Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF)
Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) 
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Vel mødt efter sommerferie-pause – bemærk starttidspunkt kl. 9.30 

Møder mv. i 2018

FU-møder normalt onsdage 9 - 11

  1. 2. halvår 2018: 19. september, 24. oktober, 21. november og 12. december (bemærk ændringer af de sidste 3 møder)

Arbejdsdage 2. halvår: – mandage 27. august og 22. oktober. 13 – 19 - med grill foreslåes Annelene?

  

Dagsorden:

Siden sidst :  

Naturstyrelsens Bygningssyn /reparation af vinduer:

Jeg fik telefonisk besked fra Naturstyrelsens bygningssagkyndige Charlotte Egebæk Hansson midt i juni måned om, at et projekt der ikke blev sat i gang i år betød, at de havde prioriteret pengene til vores vinduer. Så det betød, at der er nu søsat et vinduesprojekt af Naturstyrelsen under ledelse af Martin Trier Mørk. HURRA!

Opstarten skete 3. juli, hvor Martin havde indbudt 2 tømrerfirmaer og 2 malerfirmaer til møde om udbuddet af projektet. Jeg blev indbudt til at være med. Materiale blev udleveret på mødet og der blev aftalt en deadline for aflevering af tilbud.

Dog skulle håndværkerne først have tilsendt de rettelser til projektet, som man var blevet enige om på mødet. Disse blev mod forventning først udsendt senere pga. sygdom hos en af Martins medarbejdere, der stod for tegninger og beregninger.

Jeg har aftalt med Martin, at han som tillæg til malerentreprisen medtager indvendig maling af vinduerne (som foreningen Nygård betaler, sådan som vi har planlagt) – det må billiggøre det for os, når det males i samme arbejdsgang.

Jeg har netop mailet med Martin for at høre om status på projektet og fået tilsendt denne tidsplan:

Tidsplan

 

Som det fremgår vil der ske en masse fra sidst i august og hele september.

  1. 1. Fyringssituationen. Noget nyt?
  1. 2. Økonomi (Birgitte)
  • Støvsugere er næste ønske
  1. 3. Jubilæumsår 2017 /2018 fejres ved:

-Åbent hus i anledning af vores 10-års jubilæum søndag 12. august 2018 kl. 12 – 14

(FU ansvarlig)

Servering af en øl / vand og en fedtemad + kartoffelspegepølse

Rundvisning i hus og have

Der er samme dag med mødetidspunkt kl. 14 fastlagt: Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen.

 

-Højskoledagen 15. september 2018 en stor del af programmet er på plads. Prisen er sat til 350 kr. pr. person. Vi søger ikke støtte, evt. underskud dækker vi selv.

 

  1. 4. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 650 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen.

FU fandt, at lørdag 15. juni er en velegnet dato for turen.

Tilmeldingsfrist til GF er 11. april.

Vi sender indbydelse ud ca. 8. marts med tilmelding senest 8. april. Betaling sker ved tilmelding.

 

9: Evt.

 

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Renovering af yderligere et rum påtænkes i januar 2019, som er booket i kalenderen.
Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Herudover mangler:

  • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning
  • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
  • Nye gardiner
  • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

 

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Udflugt kun hvert andet år

 

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Søg