Natur-kultur-fordybelse i haven

 

Havegruppen har til ansvar at udvikle og regulere havearealet, således at begreberne:

 

                  Natur                               Kultur                           Fordybelse   

 

kommer til udtryk også her - og at haven vil være et sted til glæde for mange

  • grupper eller enkeltpersoner, der lejer sig ind på Nygård
  • foreningen Nygårds medlemmer 
  • de aktivt frivillige, der færdes på Nygård for at udføre deres forskellige opgaver
  • brugere af skoven, der retmæssigt og stilfærdigt kommer forbi

Havegruppens arbejde

 

Græsslåning og andet maskinelt arbejde varetages i samarbejde med havegruppen af Egon Christensen, ansat af Skov- og Naturstyrelsen, der har stillet et antal mandetimer til rådighed til dette formål. 

 

Det øvrige arbejde i forbindelse med havens omlægning, udvikling og vedligeholdelse varetages udelukkende af frivillige.  

  • Vi er i øjeblikket 9 i gruppen, der tager sig af konkrete opgaver, nogle i egen rytme, andre efter aftale - alt afhængig af, hvor meget tid den enkelte kan afse.  
  • Derudover er der frivillige, som alene stiller sig til rådighed i forbindelse med sæsonarbejde og større enkeltstående opgaver.
  • På sigt vil der være mulighed for den enkelte eller nogle stykker sammen at tage ansvar for et overkommeligt nærmere afgrænset stykke af haven.