Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF)
Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) 
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent

Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2019/2020

 

Mødedatoer i efteråret: 30. oktober samt 27. november. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Bestyrelsesmøde: mandag 28. oktober 2019 kl. 16.30 – 17.30

Arbejdsdag: dato: mandag den 11. november kl.9 – 14 starte med stående morgenkaffe – frokost kl. 12

Især rengøringsopgaver (ok kalender)

Julefrokost tirsdag 10. december.

Frivilligaften: fredag 31. januar 2010

 

Dagsorden:

Siden  sidst :   

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.
Evalueringsmødemed Sønderborg Kommune er aftalt til 26. september kl.14. Deltagere fra kommunen Jette Bork og Leif Jensen. Fra Nygård: Arne, Finn og Asta

Haveplan MTM havde den færdige haveplan onsdag 4. september, hvor Annelene og Asta mødtes med ham. Efterfølgende fandt Annelene flere rettelser og gennemgik igen planen med Martin 5. september. MTM er nu i gang med at gen/rentegne planen. Aflevering ikke aftalt pt., men det er aftalt, at Martin får et weekendophold på Nygård for arbejdet.

Værelsesnavne på dørene samt billeder af træerne.

Når dørene på 2.sal skal males navnene på dørene. Samtidig med også navne på værelserne i bagehuset. Her overvejes det at male navnene på væggen lige ved siden af døren eller på højkant på døren

Arne aftaler videre med Signe Moos om opsætning af hendes tegninger til billeder i A4 format til 2. salen og i A5 format til bagehuset (ophængning?). Skrives ud på godt papir og sættes i billedrammer med passepartout med smal sort kant.
Pt. intet nyt fra Signe ifølge Arne. Vi sætter sagen lidt på standby i et halvt års tid…

Børnehøjen er færdig og Christian har sået græs. Indtil videre vil området være afspærret og må ikke bruges før afspærringen er fjernet.


 1. Løsning af trækproblem i pagoden/lysthuset./Insekthotel?
  Redegørelse af problematikken fra Ole Andersen:

Vi skal vist have diskussionen om insekthotel m.m. ind på det rette spor. Ideen om et insekthotel på bagsiden af lysthuset er ikke opstået ud fra ønsket om at øge biodiversiteten på Nygård og tilstødende lokaliteter. Derimod er baggrunden, at der har været fremsat klager over træk og kulde gennem spalterne i lysthusets bagvæg ind i ryggen, når man sidder og drikker sin kaffe m.m.. For at løse dette problem har der været fremsat forslag.

 1. Der etableres en brændestak (ca. 5 rummeter) på bagsiden. Selv mener jeg, at en brændestak ikke er tæt, den vil fylde en del, ligesom træet i stakken forholdsvis hurtigt vil nedbrydes og derved fremstå mindre kønt.
 2. Der etableres et insekthotel samme sted. Et insekthotel skal have en tæt bagside evt. vandfast krydsfiner. Det der taler imod, er at hotellet skal være så stort, at det kan dække en væsentlig del af lysthusets bagside, hvilket vil sige et temmelig stort hotel. Desuden har Chr. F. påpeget andre problemer ved etablering af et insekthotel det pågældende sted.
 3. Den meste enkle løsning kunne være blot at lukke bagsidens spalter med brædder eller lister der matcher det øvrige træværk i bygningen.

Det må nu vist være FU der skal tage stilling. Arnes forslag om et inspirationsinsekthotel på Nygård kunne være en god ide, for de af Nygårds gæster, der har haver med ringe vilkår for insektdiversiteten. Der kunne ligefrem ligge tegningsforlag på skranken.

2. Forslag til anskaffelser fra Musikgruppen

Ud fra erfaringerne på Højskoledagen 21. september foreslås følgende:

 • Anskaffelse af mørklægningsgardiner til min. 3 vinduer i salen: 3 ud mod havetrappen, 1 mod kirsebærtræet
 • Anskaffelse af ny projektor som anbringes i loftet (OA undersøger pris)
 • Anskaffelse af nyt headset (OA undersøger pris)

Forslag til FU og bestyrelsen m at der årligt afsættes en underskudspulje, som kan fungere som underskudsgaranti for Nygårds egne arrangementer

Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at Nygårds opsparede midler godt må bruges til at finansiere egne arrangementer.

For at det kan fungere tydeligt og gennemsigtigt for alle forslås det, at bestyrelsen beslutter en årlig økonomisk ramme til dette.

 

3.Badebro

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forventes ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Birgitte nævnte, at Poul Erik Nørgaard har viden om brotyper mv. Christian har ideer til hvordan den vil kunne laves.

Der skal allerførst søges om tilladelse til opførelse af broen.

Christian vil gerne stå for projektet. Hvem vil lave ansøgning? Uanset hvem der laver ansøgningen skal der først laves en tegning og beskrivelse, som kan vedlægges ansøgningen.

Hvem udarbejder tegning?

 1. Økonomi (Birgitte/Anne-Marie)).
  Kassererskiftet er nu endelig på plads. Birgitte og Anne-Marie har mødtes om det praktiske i denne uge.

  Birgitte har ud fra beslutningen på sidste møde lavet et budget for anskaffelse af møbler og lamper til overetagen og udarbejdet en ansøgning til Fabrikant Mads Clausen-fonden på 50.000 kr

(Brugs Bo møblerne knap 41.000 kr + 11 sengelamper ca 9.000 kr.)

Fonden har møde i november.

I beløbet er bordlamper ikke medtaget (Martin vil komme med et forslag)

Forslag om anskaffelse af 2 PH 80 standerlamper til biblioteket. 5740 kr. x 2

 

 

 1. Renovering af 2. salen de sidste rum

Vi mangler:

 • Ny tæppebelægning i forrum og resterende værelser- 2020 – Christian bestille nu?
 • Maling af forrum/gang samt alle døre ud mod gangen og lofter – Christian bestille nu? – styre håndværkerne
 • Navne sættes på dørene (samt bagehuset)
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper – Birgitte har udarbejdet prisoverslag – bestiller møblerne nu? (Til levering i slutningen af januar.

 

 

 

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2020: Tyskland og 2021: Sverige

 

OBS 2020 Fredag 31. januar 2020: Tema Tyskland

 

Arrangementet står FU overordnet  for med musikgruppen som aktiv samarbejdspartner

 

Musikgruppen er i gang med at forberede musikindslag.

De to piger bestilles (130 kr. i timen)

Tyskland: Henrik har nogle ideer til en kobling mellem musik og historie

Mad: Mandskorets dirigenter fra Schwabe og kan måske bidrage med ideer til menuen.

 1. Udflugt 2021 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

 Tidligere foreslået:

 

 Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1

Hamborg f.eks. Elbphilharmonie.  Eftermiddagsforestillling?


Arne undersøger

8: Evt.  

Anne-Marie skal have en Nygård-nøgle

Inge aftaler vinduespudsning

Finn passe affugterne?

 

Nyt skab

 

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen Vi mangler fortsat  nyt brandalarmstystem

 • Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
  - nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
  På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
 • Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.
 • Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg