Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Nygård udlejes til alle formål, der falder inden for begreberne natur - kultur - fordybelse.

Helt ordinære fester ("suppe-steg-is"-modellen med evt. dans, natmad) kan ikke foregå på Nygård, idet vi har besluttet. at en sådan fest falder uden for Nygårds nøglebegreber.

Men f.eks. et familietræf i forbindelse med en rund fødselsdag, hvor man bruger mulighederne for at være sammen i naturen, finder vi er ok på Nygård (også inkl.  fælles spisning)


Det er ikke tilladt at medbringe hund/hunde eller andre husdyr på Nygård af hensyn til allergikere.


Søg