Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i 2018:

FU-møder 1. halvår 2018: 11. april, 9. maj og 13. juni – alle onsdage 9-11

Arbejdsdage i foråret 2018: mandag 7. maj

Dagsorden:


Siden sidst :

Naturstyrelsens Bygningssyn /reparation af vinduer

I anden sammenhæng har ABO talt med Martin Reimers, der oplyste, at reparationen af vores vinduer er flyttet fra den økonomi, han administrerer til en overordnet pulje. Men at bevilling her først vil ske til efteråret. Hvis der er problemer med enkelte vinduer inden da, betaler han reparationen.

Min tilføjelse: det er ikke godt for vores vinduer, at reparationen vil ske i efteråret.

Generalforsamlingen 5. marts forløb planmæssigt. Referat er udsendt (kan læses på vores hjemmeside)

Arbejdsdagen 12. marts var en succes, da det lykkedes at få en stor del af hovedrengøringen gennemført.

Brandalarmer: Vi har vedtaget at udskifte de nuværende brandalarmer (som var forbundet indbyrdes) med enkeltstående alarmer. Udskiftningen er i agn.

1. Fortsat istandsættelse af 2. salen

Badeværelset er nu færdigrenoveret med nymalede skabe og nye håndtag monteret.

Vi har modtaget forslag til sengelamper fra Martin (mail fra MTM videresendt tidligere). Hvilken model foretrækker vi? Anskaffelse hvornår?

Vi kan måske renovere endnu et rum mere ovenpå i år (sidst på året).

Vi venter med anskaffelse af møbler, lamper og gardiner og tager gulvene til allersidst.

2. Fyringssituationen. Egon har været sygemeldt i henved en måned og forventes ikke at kunne fyre lige foreløbig, da han har en ny operation i vente. Fyringsgruppen afholder møde om situationen 20. marts.

3. Økonomi (Birgitte)

4. Forslag fra Martin Trier Mørk til anskaffelse af ”Københavnerbænk” til bagehuset samt forslag til ny (gammel) lampe ved havesiden (mails herom er videresendt)

5. Jubilæumsår 2017 /2018 fejres ved:

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med. Alle medlemmer inviteres.
Lidt nostalgi – snitter – øl/vand

Diasshow med billedkavalkade fra alle årene.

Arbejdsgruppen (John, Ole, Arne, Inge og Asta) holder møde 19. marts-

-Højskoledagen 15. september 2018 en stor del af programmet er på plads. Der søges om støtte fra forskellig side.

 

6. Opfølgning på tiltag for at få flere lejere på hverdage / forbedre hjemmesiden


Andet: Arne har kontaktet Information for at få dem til at skrive et stykke i anledning af vores jubilæum. Har ikke fået endelig respons fra Information.
Arne vil spørge igen.

Kursus i hjemmesiden

Asta har kontakt til en anden Joomla-ekspert (som underviser på IBC i Kolding) Han vil kunne lave et dagkursus (9 – 16) for os på Nygård. Prisen vil være 4375 kr. inkl. moms og kørsel.

Kurset onsdag den 28. februar på Nygård blev aflyst pga. vintervejret. Arne og Birgitte har meldt sig som mulige deltagere.

Ny dato for kurset: onsdag 4. april eller torsdag 12. april?

7. Udarbejdelse af beplantnngsplan for Nygårds have ved Havegruppen.

8. Oversigt over arrangementer i 2018 vedhæftet.

9. Evt.

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op – forår 2018

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Udflugt kun hvert andet år - I 2019 evt. en sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Nye bænke/ Annelene: Vi har også træet til den nye model på nogle planker af fyrretræ til at holde ryglænet. Christian bestiller dem

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Hvis hullerne i vejen bliver for slemme inden, må vi selv sørge for grus/reparation.

Søg