Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)


Ole Andersen deltog i mødets punkt 1.

Møder mv. i 2021/22


FU-mødedatoer i foråret 2022: 15. juni kl. 13 - 15
(i kalenderen)

Musikgruppemøde mandag 30. maj 2022 kl. 9 – 11 (i kalenderen)

Bestyrelsesmøde onsdag 15. juni kl.15 - 17 (i kalenderen)

Påskeudstillingsmøde mandag 29.august kl. 10 på Nygård

Husgruppen mødes tirsdag 24.maj 2022 kl. 9 – 11

Arrangementsprogram 2022

 • Lørdag 8. oktober 2022 kl. 13 – 17: Højskoleeftermiddag
 • Søndag 27. november 2022 kl. 10 – 13: Naturskolens juletur (aftale på plads selvom Nygård er udlejet indtil kl. 11. lejekontrakten tager højde for juleturen)

Til siden sidst :   

Lejekontrakttillæg blev underskrevet i forbindelse med Generalforsamlingen.

I tillægget står bl.a. følgende:

§ 4 Leje

Der vil i tillæg til den gældende leje blive opkrævet et årligt beløb svarende til den normale forsikringspræmie for forsikring af bygningen etc. ---
Beløbet fastsættes til 25.000 kr. + moms årligt svarende til et månedligt lejetillæg på kr. 2.083,33 + moms.

---Beskrivelse af opkrævning og betaling ---

Den samlede årlige leje lyder herefter på 46.890,40 kr. + moms svarende til nettoprisindekset for 1. oktober 2021 med tillæg af ovennævnte beløb svarende til normal forsikringspræmie.

 

 • § 7 Bygningens stand og vedligeholdelse

Lejers indvendige vedligeholdelse vedrører ikke skjulte rørskader.

Øvrige forhold i lejeaftalen og tillæg til lejeaftalen er uændrede.

 

Lejekontrakttillægget arkiveres i Nygårds mappe og Nygårds Google-konto (sammen med selve kontrakten)

 

 

Referat:

1.Nygårds arrangementsstruktur (Asta) Ole Andersen deltager i dette punkt

 

Arrangementgruppen med Ole som tovholder og mødeindkalder
ansvarlig for 4 – 6 arrangementer årligt.
Heri indgår FolkBalticakoncert og Julearrangement.

Herudover har gruppen ansvaret for FU’s årlige medlemsaften.

Gruppen består pt. af: Ole, John, Ken og Asta                        

Denne gruppe har overordnet ansvar for arrangementsvirksomheden og lægger en årsplan.

 

Gruppen fastlægger årligt tidspunkt for et årligt udendørsarrangement som Helga og Asta har ansvar for

 

Påskeudstilingsgruppen har ansvar for den årlige påskeudstilling.

Herunder blev det drøftet, om vi – for at kunne være med i den fælles folder fremover – kunne holde åbent fra 11 – 17. Anne-Marie foreslog, at man holdt åben fra kl. 11 – 13 uden salg af kaffe og kage.                     

Arrangementgruppen har følgende undergrupper:

 • PR-gruppensørger for annoncering og PR på diverse digitale platforme.

                             Gruppen består af: Ole, Ken og Asta 

 • Adhoc-gruppenbestår af frivillige, som har tilbudt at assistere ved arrangementer. Kontaktes efter behov.
  Annelene er tovholder for denne gruppe
   
 • Bagegruppen med John er tovholder sørger for bagværk til diverse arrangementer.

 

 1. Entré ved arrangementer - frivillige

Ole rejste herefter spørgsmålet om vores hidtidige praksis ved arrangementer, hvor der normalt er 4 frivillige, der er blevet bedt om at hjælpe ved et arrangement, som ikke betaler entré.

Ole foreslog, at alle frivillige uden undtagelse betaler entré ud fra den betragtning, at alle frivillige yder en indsats for at Nygårds rammer er i orden (have, hus, fyring etc.).

Så drøftelsen gik på, at enten skulle alle frivillige ikke betale entré eller også skulle alle.

FUs beslutning:

Ved arrangementer skal alle frivillige betale entré – uanset om man hjælper til eller ej.

Alle frivillige i de faste arbejdsgrupper har mulighed for kaffe og kage uden beregning.

Der sendes besked ud til alle frivillige om beslutningen.

 

 1. Økonomi (Anne-Marie) Bogføring til 17. maj udsendt

 

Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel.
Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Inge ønsker en ny støvsuger (en støvsuger er stået af). Blev bevilget.

Asta finder ud af hvilken støvsuger der er bedst i test og sender link til Inge herom.

 1. Renovering af trappegangen mv.

 

FU besluttede at udsætte renoveringen til januar 2024 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi.

 

CF har indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.


NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

 1. Frivilligaften 27. januar 2023. Tema – Sverige
 1. Udflugter fremover: Forslag til 2023 – 2025

Fremover forsøger vi at finde frem til nogle steder / seværdigheder, som folk ikke selv kører til.
Forslag: Flensborg – Hamborg

2023: Flensborg – Gudrun er tovholder og guide – først i juni 2023.

 

Ole Andersen deltog i dette punkt og foreslog

 

 Et medlemsarrangement om Flensborg inden udflugten som optakt -  i april

Timet så man kan tilmelde sig på mødet.

Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis som foredragsholder – og måske guide

 

 1. Evt.

 

Punkt til næste møde: Havegruppens fremtidige struktur v. Gudrun

 

Huske- og opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.

Desværre er der pt. ikke fundet nogen der vil medvirke til a få den nye hjemmeside op at køre.

Bookinger i kalenderen:

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen, når Birgitte har 2-3- lejekontrakter, så Birgitte kan prøve at lægge dem ind.

Forsikring: Vi er blevet anbefalet at oplyse alle frivillige om, at de selv skal sørge for et have en heltids ulykkesforsikring. ABO udsender meddelelse til alle frivillige herom.

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Søg