Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Fremmødte: 21

Formand Asta bød velkommen. Som dirigent valgtes Ole Andersen, som referent Birgitte Romme.

Årsberetningen v/ Asta B.-O. 2015 er udsendt på forhånd. Godkendes.

Regnskab 2015 v/ Birgitte R. gennemgås og godkendes.

Budget gennemgås og godkendes med forhøjelse af lejepriserne, som foreslået af FU, 1200 kr for dagsleje og 600 kr for halvdagsleje, mod nu 1000 kr og 500 kr. 250 kr for en overnatning mod nu 200 kr.

Kontingent uændret 200 kr for en familie/husstand/forening og 150 kr for en enkeltperson.

Valg til FU: Asta og Henrik vælges, forinden foreslået ved skriftlig afstemning.

Valg af suppleant: Inge Matzon.

Evt: Knud Møller og Inge Adriansen roser det veldrevne arbejde, der gøres i Foreningen Nygård.

ref. Birgitte Romme 

Søg