Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ) -afbud

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

Møder mv. i 2021/22


FU-mødedatoer i foråret 2022:  25. maj kl. 9 -11 og 15. juni kl. 13 - 15
(i kalenderen)

Musikgruppemøde mandag 30. maj 2022 kl. 9 – 11 (i kalenderen)

Generalforsamling mandag 23. maj kl. 19 (i kalenderen)

Bestyrelsesmøde onsdag 15. juni kl.15 - 17 (i kalenderen)

Påskeudstillingsmøde mandag 29.august kl. 10 på Nygård

Husgruppen mødes tirsdag 24.maj 2022 kl. 9 – 11

Arrangementsprogram 2022

 • Søndag 15. maj 2022 kl. 15 – 17: FolkBalticakoncert
 • Lørdag 8. oktober 2022 kl. 13 – 17: Højskoleeftermiddag
 • Søndag 27. november 2022 kl. 10 – 13: Naturskolens juletur (aftale på plads selvom Nygård er udlejet indtil kl. 11. lejekontrakten tager højde for juleturen)

Til siden sidst :   

 

Birketræ fra ”Helved”: taget til efterretning.

Ny kløvemaskine: taget til efterretning. Finn har skaffet den gamle maskine af vejen, kunne bruge understellet og resten er afleveret på genbrugspladsen.

Naturstyrelsen Sønderjyllands Frivilligdag - Fokus på naturpleje

Onsdag d. 27. april 2022 kl. 16.30 i Det Grønne Forsamlingshus, Nørskovgårdvej 24, 6100 Haderslev

Asta deltager sandsynligvis. Inge og Gudrun, Finn og Asta er tilmeldt. Kørsel aftales.

Lejekontrakttillæg om at Foreningen Nygård ikke har ansvar for skjulte rør og ledninger
Vi afventer fortsat et udspil fra Naturstyrelsen.

Påskeudstillingen blev drøftet. Enighed om, at det var en fin udstilling. Mange positive tilbagemeldinger. 385 besøgende. Anne-Marie udarbejder regnskab – der forventes et mindre overskud.
FU fastholder at afholde påskeudstilling så længe besøgstallet ligger omkring de 400.
Alle der har været involveret i udstillingen er blevet bedt om at melde tilbage om forløb og evt. forslag til forbedringer. Arne samler alle tilbagemeldingerne.

 

 

Dagsorden:

 1. Generalforsamlingen 23. maj 2022 kl.19 Generalforsamlingen starter med et indlæg af Inge Gillesberg om urørt skov.
  Inge skal bruge projektor. Arne bistår hende.

Hvem gør hvad? Inge aftaler bagning af boller og indkøb med Anne-Marie.

FU møder kl. 18.15 og gør klar med bordopsætning, borddækning og kaffebrygning.

 1. Ny arrangementsstruktur (Asta) – Strukturen blev drøftet og vedtaget som foreslået:
 • Arrangementsgruppenmed Ole som tovholder og mødeindkalder
  ansvarlig for 4 – 6 arrangementer årligt.
  Heri indgår FolkBalticakoncert og Julearrangement.

                             Herudover har gruppen ansvaret for FU’s årlige medlemsaften.

                             Gruppen består pt. af: Ole, John, Ken og Asta 

                             Gruppen fordeler fremtidigt ansvar for referat imellem sig. 

 • Natur/kulturarrangement - udendørs: Helga og Asta har ansvar for 1 årligt arrangement (forår/efterår/ vinter – alt efter tema)

                             Asta er ansvarlig for dagsorden og referat samt med koordinering med arrangementsgruppen.

 • Påskeudstillingsgruppenansvar for den årlige påskeudstilling.

                             Gruppen består pt. af: Helga, Birthe, Morten, Christian, John, Inge og Asta.

                             Gruppen er organiseret med 1 årligt møde for hele gruppen først på efteråret.

                             Resten af arbejdet organiseres således:
                             Kunstgruppen: Helga og Asta
                             Handymangruppen: Christian, John og Morten
                             Forsyningstropperne: Birthe og Inge

                             Gruppen fordeler fremtidigt ansvar for dagsorden og referat imellem sig.

 

Disse grupper får hjælp af følgende undergrupper:

 • PR-gruppensørger for annoncering og PR på diverse digitale platforme.

                             Gruppen består af: Ole, Ken og Asta 

 • Adhoc-gruppenbestår af frivillige, som har tilbudt at assistere ved arrangementer. Kontaktes efter behov.

   FU besluttede, at Inge fremover er tovholder for denne gruppe.
   
 • Bagegruppen med John er tovholder sørger for bagværk til diverse arrangementer.

 

 1. Økonomi (Anne-Marie) -Den udsendte status blev taget til efterretning.

 

Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. – Ingen kommentarer

I forbindelse med vores vedtagne forhøjede lejepriser vedtog vi på sidste møde, at sætte dette punkt på FU-dagsordenen fremover så vi kan følge med i udviklingen

 

 

 1. Renovering af trappegangen mv. i januar 2023

Ny trappebelægning:
CF har indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr.

Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.

NB: Vi aftalte at søge Mads Clausen-fonden om tilskud til dette nu.
Såfremt vi får tilskud, forhører vi os om priserne i tilbuddet stadig er gældende.

Får vi ikke tilskud udskydes renoveringen til 2024 eller 2025.

Januar 2023 er pt. booket i kalenderen.

 1. Frivilligaften 27. januar 2023. Tema – Sverige

Frivilligaftenen 2022 blev aflyst pga. corona-situationen. FU har besluttet at der ikke afholdes en frivilligaften i løbet af 2022 – vi springer over.

 1. Udflugter fremover: Forslag til 2023 – 2025

Fremover forsøger vi at finde frem til nogle steder / seværdigheder, som folk ikke selv kører til.
Forslag: Flensborg – Hamborg

 

2023: Flensborg – Gudrun er tovholder og guide – først i juni 2023.

FU besluttede, at droppe Lübeck som udflugtsmål på baggrund af Gudruns melding om, at køretiden vil være ca. 3½ time hver vej.

 

 1. Evt. Nye frivillige – hvordan Vi havde en længere drøftelse af, hvordan vi kunne få nye frivillige – uden de store nye ideer kom på bordet.
  Bedst virker det efter erfaringen, når nuværende frivillige kontakter nogen, som kunne være interesseret.

 

 

Huske- og opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.

Desværre er der pt. ikke fundet nogen der vil medvirke til a få den nye hjemmeside op at køre.

Bookinger i kalenderen:

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen, når Birgitte har 2-3- lejekontrakter, så Birgitte kan prøve at lægge dem ind.

Forsikring: Vi er blevet anbefalet at oplyse alle frivillige om, at de selv skal sørge for et have en heltids ulykkesforsikring. ABO udsender meddelelse til alle frivillige herom.

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen inden køerne igen er på græs

Søg