Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2019/2020 

Forslag til mødedatoer for FU i foråret:  15. januar, 5. februar, 11. marts, 15. april, 13. maj, 10. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11 

Julefrokost tirsdag 10. december.

Frivilligaften: fredag 31. januar 2020 kl. 18 – 22 – indbydelse udsendes inden jul 

Generalforsamling 9. marts 2020 kl. 19 - 21 

Bestyrelsesmøde 30. marts 2020 kl. 16.30 - 18

 

 

Dagsorden:

Siden  sidst  :   

Ny projektor i loftet i salen, nyt lærred samt nyt headset er anskaffet og installeret. 

Sponsorstøtte fra Linak A/S  til projektor mv.

Ole Andersen har fået denne besked:

”Mange tak for jeres henvendelse om sponsorstøtte Foreningen Nygård – indkøb Projektor og lærred. 

Vi er glade for at fortælle, at LINAK gerne vil være medsponsor ved indkøbet. LINAK sponsoratet udgør dk 12.000”

Vi skal have mærket udstyret, så det fremgår, at det er sponsoreret af Linak.

Mørklægningsgardiner er bestilt. Sættes op i løbet af en uges tid.

Problemer med vores affaldscontainere: Christian har anskaffet et skilt som angiver, at området er overvåget.

Møde med vores forsikringsselskab tirsdag 26. november. Anne-Marie og Asta deltager. Vi undersøger om vores forsikringssum er dækkende samt hvorledes vi skal tyverimærke vores inventar (evt. låne udstyr hertil) samt om vi skal lave en inventarliste eller alternativt tage fotografier.

Ny fyrbøder til fyringsgruppen: Hans Ingolf Jensen er blevet introduceret til fyringsarbejdet og forventes at starte i december.

Dæmpbare LED-lamper til spisestuen og salen er anskaffes. Er udskiftet i spisestuen. Salen følger.

En af de matterede ruder i det lille badeværelse i underetagen er desværre gået itu.  Det har desværre ikke været muligt at få samme type glas.

Problem med at dørhåndtagene i Bagehuset larmer: Christian har lavet et forsøg med et neopren- beslag. Det larmer betydeligt mindre.

Kasse til brandstigen på 2. sal (det venstre gavlværelse mod skoven)

 

 1. Renovering af 2. salen de sidste rum

Status fra Christian efter møde med håndværkerne:

 • Ny tæppebelægning i forrum og de to resterende værelser. Tæppet er lyst gråt og lægges i fliser.
 • Maling af forrum/gang samt alle døre ud mod gangen og loft samt det lille værelse.
  Vi aftalte at anskaffe nye gulvpaneler til forrum/gang svarende til profilpanelerne i det højre værelse mod skoven. Alle gulvlister males hvide.
 • Navne sættes på dørene samt bagehuset, når de er malede. Typografi svarende til de nuværende på badeværelset, som i øvrigt også skal fornys.
 • NB: Brandstigen skal tydeligt afmærkes i gangen

 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper – Birgitte har udarbejdet prisoverslag – bestiller møblerne nu i starten af november (Til levering i slutningen af januar).

Birgitte har ud fra beslutningen på sidste møde lavet et budget for anskaffelse af møbler og lamper til overetagen og udarbejdet en ansøgning til Fabrikant Mads Clausen-fonden på 50.000 kr

(Brugs Bo møblerne knap 41.000 kr + 11 sengelamper ca 9.000 kr.)

Fonden har møde i november – vi afventer.

I beløbet er bordlamper ikke medtaget (Martin vil komme med et forslag) – som vi anskaffer senere. 

Billeder af træerne. Pt. sat på standby

Arne aftaler videre med Signe Moos om opsætning af hendes tegninger til billeder i A4 format til 2. salen og i A5 format til bagehuset (ophængning?). Skrives ud på godt papir og sættes i billedrammer med passepartout med smal sort kant.
Pt. intet nyt fra Signe ifølge Arne. Vi sætter sagen lidt på standby i et halvt års tid… Alternativt kan vi få Jes Peter til at lave nogle flotte fotografier af de konkret træer, der er tale om.

 

 1. Økonomi (Anne-Marie).

 

3.Badebro (Christian er tovholder på projektet) 

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forventes ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Der skal allerførst søges om tilladelse til opførelse af broen.

Christian vil gerne stå for projektet. Kontakte Poul-Erik Nørgaard om assistance til ansøgning.

Der skal laves en tegning og beskrivelse, som kan vedlægges ansøgningen. Hvem gør det?

Husk også vedligeholdelsen af broen. Det er vigtigt at have dette for øje også.

Hvem sætter broen op hvert forår og tager den ned igen til efteråret.

 

 

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2020: Tyskland og 2021: Sverige

 

 1. Udflugt 2021 

 Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden 

Forslag til 2023 – 2025  (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år) 

Tidligere foreslået:

 Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 

6: Evt. 

 

Huskeliste 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender: 

 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes til påske. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover 

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

Kalkning af hvilerum 

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Mandfolkeopgave med at smide jord på plænen – opgave til foråret 

Ønske om nye støvsugere

 

Nyt brandalarm system

 • Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
  - nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
  På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
 • Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.
 • Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen. 

Søg