Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i foråret 2020

 

Mødedatoer for FU i foråret:  5. februar, 11. marts, 15. april, 13. maj, 10. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Frivilligaften: fredag 31. januar 2020 kl. 18 – 22 – indbydelse udsendes inden jul

 

Generalforsamling 9. marts 2020 kl. 19 - 21

 

Bestyrelsesmøde 30. marts 2020 kl. 16.30 - 18

 

 

Dagsorden:

Siden  sidst  :   

Den udskiftede matterede rude i det lille badeværelse i underetagen er desværre gennemsigtig. Martin Trier Mørch vil komme med et forslag-

Problem med at dørhåndtagene i Bagehuset larmer: Hvordan er det gået med Christians forsøg?

Svar fra Bitten og Mads Clausen-fonden?
Anne-Marie fortalte ved julefrokosten, at vi skulle have fået 50.000 kr. Foreligger det skiftligt?

1.Renovering af 2. salen de sidste rum er pt. i gang efter at Christian, Arne og John klargjorde lokalerne de første dage i det nye år.

 

 • Maling af forrum/gang samt alle døre ud mod gangen og loft samt det lille værelse.
 • Ny tæppebelægning i forrum og de to resterende værelser
 • Navne sættes på dørene samt bagehuset, når de er malede. Typografi svarende til de nuværende på badeværelset, som i øvrigt også skal fornys.
  Vi bestiller skiltene hos Connies skilte, når renoveringen er færdig.
 • NB: Brandstigen skal tydeligt afmærkes i gangen

 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper. Er de bestilt?

I beløbet er bordlamper ikke medtaget (Martin vil komme med et forslag) – som vi anskaffer senere.

 

Billeder af træerne. Pt. sat på standby

Arne aftaler videre med Signe Moos om opsætning af hendes tegninger til billeder i A4 format til 2. salen og i A5 format til bagehuset (ophængning?). Skrives ud på godt papir og sættes i billedrammer med passepartout med smal sort kant.
Signe Moos har været på en kort visit i Nygårds have tirsdag morgen, men uden at gøre ret meget opmærksom på sig selv. Så der er stadig intet nyt.

2.Økonomi (Anne-Marie).

Forsikring: 11. december havde Anne-Marie og Asta møde med Frank Madsen fra Sønderjysk Forsikring for en gennemgang af vore nuværende forsikringspolice for at se dels havde den dækkede dels om det var tilstrækkeligt.

Vedhæftet servicerapport fra mødet – der er et par punkter i rapporten

 • Driftstabforsikring?
 • Besyrelsesansvarsforsikring?
 • Hvad koster vores Netbank-forsikring hos Sydbank.

En forhøjelse af løsøre forsikringen til 600.000 kr. vil koste en merpræmie i niveauet 400 kr.

Sønderjsyk Forsikring anbefaler DNA-mærkning af værdifulde genstande se https://www.soenderjysk.dk/erhvervsforsikringer/dna-maerkning-til-erhverv

 

3.Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn”

 

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forventes ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Christian er tovholder på projektet. Laver tegning og ansøgning om tilladelse til opførelse af broen.

Christian (og Inge) er - når den står færdig - ansvarlig for opsætning forår og nedtagning efterår.

 

 

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2020: Tyskland og 2021: Sverige

 

 1. Udflugt 2021

 

 Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden

 

Forslag til 2023 – 2025  (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

 

Tidligere foreslået:

 Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 

6: Evt. 

Skal prioritering af arbejdsopgaver og koordinering af arbejdsressourcer ske via FU?

tskab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes til påske. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

 

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

Kalkning af hvilerum: det blev aftalt, at Christian reparere de mursteder, der trænger til det og finder frem til en til to fra brændegruppen, som vil påtage sig kalkningen.

 

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Mandfolkeopgave med at smide jord på plænen – opgave til foråret

 

Ønske om nye støvsugere

 

Nyt brandalarm system

 • Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
  - nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
  På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
 • Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.
 • Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.
Pt. har beholderen i bagehuset været tom, når Birgiite ville tømme den – så det skl undersøges, om den virker.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen. 

Søg