Referat fra Arrangementsmødet 30. maj 2022

Evaluering af afholdte arrangementer:

A)

Fællessang med Kitty Hovgård.

Der var fuld enighed om, at det var vellykket arrangement for de ca. 50 fremmødte. Der var ligeledes enighed om at fællessang med et godt tema sat ind i en god kontekst af en god tovholder er noget der passer godt som et tilbagevendende Nygårdarrangement.

B)

FolkBalticakoncerten var musikalsk set helt i top, de 2 musikeres præsentation af musikken var ikke tydelig hørbar for alle på grund af manglende mikrofon og mindre god artikulation / Tilhørerantal ca. 55 / Det fungerede fint med 2 kasser til betaling af entre og traktement / Med hensyn til forberedelse var der enighed om, at vi skal undgå udelukkende at onlineplanlægge kommende arrangementer . Det er nødvendigt at møde ansigt til ansigt for at aftale hovedtræk. Vi har haft stor hjælp af Tanja Zeba fra Sønderborg Kommune i planlægningsfasen.

Om muligt har OA aftalt evaluering med Tanja Zeba.

Præcisering af arrangementsstruktur m.m.

 

Hvem sidder i grupperne? Der var tilslutning til den af FU beskrevne udvalgsstruktur med et overordnet arrangementsudvalg og et udvalg for den årlige påskeudstilling.

Hvordan får vi fornyelse i grupperne. Der var enighed om at spørge Thorstein Hemmet, om han vil  indtræde i arrangementsgruppen, der p.t. består af Asta, Ken, John og Ole. (OA spørger)

Der var ligeledes enighed om, at nye medlemmer i gruppen / perne så vidt muligt skal findes i en aldersgruppe der sænker gennemsnitsalderen i den nuværende.

Frivillige hjælpere ved arrangementer og entre. Der var tilslutning til FU`s beslutning, at alle hjælpere betaler entre ved arrangementer på Nygård.

Arrangementer og økonomi. Arrangementsgruppen tilstræber, at alle arrangementer på Nygård bliver så udgiftsneutrale som muligt. Der vil som tidligere være mulighed for, at evt. underskud inden for rimelighedens grænser kan dækkes af Foreningen Nygård. Der kommer senere en præcisering heraf fra FU.

Det blev besluttet at bede Tanja Zeba undersøge, om Sønderborg Kommune kan støtte kulturelle arrangementer på Nygård. (OA spørger)

Er det muligt at få samarbejdspartnere, der vil bruge Nygård eller samarbejde med os til fælles gavn? I øjeblikket har vi ingen faste samarbejdspartnere ud over FolkBalticafestivalen. Flere er uden held blevet spurgt, men vi er opmærksomme på, om andre kunne være interesserede.

 

Fremtiden:

A)

Hvorfor holder vi arrangementer på Nygård? / Hvor mange skal vi i givet afvikle årligt?

Begge spørgsmål blev drøftet og synspunkter blev fremlagt. Der vil kontinuerligt være focus på punktet. (OA)

B)

Hvilken arrangementsprofil skal vi i givet fald satse på fremover. Kulturelt / musikalsk m.m.

Punktet tages kort op af tovholderen (OA) på næste møde.

 

Kommende arrangementer: Planlagte eller i støbeskeen.

A)

Højskoleeftermiddag 8.oktober 2022 fra kl. 13.00 - 17.00: Der er kontrakt / aftale med Michael Broberg Petersen. "Om at være plante" / "Kan planter føle". (Asta har kontakten)

Der er tegnet kontrakt med "Molde" bluegrass, folkmusic m.m. (Ole har kontrakt og kontakt)

Skal vi udvide med et formiddags arrangement? Det kunne være fællessang, hvor sange om  planter / miljø er omdrejningspunktet.

Der var enighed om at undersøge muligheden for at udvide  højskoledagen med et fællessangsarrangement før frokost.

Der vil foreligge forslag fra OA til behandling på et kort  arr:møde på Nygård 20. juni 2022 kl.10.00 med højskoledag som eneste punkt.

Frokosttraktement på dagen kan i givet fald forenkles ved, at publikum selv tager madpakke med. Nygård kan så være vært med en øl eller vand.

Foreningen står som planlagt for kaffebord mellem de to eftermiddagsarrangementer.

B)

Arrangement for frivillige. Dette arrangement med Sverige som omdrejningspunkt har været planlagt og datosat. Arrangementet blev aflyst på grund af corona. Ny dato bliver 21 januar 2023 med samme indhold som det tidligere planlagte. Planen vil blive gennemgået på næste ordinære møde 22 august.

C)

Julearrangement med naturskolen:

Dato 27. november 2022. John er tovholder og organisator.

D)

Skal vi fastsætte dato og indhold for et 2022 efterårsarrangement?

Asta undersøger muligheden for gennemførelse af et udendørsarrangement i september 2022, et arrangement, der ikke indebærer benyttelse af indendørslokaliteter på Nygård.

Kommende arrangementer: Forslag

A)

"Forelsket i Flensborg" er en anmelderrost bog af Hans Chr. Davidsen kulturredaktør ved Flensborg Avis". Vi kan evt. som optakt til Foreningen Nygårds udflugt til Flensborg invitere redaktøren til Nygård for at holde foredrag og vise billeder.

Der var tilslutning til forslaget ligesom forslag om at benytte H.C.D. som turguide på en del af turen til Flensborg blev modtaget positivt.

Aftenen på Nygård vil i givet fald blive placeret i april 2023. OA arbejder i samarbejde med Gudrun, der er tovholder på udflugten, videre med projektet.

B)

Forslag løst og fast.

Højskoledag 2023: Forslag til emne: Om vort kongehus med forskellige indgangsvinkler med evt. med Thomas Larsen eller Tom Buk Swienty / + fællessang + koncert.

Foredrag: Morten Bruun, om fodbold bag facaden  / Steffen Gram m.fl. storpolitik bag facaden /  Ole Hartling om det det tingsliggjorte menneske / Lennart Madsen, Haderslev Museum, flere emner / Bertel Hårder, forskellige emner  / Sigfried Matlok, forskellige emner / Leif Maibom  og revy.

Musik: Ditte Fromseier og Fiolministeriet / Fællessang med forskellige lokale kræfter / Mathias Hammer og den danske sang / Lars Lilholt akkustisk /

Lars Ole Mathiasen med familie og venner fællessang m.m. / Lokal musik og sønderjysk kaffebord / Forberedelse og deltagelse til opera eller operette i den Ny Opera / Tine Dickow, urealistisk med mindre.

Andet: Quiz aften enten almindelig quiz / quiz for hold / eller Musikquiz / Cykeltræf / Endagsmaleriudstilling med musikere der maler og musicerer.

Evt.

Næste ordinære møde mandag 22. august kl. 9.00. John har lovet at tage brød med.