Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL) - afbud

Annelene Christensen deltog i dagsordenens punkt 1.

Møder mv. i 2021/21

 

FU-mødedatoer i efteråret 17. november og 8. december (ok kalender) onsdage kl. 9 – 11

Påskeudstillingsgruppe mandag 25. oktober kl. 9

Tirsdag 26. oktober kl. 11.20 – 17: Et bitte krydstogt til Ballebro (23 tilmeldte)

Natur/kulturgruppemøde 8. november 2021 kl. 10.

Musikgruppemøde mandag 15. november 2021 kl. 9.

Bestyrelsesmøde: mandag 15. november 2021 kl. 16.30 – 18

Arbejdsjulefrokost 7. december -  kl. 11.3o – 13

Ugevagtsmøde: 19. januar 2022 kl. 15-30

Medlemsaften: fredag 28. januar 2022 kl. 18 – 22 – Tema: Sverige


Vores arrangementsprogram for resten 2021:

 • 17. november 2021 samt 26. januar og 23. februar 2022: Litteratur i fællesskab - 4 onsdag eftermiddage kl. 15 – 17
 • Søndag 28. november 2021 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen

Til siden sidst :   

 

Lejekontrakttillæg om at Foreningen Nygård ikke har ansvar for skjulte rør og ledninger.

Vi afventer stadig udspil fra Naturstyrelsen. – Det gør vi fortsat – pt. intet nyt. Sættes på som orienteringspunkt på dagsordenen til bestyrelsesmødet.

 

Nygårds forsikringer – opfølgning på sidste møde:
Vi har fået tilbud fra Topdanmark og afventer nu det opfølgende med Sønderjysk Forsik
ring tirsdag 9. november kl. 9.30.

 

Åben Skovhave på Nygård i Nørreskoven 25. september 2021 ved Annelene:

6 deltagere med stor interesse for vores have.

 

Anne Bertram forlader bestyrelsen: AB er på udkig efter en kommunal medarbejder inden for et for Nygård relevant område, der kunne være interesseret i at overtage hendes bestyrelsesplads. Har haft en kontakt, der dog ikke kunne afse tid til det.

Generalforsamling og FU-medlemmer:

Christian Fischlein blev genvalgt og Gudrun Løkke valgt som 1. suppleant.

NB: Arne H. Blom er indtrådt i FU september 2021 ved Henrik Skrydstrups udtræden (som HS meddelte efter sidste FU-møde).

Fyregruppen er startet igen 4. oktober.

Husgruppe med Anne-Marie som tovholder er startet 5. oktober. Mødes fremover en gang om måneden.

Der er nu Brandalarmer i alle rum.

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Arene foreslog, at vi inden vi går i luften med den nys side, gennemgår opbygningen og alle sider og ser om de er forståelige.

 

 

Ny gæstebog er anskaffet –

 

Forslag fra Arne om Gæstebog på nettet?

Referat:

1.Tilbud om græsslåning (AC) – tilbud vedhæftet dagsordenen


FU besluttede:

 • 2 vilde områder slås i juni og til vinter -2 to nordligste – det rundt om kastanjetræet og det langs stendiget
 • 1 vildt område slås kun til vinter – det tættest på søen

Vi køber os til at slå græsset i juni måned de to steder amt at slå alle 3 områder sidst på året, sådan at græsset køres væk

Første gang her i vinter.

Annelene får en pris på det hele fra Hjelm. Anne-Marie får prisen til budgettet.

Vi kender nu prisen for at få græsset slået i hele sæsonen. Det er dyrt. Vi fortsætter med selv at slå det.

Vi sætter en ny havetraktor til 30.000 kr. på 5-årsbudgettet. Evt  overveje robotter.

2.Økonomi (Anne-Marie)

Saldo pt. 131.400 (+100.000 i opsparing)

 

Tilmelding og MobilePay til arrangementer samles fremover hos Anne-Marie

 

 

Budget 2022:

 • Industriopvaskemaskine – pris ca. 15- 20.000 kr.
 • Græsslåning årligt 15.000 kr.
 • Renovering af trappeopgang – vægge og lofter 35.000
 • Anskaffelser udendørs 10.000 kr.

 

Budget ønsker: 5 årig prioriteringsliste til brug ved den årlige budgetlægning

(Det årlige budget vedtages på Bestyrelsens møde hvert efterår og fremlægges på den kommende generalforsamling i marts det følgende år)

 • Ny græsklipper / alternativt kontrakt med en anlægsfirma 30.000 - venter
 • Nye stole - venter

 

 

 1. Udflugter fremover: Forslag til 2023 – 2025

Arne anbefalede, at vi finder frem til nogle steder / seværdigheder, som folk ikke selv kører til

Forslag: Flensborg - Hamborg

 

 1. Evt. 

Naturstyrelsens invitation til 3. november. Tilmeldingsfrist 26. oktober

Afbud for os.

 

Huske- opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer 

 

Bænken omkring valnøddetræet er ok

Indhegning af æbletræet – havegruppen finder en løsning som forhindrer at børn kravler i træet og ikke skæmmer omgivelserne.

 

Renovering af trappegangen mv. i januar 2022

Januar måned 2022 er reserveret i kalenderen til renoveringsarbejdet.

Tilbud fra maler på maling af trappegangens loft og vægge samt gelænder.

Tilbud på tæppe til gang 1. sal.

Christian forhører sig om, hvorvidt de afgivne tilbud stadig gælder. Ellers indhentes nye

 

Få trappen overfladebehandlet? – Christian kontakter et gulvfirma og får tilbud på dels overfladebehandling dels ny belægning.

 

Ny trappebelægning i 2023?

 

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i januar 2022?

Stormhasper: Der er to vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Birgitte aftaler anskaffelse /montering med Finn.

Ophæng af gardinstang i stuen er under reparation af Finn.

Bog til at skrive kommentarer fra lejere i – Inge sørger for en ny bog

Inge gennemgår mappen til vores lejere.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.
NB: Angående vanding af køerne. Der behøver ikke være vand i karret, da køerne kan få vand dels i Karens Bæk / dels i søen mod syd.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen. 

Møde for Ad – hoc gruppen

Søg