Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Referat

Generalforsamling 20 marts 2017

Foreningen Nygård

Antal deltagere: 15

1) Som ordstyrer vælges Inge Matzen

    Som referent vælges Birgitte Romme

2) Fremlæggelse af årsberetning v/ Asta Broesby-Olsen. Der henvises til den nylig udsendte: "Hvad vil vi huske 2016 for". Asta fremhæver at årets projekter har involveret mange frivillige. Årets store projekt har været: pergola, lysthus og flisebelægning langs huset og trappeopgangen fra indgangspartiet. Årsberetningen godkendes.

3) Regnskabet gennemgås og godkendes

4) Ingen indkomne forslag

5) Budgettet for 2017 gennemgås. Vi håber på midler til renovering af 2 rum mere på loftet, som gerne skulle foregå i januar 2018, hvor huset er reserveret til dette. Kontingent uændret.

6) Valg af bestyrelsesmedlem. Dines genopstiller ikke. Christian Fischlein vælges.

     Valg af suppleant: Arne Blom vælges.

Birgitte Romme

Søg