede.

 

Fordybelse

 

Det tredje element hænger naturligt sammen med de to andre. At gå en lang tur i skoven eller langs vandet giver ro og gode muligheder for at lade tankerne flyde frit.

 

I Naturstyrelsen har vi også fokus på den dimension når vi arbejder med driftsplaner. Her indfører vi forskellige zoneringer – herunder stillezoner. I disse zoner bliver der ikke givet tilladelse til store løb o.lign. Og der bliver ikke anlagt en masse faciliteter. Det er tilbuddet til den, der gerne vil fordybe sig.

 

Jeg vil dog skynde mig at sige, at fordybelse også kan opnås samtidig med, at man er aktiv. Jeg er sikker på, at mange sejlere oplever fordybelse selvom båden skyder en god fart. MTB-køreren kan opleve fordybelse eller koncentration på en svær rute, så hovedet er renset for spekulationer når han eller hun kommer hjem.

 

Der er naturligvis også lagt op til fordybelse, hvis man bruger en af Naturstyrelsens overnatningspladser eller shelters. Her er der som regel mulighed for at tænde bål og det giver en særlig ro. Præcis som vi om lidt får mulighed for at samles omkring bålet og fordybe os.

 

Mindfulnes, retreets og lignende er oppe i tiden. Det giver god mening, at vi får mulighed for at koble af, for hjernen er på overarbejde når vi har vores devices hos os 24 timer i døgnet og hele tiden er på.

  

Der er et 4 element, som jeg har lyst til at berøre. Det er begrebet samarbejde. Det at flere personer, organisationer o.lign. udfører noget i fælleskab. Det dækker også de beslægtede ord teamwork, holdarbejde, holdspil, makkerskab, fælles indsats. Jeg tager dette element med, fordi den udvikling der er sket på Nygård ikke kunne lykkes uden samarbejde på alle planer. Det er forbilledligt både på de indre linjer og i forhold til Naturstyrelsen og andre partnere. Arrangementet i aften vidner om dette stærke fjerde element.

 

Tiden er inde til at få gang i bålet. Her samles alle elementerne i bedste forstand. Vi er i naturen, Skt. Hans er en del af vores kultur, vi får mulighed for at fordybe os og vi gør det i fællesskab. Rigtig god Skt. Hans aften og god sommer til alle.