Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF)
Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) 
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent

Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) - afbud
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i foråret 2020

 

Mødedatoer for FU i foråret: onsdag 10. juni 2020 kl.9 - 11

Forslag til mødedatoer i efteråret: Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Dagsorden:

Siden  sidst  :     

Brønddækslet i græsplænen foran Nygård (omkring havetrappen) blev meldt i orden af Arne 13. marts.

Corona-krisen: Nedlukningen af Danmark pga. den skete netop den 11. marts – samme dag som vi holdt vores sidste FU-møde.

Påskeudstilling 2020 udsat til 2021. Nordborg Kunstinitiativ vedtog 17. marts efter opfordring fra bl.a. Nygård at aflyse årets påskeudstilling – eller rettere at udsætte den til 2021, således at de samme kunstnere vil udstille næste år. Herved kan de trykte kataloger genbruges (så de er gemt i depotrummet).

Nygårds 3 udstillere har alle sagt ok til at udstille næste år (herudover har 2 udstillere i 2021, som vi allerede havde aftale med, sagt ja til at udstille i 2022).

Nørreskovvej og påsken. Vi oplevede i år, at vejen var klar til påske, sådan som vi havde aftalt det med Vej & Park hvilket mange mennesker har haft glæde af, da Coronaen har medført, at rigtig mange mennesker har været i skoven både i påskedagene og i øvrigt.

FolkBaltica- koncerterne – og dermed også den på Nygård blev aflyst 18. marts 

Aflysning af møder:

Bestyrelsesmødet 30. marts 2020 er udsat indtil videre.
FU-mødet 15. april aflyst.
Musikmødet 20. april udsat indtil videre.
Påskeudstillingsgruppemødet 6. maj er udsat til 12. august.

Aflysninger af lejemål

Næsten alle lejemål (ca. 10) fra midten af marts til sidst i maj er aflyst – enkelte udsat.

Et par enkelte lejemål – med få deltagere – er gennemført i april måned.

En kursusdeltager i en aflyst retræte har doneret sit deltagergebyr på 3500 kr. til Nygård. En flot gestus.

Nygård droslede i det hele taget ned fra 11. marts.
Der har været håndsprit til rådighed for dem, der har været inde i huset.

Fyrbøderne har dog fortsat fyret dagligt og fortsætter til her midt i maj måned.
Hans Ingolf har meddelt, at han stopper som fyrbøder, da han har for meget at lave derhjemme, så han ikke kan få det til at nå sammen med at fyre fremover.

Havegruppen har også været i gang - aftalt fra gang til gang, hvem der kunne komme tirsdag – eller andre dage og arbejdet efter Annelenes plan.

Birger har passet græsslåningen.

Så Nygårds have er fortsat velplejet som altid.

Brændegruppen går i gang igen 12. maj.

Døren til bagehuset er blevet malet.

Et af udtræksbordene, der var beskadiget, er blevet repareret.

Skolebørn og Nygård
En artikel i JydskeVestkysten https://jv.dk/artikel/folkeskoler-rykker-i-naturen , om Naturskolernes tilbud til skolerne i forbindelse med de mindre børns genoptagelse af skolegangen viste et billede af skolebørn, der spillede fodbold på Nygårds græsplæne lige ved vores skrøbelige gamle æbletræ (Trier-æblet).
Det medførte via henvendelse til Naturstyrelsen v. Inge Gillesberg, at Andreas Hermann præciserede, hvorledes skolebørn skal opføre sig, når de opholder sig i Naturskolens lokaler og omgivelser ved Nygård. Retningslinierne gengives her, så alle er bekendt med dem:

For de skoler og institutioner som booker ture i naturen via Naturvejlederne Sønderborg, er der helt klare retningslinjer som vi forventer vores gæster følger. Vi har en gruppe lærere og pædagoger som benytter sig af vores tilbud om udeskole (undervisning i naturen). De er på ture på egen hånd men under vores anvisninger. De har forinden været på et 2 timers kursus i brug af udstyr, læringsforløb samt retningslinjer for brug af natur, grej og lokaler. De har fået udleveret en nøglebrik som kan låse op til udstyr, toilet eller lokaler hos os. Denne nøglebrik virker kun på hverdage mellem 0830-1400 og KUN når de har booket før deres besøg. Dvs. at vi altid ved hvem og hvornår der er nogen som benytter sig af vores faciliteter.

Ved Nygård i Nørreskoven gælder vedhæftet retningslinjer som også hænger på stedet. Efter hvert besøg er der kontrol af udstyr, lokaler mm. og i disse CORONA-tider er der to gange rengøring af alle faciliteter hvor dag for et efterleve retningslinjerne for COVID-19.

1.Renovering af 2. salen følger Christians tidsplan /Opsamling på hængepartier:
Navnene er sat på dørene på 2. salen samt i bagehuset.
Nye (gamle) dørhåndtag er monteret
.

Er der andet vi mangler? Hvis ikke er renoveringen af 2. salen hermed færdig!

2.Renovering fortsat

Projekt i januar 2021 (er booket i Nygårds kalender):

  • Maling af trappeopgangen
  • Udskiftning af gulvtæppet i den lille gang på 1. sal til samme mørke tæppefliser som på 2. salen.

3.Økonomi (Anne-Marie).

4.Nyt teleslyngeanlæg

Arne indsendte 11. marts 2020 ansøgning om tilskud til nyt teleslyngeanlæg til William Demant Fonden (= Oticonfonden).

  1. april modtog vi desværre et afslag på ansøgningen.

Hvad gør vi?

 

5.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn”

 

Christian har udarbejdet og indsendt ansøgning til Sønderborg Kommune og har modtaget en forespørgsel om, hvorfor der skal være gelænder på broen. Har svaret, at årsagen er at brugerne af den vil tilhøre den ældre aldersklasse.

Noget nyt om ansøgningen?

6.Udflugt 2021 

Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie og John er i gang med planlægningen.

Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

7.Temaer for de næste års medlemsaften

2021: Baltiske lande – Letland (Johannes Diedrichsen) – Litauen (Peter Hellesøe)

2022: Sverige

2023:

8.Brandøvelse planlagt tili maj/juni – udsættes indtil videre

  • Tovholder: Inge
  • Dato: en hverdagsfyraften i sidste halvdel af august

Afvente udspil fra Inge.

9.Evt. 

Inge har lavet aftale med vinduespudseren 9. juni.

 

Huskeliste 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender: 

Overskuelig vejledning til vores lydanlæg, projektor mv. udarbejdes af Arne
Afventer at teleslyngeproblemet bliver afklaret. 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes i foråret 2020. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Flag og flagstang bliver anskaffet i løbet af 2020 (Bygningen er 10 meter høj)

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder på opgaven og har kalket rummet. Vil være godt med en gentagelse af kalkningen i 2021.

Problem med at dørhåndtagene i Bagehuset larmer: Christian har fundet en metode, der fjerner 80 % af larmen. – Christian vil forsøge at have løsningen klar på alle dørene inden næste lejemål i bagehuset, som er først i marts måned – opfølgning herpå mangler -

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Sker i løbet af sommeren, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen)

Mandfolkeopgave med at smide jord på plænen – opgave til foråret? 

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende. 

Endelig stillingtagen afventer konklusion efter brandøvelsen i 2020.

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

Søg