Referat fra Påskeudstillingsmødet 6. marts 2023

Deltagere:
Christian Fischlein, Helga Roesgaard, Inge Matzen, John Jensen og Asta Broesby-Olsen
Birthe og Morten Flytkjær

De ovenfor nævnte udgør den overordnede Påskeudstillingsgruppe, som mødes 1-2 gange årligt
Kunstgruppen: Helga og Asta
Handymangruppen: Christian, John og Morten
Forsyningstropperne: Birte og Inge (John har kontakten til bagegruppen)
Koordinator: Asta + kontakt til Nygårds PR-gruppe (Ole og Ken)

Lene Corydon var forhindret i at deltage i mødet.


 
Næste møde:  Evalueringsmøde tirsdag 2. maj kl.10 – 12 på Nygård

Referat
Mødet startede opdelt kl. 10, hvor Handymangruppen og Forsyningstropperne mødtes.
Selve mødet startede ca. kl. 11

1.Påskeudstilling 2023 / 6. april – 10. april 2023
Udstillerne er:

Ken Denning www.kendenning.com

  • Udstilling af ”Fortællinger fra Als”. En udstilling, en bog og en teaterforestilling.
    (Fil om projektet er tidligere udsendt)

Projektet har fået tilskud fra Mads Clausen-fonden (50.000 kr.) – afslag fra Linak. Der søges støtte fra Sønderborg Kommune.
Samarbejdspartnere: Lone Romme, kultur- og fritidskonsulent ved Sønderborg Kommune.

Bogen klar til 6. april til salg og signering på Påskeudstillingen.

Victor Marcussen, skuespiller, vil sammen med sin kone give en 10 minutters smagsprøve på tekst og musik ved ferniseringen. (Ken, Victor og Lene er klassekammerater fra Nordborg Skole)

Teaterforestillingen: Der ledes efter et sted til opførsel af stykket i Sønderborg Kommune – helst på Als. (Nygård har sagt nej, da vi ikke skønner at kunne trække publikum til det). Stykket vil blive opført på Teater V i Valby.

Projektet / v Lene laver pressemeddelelse om udstillingen og ferniseringen. Pressemeddelelsen tilsendes os, så vi kan distribuere den i forbindelse med vores PR for påskeudstillingen.
Pressemateriale modtaget fra Ken Denning 5. marts 2023:
”Vedlagt materiale I måske kan bruge. Det er det tætteste vi er på en pressemeddelelse for nu. Ellers tænker jeg I blot skal gøre hvad I skal gøre (skrive).

Blot tænker jeg det er vigtigt at I omtaler at Victor Marcussen, skuespiller, optræder med eksempler fra forestillingen “ Fortællinger fra Als”. En forestilling der i din fulde længde ser dagens lys til August. Ligesom bogen “ Fortællinger fra Als” lanceres ved åbningen af”

Projektet / v Lene vil prøve at kontakte DR SYD – vi foreslår også DK SYD


Udstillingen på væggene vil udover bogens billeder bestå af større billeder af Ken Denning (+ evt. indrammede tekster i relation til billederne?)

Samt keramiske værker på gulvet af
Karin Blach Nielsen
https://blachnielsen.com/

Hendes data er: Karin Blach Nielsen, Robert Jacobsens Vej 74, 7 p6, 2300 København S, tlf. 40539907, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kender i øvrigt Ken Denning fra undervisning på Designskolen Kolding.

2. Påskeudstilling 2024 / 28. marts – 1. april 2024

Helga havde onsdag 26. januar denne kunstner på besøg på Nygård for at se lokalerne for at se, om hun kunne være interesseret.
Hun melder tilbage, om hun er interesseret. Vil evt. gerne udstille alene til væggene med malerier, sort/hvide billeder.

Else Pia Erz http://www.galerie-erz.dk/ https://www.facebook.com/GalerieERZ/

EPE foreslår til gulvet Jytte Lysgaard – keramiker https://www.jyttelysgaard.dk/


3. Nygårds PR om udstilling 2023

Lokale udstillinger i påsken. Morten har haft kontakt til Danfoss Kunstudstilling, som udstiller på Det Røde Palæ – Morten sørger for kontakten (udveksling af pr-materiale)

Asta er blevet kontaktet af Hans Erik Jacobsen fra Riecks arkæologiske Stensamling, som om muligt gerne vil have samarbejde om påskeudstilling. De udstiller to kunstnere og åbner med harmonikamusik torsdag kl. 13. Vi kan udlevere foldere for hinanden.
Birthe sørger for kontakten.

