Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

  

  • Udstillere kan ophænge værker i det af Foreningen Nygård etablerede udstillingssystem. Der må ikke slås søm i væggene, eller på anden vis ophænges noget, der kan beskadige væggene.
  • Der kan dog også opstilles værker i lokalerne på medbragte stativer eller lign.

  • Udstillerne har selv ansvaret for de ophængte værker. Foreningen kan ikke drages til ansvar for de udstillede genstande og hæfter ikke for evt. skader der sker under ophængning, i udstillingsperioden og nedtagning.

  • Ej heller kan foreningen holdes ansvarlig for tyveri, hærværk eller anden skade på, eller bortkomst af de udstillede værker.
  • Udstillerne har mulighed for overnatning på Nygård i udstillingsperioden. Gælder kunstner + evt. ledsager. Udstillerne sørger selv for rengøring af overnatningsfaciliteterne.
  • Udstillers eventuelle salg af udstillede værker er Foreningen Nygård uvedkommende. Det henstilles, at solgte værker først afhentes, lige før udstillingen slutter. 


 

Det bekræftes hermed, at undertegnede er bekendt med ovennævnte vilkår:

 

 

Udstiller:

 

 

Dato........Underskrift:......................................................................................................

 

 

Foreningen Nygård:

 

 

Dato........Underskrift:......................................................................................................

 


 

 

                     

Søg