Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

De Glücksborgske Hertuger

Foredrag med museumsinspektør Inge Adriansen Sønderborg Slot

Tid og sted:          Mandag 12. marts kl. 19 – 21 i den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven

Entre:                   Entre vil være 80 kr.

Kaffe/The/Kage:  Der er mulighed for at købe kaffe, the, kage a 25 kr.

ARRANGØR:

FOF-Sønderborg i samarbejde med Foreningen Nygård


 

Søg