Muligheder for samarbejdspartnere omkring PR fremover – tages op ved evalueringen i maj.

Nygårds PR 2023
Vi søger ikke fonde, men forsøger at begrænse udgifterne ved primært at bruge digital PR.

Asta involverer Nygårds PR-gruppe – Ole og Ken – pt. ikke sket endnu – sker umiddelbart efter dette møde.
Asta sender vores pr-materiale samt materialet fra Ken til Ole og Ken Hamilton, som sørger for annoncer og presseomtaler (Ole) og opslag på de sociale medier (Ken). Vigtigt at der bringes oplysning om ferniseringsprogrammet samt salg af Kens bog.
Anbefale omtale i Flensborg Avis også.

Hvad har vi reelt brug for som PR?

Vi har brug for A3 –plakater til vejviserskiltene.
John og Morten er ansvarlige herfor.
Vi vil bruge den oprindelige plakat fra Påskeudstilllingerne som baggrund (ligesom vores store vejskilt) og forsyne den med den helt nødvendige vejvisningstekst og kun den – og sådan at skiltene bliver langtidsholdbare.
Asta undersøger om vi må bruge den oprindelige plakat. Den er lavet af Kirsten Brorsen, som forsøges kontaktet.
Gruppen foreviste forslag til A#-plakat, som blev drøftet og godkendt. John gør videre med kontakt til Grafisk Arbejde, der står for trykning.


Løbeseddel – såvel i fysisk form som digital – i A5 størrelse
Vedhæftede løbeseddel blev uddelt ved arrangement på Nygård 4. marts.
Samme løbeseddel (50 X 2) i A5 format, som ABO havde printet til mødet, blev uddelt sammen med løbeseddel i A4 format (20 stk.) – således at alle gruppens medlemmer uddeler til de møder mv. de deltager i.

NB Såfremt der mangler løbesedler tages kontakt til Asta.

Tekster og billeder til PR
Helga har sørget for at begge kunstnere tilsendte en tekst på 4 /5 linjer samt billede.
Ud over tekst og billede sættes link til kunstnernes hjemmeside på løbesedlen.

4. Overordnet drøftelse af alt det praktiske i forbindelse med udstillingen 2023

NB: Asta giver Thorstein Hemmet besked om at der i år ikke er brug for et musikalsk Musikskole-indslag ved ferniseringen i år.
Besked fra Thorstein: Jeg er gået på efterløn, så jeg er ikke længere i Musikskolen.

Hvis I fremover ønsker musik til eller at få lavet reklame for udstillingen, skal I bare skrive eller ringe til Allan Ørslev (musikskoleleder).

Påskeudstillingsmanualen 2023 – se denne fil.

5. Vagtdækning 2023
Asta har annonceret efter frivillige til vagtdækning ved frivilligfesten 27. januar samt pr. mail
3. marts.
Status (se mail): Vagtdækningen har stadigvæk huller der skal udfyldes – gerne sådan at der er en kyndig brødtortesammenlægger alle dage.
Inge og Birthe hjælper torsdag – uden at være på som vagt – med brødtorterne, fordi de kommer til ferniseringen.

Overnatning i påsken
Da Nygård ikke har en forsikring, der omfatter udstillede kunstværker, tilbyder vi – udover at kunstnerne selv kan overnatte på Nygård i hele udstillingsperioden – at frivillige overnatter på Nygård de nætter, hvor kunstnerne ikke overnatter.

” Projektet” overnatter på Nygård – 2 sover 5.-6. april og 10 sover 6.-7. april.
Herudover overnatter Karin Blach Nielsen + ledsager 5.-9. april.

Asta har skrevet til parterne om, at sengelinned og håndklæder skal medbringes, samt at køkkenet/1. salen skal være ryddet, så den er klar til de frivillige kl. 12.30 alle udstillingsdage.

Praksis fremover: Kunstnerne + en ledsager tilbydes ophold på Nygård med frist en måned før udstillingen.

6. Evt. – Intet