Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

altMuseumsinspektør  Inge Adriansen vil fortælle om en række af Sønderborg Kommunes 30 kirker og vise billeder herfra 
alt

Deltagergebyr:  80 kr. 

Tilmelding:  Tilmelding kan foretages på FOF-Sønderborgs hjemmeside. 
 

Der vil være plads til max. 60 deltagere

Traktement:                        The, kaffe og kage kan købes

Arrangør:                            FOF Sønderborg i samarbejde med Foreningen Nygård

 

Søg