Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

alt

 

Tag med Forening Nygaard og DN- Sønderborg på blomster tur til Nygaard.

Arrangementet er gratis og alle interesserede er velkommen

 

 

 

Mødested:           Festpladsen  lidt nordvest for Nygaard     

Arrangører:       DN-Sønderborg  og Foreningen Nygård 

Ledere:                 Charlotte Jervelund og Andreas Andersen DN- Sønderborg

Medbring:           Flora og kikkert

Påklædning efter dagens vejr.

Efter turen kan der købes kaffe/te kage på Nygård


Nygaard ligger i et åbent område i Nørreskovens nordvestlige del, og er på 3 sider omgivet af skov, og mod nordøst er der frit udsyn ud over Lillebælt, hvor Fyn toner frem i horisonten.

Det er et af de mest seværdige panoramaer vi kan byde på i kommunen, og det er der da også rigtigt mange mennesker der har fået øje på, hvilket bl.a. bekræftes af de mange der året igennem besøger stedet. 

Laltandskabet omkring Nygaard  kan opdeles i  5 vegetations  typer repræsenteret ved: 

Kysten, græsningsareal og vandløb, ager med biplanter og høslet, skov og have omkring Nygaard samt Fortidsmindet Baronens høj.

Vi vil se på de enkelte delområder, der hver især byder på arter der er tilpasset netop den jordbund, de lys og næringsforhold, samt hvad de menneskelige påvirkninger  har betydet for områdets naturindhold. 

Turen starter fra festpladsen hvorfra vi går østligt  langs med kysten. Her har vi  mulighed for at studere de forholdsvis mange ikke hjemmehørende plantearter, det er de såkaldte ”Invasive” arter, der har bredt sig ud over stranden.

altGræsarealerne østligt for Nygaard  udnyttes forskelligt, på den ene mark er  der en  bi- plante ager, og på den anden afholdes den årlige ”Høslet dag”,  hvor  frivillige slår arealet med le. På høslet engen ligger der også et kalkkær, hvor vi vil se på de spændende arter der er tilknyttet den type voksested. 

Skoven  der omgiver Nygaard  byder på en varieret mosaik af  store gamle træer og  opvækst, heriblandt flere spændende arter, hvor du får rig lejlighed til at afprøve, om du kender skovens træer. Den sidste del af turen går langs med skovgærdet der omgiver Nygaard, her  ser vi på gamle træer,  spændende planter og måske er vi heldige at finde nogle interessante biller i de gamle og de døde træer.

2Vi håber at rigtigt mange vil tage sig tid til at komme forbi,  og sammen med andre deltagere nyde en dejlig dag i de smukke omgivelser omkring  Nygaard, og husk at tage børnene med.

Hvis du vil vide mere om naturen ved kyst, skov og  på ager, så mød op deltag ved   ”Vilde planter” arrangementet, hvor du får mulighed for at afprøve din viden om  de mange spændende vilde planter, buske og træer vi omgives af.


Dagen slutter på Nygaard hvor Helga Roesgaard vil fortælle om stedet, foruden at der også er mulighed for at købe kaffe og kage.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Andreas Andersen Tlf. 74472234, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Søg