Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i foråret 2020

 

Mødedatoer for FU i foråret: 15. april, 13. maj, 10. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Generalforsamling 9. marts 2020 kl. 19 - 21

 

Bestyrelsesmøde 30. marts 2020 OBS tidspunkt på dagen flyttes til kl. 13 eller 13.30

 

Dagsorden:

Siden  sidst  :   

Ruderne i det lille badeværelse i underetagen er nu udskiftet med matterede ruder, der ikke er gennemsigtige. Maling afventer at kitningen er tør.

Malerierne på 1. salen er hængt op

DNA-mærkning og fotografering af vores genstande er sket. Arne og Jes Peder har stået for projektet.

 

Brønddækslet i græsplænen foran Nygård (omkring havetrappen) er der problemer med, da det kan vippe op, da dækslet ikke passer sammen med røret. Det blev opdaget af Arne, som har kontaktet Naturstyrelsen og fået en beslutning om at iværksætte at der kommer et dæksel der passer. Indtil det sker er dækslet afmærket.

Nyt flag til den kommende nye flagstang og Danmarkssamfundet. Efter samtale med Arne om de erfaringer han har haft fra tidligere med de forpligtelser mht. salg af mærker for Danmarkssamfundet, har formanden afstået fra at indmelde os og ansøge om flag.

Flag og flagstang bliver anskaffet i løbet af forår/sommer.

Nørreskovvej og påsken. Asta har i henhold til vores aftale skrevet til Leif Jensen, formand ved Vej og Park i Sønderborg Kommune, at vi gerne vil have gjort noget ved Nørreskovvej og dens mange huller inden påske. Helst sådan at oprivningen er tilkørt, når vi når til påske.

Har fået følgende svar: Hej Asta

”Vi håber ligesom alle andre i Danmark på tørvejr, så vi kan få noget gjort ved grusvejene som vi godt er klar er i en elendig forfatning.  

Jeg regner med vi når at får styr på dem inden påske.”

 

 

1.Renovering af 2. salen følger Christians tidsplan /Opsamling på hængepartier:

Navne sættes på dørene samt bagehuset, når de er malede. Typografi svarende til de nuværende på badeværelset, som i øvrigt også skal fornys.
Christian aftaler med Connies skilte. Arne giver Christian planen over værelsernes navne.

Nye (gamle) dørhåndtag – som vi har liggende – skal monteres. Christian aftaler med Leif Melchior

2.Økonomi (Anne-Marie).

 

5.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn”

 

Christian har udarbejdet og indsendt ansøgning til Sønderborg KOmmune

  1. Udflugt 2021

 

 Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie går i gang med planlægningen.

John har sagt ja til og måske også Jytte Mink med i arbejdsgruppe

Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 

  1. Temaer for de næste års medlemsaften
    2021: Sverige

2022:

2023:

  1. Brandøvelse planlægges i maj/juni.
  • Tovholder : Inge
  • Dato: en hverdagsfyraften i sidste halvdel af august

 

 

9: Evt. 

tskab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Overskuelig vejledning til vores lydanlæg, projektor mv. udarbejdes af Arne

 

Nygårds teleslyngeanlæg bringes til at virke – opslag laves passende steder. Arne er tovholder

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes til påske. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

Kalkning af hvilerum: det blev aftalt, at Christian reparere de mursteder, der trænger til det og finder frem til en til to fra brændegruppen, som vil påtage sig kalkningen.

Christian er tovholder på opgaven.

Problem med at dørhåndtagene i Bagehuset larmer: Christian har fundet en metode, der fjerner 80 % af larmen. – Christian vil forsøge at have løsningen klar på alle dørene inden næste lejemål i bagehuset, som er først i marts måned.

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Mandfolkeopgave med at smide jord på plænen – opgave til foråret

 

Inge køber ny støvsuger til 1. salen.

 

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.Søg