Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) – fraværende og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent


Møder foråret 2021:
mandag 21. februar og mandag 23. maj kl. 10 – 12-30 (begge er i Nygårds kalender)

Generelt:

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Musikgruppen holder møde:  torsdag 11. november kl. 9 – 11 (dagsorden udsendes snarest)

Husk at bruge tjeklisterne
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård
    1 - Siden sidst
  1. Evaluering af afholdte arrangementer - Taget til efterretning-

Mandag 4. oktober 2021 kl. 19:  " Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler" ved Inge Gillesberg og Steen Seierup Vi var i alt ca. 25 deltagere – fint, interessant og velforberedt foredrag – god spørgelyst. Ole overtog for Asta (der havde fået forfald) på selve aftenen.

Litteratur i fællesskab onsdag 13. oktober - Ellis
Vi var i alt inkl. Ellis, Helga og Asta 11 personer- Rigtig fin eftermiddag.

Der har ikke været trykt foldere, men været annonceret mange steder – og den gamle gruppe er blevet kontaktet og opdateret ud fra tilbagemeldinger – flere gengangere, men også nye.

  1. Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Efterår 2021

X Litteratur i fællesskab 4 onsdag eftermiddage i oktober + november 2021 samt januar + februar 2022

Datoer fastlagt– alle onsdage kl. 15 -17
17. november (Helga) 2021 samt 26. januar (Asta) og 23. februar (Ken) 2022
(er i Nygårds kalender).

Asta sørger for det praktiske til 17. november, Ken sørger for 26. januar og Ellis for 23. februar.

Johns to-do liste:

Lav kaffe, alt efter hvor mange der er tilmeldt

-Lav 1 kande færdigbrygget the

-Opstilling af 2-3 borde og stole med behørig afstand

-Købe skærekage og resten lægges i underetagens fryser

-Dække bord, incl. postevand

-Stearinlys og et par blomster, evt. fra naturen

-Vekselpenge (kassemester)

-Husk at vaske op bagefter

Søndag 28. november 2021 kl. 10 – 13 Juletur i samarbejde med Naturskolen

Har sendt mail med forespørgsel til Andreas Hermann 31. maj.  
Svar fra AH 1. juni 2021: Hej Asta 

Ja, vi håber at det kan lykkedes i år. Vi har planlagt at Juleturen i Nørreskoven skal afholdes søndag den 28. november kl. 10-13, så reserver gerne

De bedste hilsner Andreas

John melder: 4 hjælpere ønskes. Asta skriver til ad hoc- gruppen m.fl.

Fra ca. 9 til 14. Deadline 22. november.

Rengøring bagefter. Hvis ikke Nygård bliver udlejet, kan der gøres rent om tirsdagen.

 


Foråret 2022

  1. -18. april 2022: Påskeudstilling - er påskeudstillingsgruppens arrangement

 

Vi drøftede, hvorvidt vi kunne lægge et fransk tema ind i forbindelse med vores fernisering

Baggrunden er denneTour-de france-pulje https://sonderborgkommune.dk/vores-tour-pulje

 

Vi drøftede det også i forbindelse med

Et evt.Foredrag i marts 2022 / eller en fransk aften fransk aften som optakt til påskeudstillingen.

(Pt. er onsdag 23. marts ledig og res. – 30. marts er også ledig i Nygårds kalender)

Ansøgningsfristen er 15. november. Deadline for det fysiske programhæfte den 31. december (100 dages program op til 3. jul, dvs. fra 23. marts)

 

Vi endte drøftelsen med ar være enige om, at der var for kort varsel til planlægning til at kunne ansøge puljen.

 

Arrangementet kunne komme til at virke påklistret.

 

  1. Foredragsemner / Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

 

Rikke Lock Harvig: Alsiske æblesorter – god formidler – Asta   Anbefaling fra Nygårds bestyrelse:

Ellis prøver at kontakte hende 28. september bookes alternativt hverdage i oktober.

 

https://www.facebook.com/rikke.harvig

https://www.youtube.com/watch?v=IIoDMY8jGL0

https://www.youtube.com/watch?v=hJyzRN2VUgk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0a2lynZ2PffY1FvsnLYHk9BzjbSnRkB26hRZpzDfcxwHNB9h6XVUB2itY

 

Fortælletimen

2 lærere i FOF-regi – Sandflugt

Vi har tidligere talt om foredrag af Peter Værum: http://sogneaften.dk/peter_vaerum.htm  i forbindelse med /tilknytning til litteratureftermiddagene. Eller Dorte Futtrup https://dortefuttrup.dk/

Kendt person om bog der har gjort indtryk?

Evt. en liste over hvad der kunne være interessant

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

 

Svampetur. Helga undersøger evt. ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige: Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Blev drøftet – hvem er målgruppen – kræver en kyndig formidler, så vi ikke risikerer, at deltagerne senere kommer til at tage fejl og få fat i en giftig svamp

 

  1. Evt. 

 

Søg