Udskriv

Mødested:   Festpladsen ved Nygård strand i Nørreskoven

 

Kl. 18.30   

Sankt Hans-orienteringsløb. Start mellem kl. 18.30 og 19.15. Der er indlagt en lille

konkurrence i løbet, der er præmier til vinderne. Man må gerne løbe eller gå sammen eller

hver for sig. Turen er ca. 3 km.

For børnene vil der være en "Find figurerne" leg

Kl. 18.30   

Der tændes op i Nygårds grill til medbragt grillmad og pølser. Øl og vand kan købes

Kl.18.30

Konkurrence: Byg en Stenopsætning af sten fra stranden.

Sten

Alle kan deltage familier,

enkeltpersoner o.a. Der er præmier til de 3 bedste opsætninger, der bedømmes af en

sagkyndig komite. Tilmelding i orienteringsløbsteltet

Kl. 21.00   

Skovrider Inge Gillesberg, Gråsten skovdistrikt holder årets båltale ved bålet på stranden.

Umiddelbart efter talen tændes bålet og de fremmødte synger "Midsommersangen"

Husk tæpper og feltstole.

Aftenen arrangeres i et samarbejde mellem:

SØNDERBORG ORIENTERINGSKLUB

FORENINGEN NYGÅRD

(www.nygaard-als.dk)