Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2018

 

FU-møder normalt onsdage 9 - 11

 1. halvår 2018: 21. november og 12. december

Arbejdsdage 2. halvår: Tirsdag 23. oktober kl. 9 – 15

Dato for julefrokost?

 

Dagsorden:

 

Siden sidst :  

Reparation af vinduer: Mandag 8. oktober havde Martin Trier Mørk møde med Alstømrerne (Stefan og Leif) og malermester Jan Rasmussen med en gennemgang af projektet endnu en gang med nogle reduktioner, der skulle sikre, at arbejdet udføres i år. ABO deltog for at orientere om ledige datoer på Nygård, hvor arbejdet kan udføres. 12. oktober udsendte MTM den reviderede beskrivelse, hvorefter håndværkerne melder priser tilbage. Arbejdet forventes startet efter efterårsferien. Det meste af arbejdet vil foregå på Nygård med stilladser. De vinduesrammer hvor træet skal fornys/repareres tages ud og repareres i portrummet på Nygård. Arbejdet forventes igangsat snarest.

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.

 1. oktober mødtes Jette Bork, Finn og Asta for at finde ud af en løsning på de problemer vi havde påpeget i vores skrivelse. Leif Jensen, driftsformanden fra Vej og Park var desværre blevet syg.

Mødet var meget oplysende og konstruktivt. Det mundede ud i et forsøg på strækningen fra Nygård til udkørslen mod Svenstrup frem til januar, hvor hullerne bliver fyldt og der ikke bliver revet op.

Vi påtog os - også forsøgsvis - at vi holder stykket fra Karens Bæk op til indkørslen til Nygård. Der bliver lagt en grusbunke ved indkørslen - som vi også må bruge inde på vores egen grund (altså Naturstyrelsens;-)

Kommunen har allerede fyldt hullerne op 8. oktober. Finn har efterfølgende talt med Leif Jensen og anvist, at vi gerne vil have grusbunken til vores del af arbejde anbragt ved Nygårds indkørsel ovenfor bakken, men hans folk har lagt bunken nedenfor bakken. Vi vil få en ny bunke ovenfor bakken, som vi også kan bruge på parkeringspladsen og på vejen inde ved Nygård. Finn er gået i gang med at fylde hullerne i bakken op.l

Holmvej vil blive vedligeholdt som hidtil. Her er der pt. ikke sket noget.

1.Tilbagemelding om oplevelsen af kørslen på henholdsvis Nørreskovvej og Holmvej

Da der er tale om et forsøg frem til januar (se ovenfor), vil jeg gerne have tilbagemeldinger fra Nygårds frivillige, der kører på de to strækninger.

Især skal man lægge mærke til, om der kommer ”vaskebrætter”. Da det er hovedårsagen til, at vejene bliver revet op.

 1. Økonomi (Birgitte)
 1. Gavepolitik? Skal vi lave en enkel gavepolitik, så vi ved, hvornår vi giver og hvornår ikke – ca. beløb.

Hvordan har vi gjort hidtil? Hvornår giver vi? Og hvornår ikke? Hvordan gør vi fremover?

 1. Persondataforordningen bør vi overholde som forening.

Se her http://minforening.dk/saadan-skal-din-forening-forholde-sig-til-den-nye-persondatalov-2018/

 

Hvordan gør vi? Vedhæftet bilag fra Ældresagen mv.

Skal vi nedfælde nogle regler. Skal der tilføjes noget til vores vedtægter?

Vi bør tage stilling til bl.a. disse punkter:

 • Vi skal vælge en dataansvarlig. (Det skal jeg nok være, hvis det er ok for jer).
 • Når vi mailer til mere end én person skal vi bruge ”Bcc-feltet” i mailsystemet til at påføre mailadresserne. Alle mailadresser bliver hermed usynlige.
 • Medlemslister med div. Adresser, telefonnumre, mailadresser, billeder m.m. må ikke være offentlig tilgængelige.

Gamle medlemslister skal slettes.

 • Fotos af personer må ikke offentliggøres uden tilladelse fra personen.

  

 1. Udendørs belysning er ofte tændt i lang tid, fordi folk ikke ved, hvordan systemet fungerer. Så når de tror, at de slukker, starter de en ny 4- timers periode.

Birgitte har sat et skilt op ved kontakten.

Men der er er stadig problemer – kan vi få lavet en slukknap ogaå?

 1. Planlægning af januar måneds renovering på 2. sal

Vi tager to rum i 2019 – rummet ud om vandet og det store rum midt i.

Aftale med maler – tilbud på prisen

Kalkning af hvilerummet i samme periode
Maling af handicaptoilettet

Hvordan med malingen af vinduerne indvendigt? Er det nu, vi skal have dem malet?

 

 1. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 650 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen.

FU fandt, at lørdag 15. juni er en velegnet dato for turen.

Tilmeldingsfrist til GF er 11. april.

Vi sender indbydelse ud ca. 8. marts med tilmelding senest 8. april. Betaling sker ved tilmelding.

 

8: Evt.

 

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

X Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Renovering af yderligere et rum påtænkes i januar 2019, som er booket i kalenderen.
Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Herudover mangler:

 • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
 • Nye gardiner
 • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

X Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Vi reviderer projektet, så det bliver mere enkelt med en lille høj, nogle store sten og en stor træstamme. Igangsættes her i efteråret.

 

Udjævning af græsplænen: de mange fordybninger i græsplænen er meget generende for græsslåningen og medvirkende til skader på kniven, der slår græsset.

X Udflugt kun hvert andet år

 

X Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

X Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

X Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg