Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) - afbud
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)


Møder mv. i 2017:


Datoer 2. halvår 2017
(er lagt i kalenderen):
 25. oktober, 22. november, 13. december – alle onsdag kl. 9-11

Arbejdsdage i 2017: (alle datoer er lagt ind i kalenderen) - er i kalenderen                       

Fredag den 13. oktober er en mulighed, som vi holder åben. (Nygård udlejet fra kl. 16)

Mandag 23. oktober kl. 14 – 19

Bestyrelsesmøde mandag 30. oktober 2017 kl. 16.30 - 18

Dagsorden:


  Siden sidst :
  

Trappen til stranden: Arbejdet er igangsat på arbejdsdagen 11. september og ser meget lovende ud. Christian har taget billeder af gelænderet og kontakter Klaus Sloth for at gøre opmærksom på, at udskiftning er meget tiltrængt.

Træ til bænke:  Plankerne er modtaget og opbevares på Nygård.

Gelænder ved trappen ved indgangen er bestilt. Samme model som ved bagehuset. Når det sættes op, støbes trinene fast, da løsningen med sand betyder, at der altid er sand på trinene og fliserne.  Pris: 3700 kr. + moms.

Meddelelse fra Inge Gillesberg 28. august: ”Så er det så vidt, at Egon Christensen har opsagt sin stilling i Naturstyrelsen pr. 10. december 2017. Da vi i sin tid indgik aftalen om, at Egon kunne hjælpe på Nygård, var det med den forudsætning, at Naturstyrelsen kun kunne stille ressourcer til rådighed, så længe Egon var ansat i fleksjob.”

Karsten Romme fratrådt ved udgangen af august måned. Karsten er nu gået på pension. Jeg har på Foreningen Nygårds vegne takket ham for et forbilledligt samarbejde gennem årene.
Karsten har meddelt følgende: ”
Frem over er det forstfuldmægtig Rune Juelsborg Karsten,  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , tlf. 7254 3521 / 22 19 65 16 der tager sig af koordinering på Nygård.

Rune JK vil fremover få tilsendt dagsordener og referater fra vores møder, så han – ligesom Karsten – har mulighed for at gribe ind og vejlede os, hvis der er forhold vi skal være bekendt med mv.

Jeg vil benytte lejligheden til at invitere ham til at besøge Nygård, når han har tid og mulighed for det.

Inge Adriansens bog ” Als & Sundeved. Mad, mennesker og måltider” udkommer 9. oktober på forlaget Muusmann. Forlaget har tilbudt Foreningen Nygård, at vi kan købe bogen til favørpris ved at bestille på forhånd i sæt af 10 stk. (208 kr.pr. stk. mod 295 kr. i boghandelen). Jeg har sendt tilbuddet ud til foreningens medlemmer - og har tilbudt de frivillige, at jeg godt kunne koordinere indkøbene. Jeg køber 1 eksemplar til Nygårds bibliotek.

I bogen et der et afsnit om Nygård og Inges og Marthas brødtærter. Herudover er Nygård nævnt i afsnittet om Kongejagten.

14. november afholder vi sammen med FOF en foredragsaften om bogens tema.

 1.  Egon stopper - fyring fremover?
Asta har foreløbig aftalt med Egon, at han fortsætter med at fyre indtil 1. april ( hvor han og Trine flytter fra boligen i skoven).

Det giver os tid til at overveje, hvordan vi bedst klarer fyringen efter 1. april 2018.

Jeg foreslår, at Ole, Knud og Finn sætter sig sammen og udarbejder et forslag til fremtidig fyringsmodel

2. Maling af stue og køkken

Pris på maling af stue og køkken og vinduer indvendig på alle 3 etager er således:

Vægge i køkken                                                       4.170 kr.

Vægge i pejsestuen                                               4.070 kr.

3 vinduer 2.sal                                                          2.100 kr.

13 vinduer 1.sal                                       12.350 kr.

Alle priser er ex. moms. – samlet pris på arbejdet er 33.862,50

Maling af køkken og spisestue vægge er bestilt hos Jan i uge 48 (27. - 30. november).

Vinduer venter, så det kan ske samtidig med maling udvendigt.

Naturstyrelsen har pt. ikke midler til opgaven. Martin Reimers prioriterer opgaven højt og melder tilbage så snart der er nyt i sagen.

3. Fortsat istandsættelse af 2. salen

Baderummet

Linoleum - bruseniche                                          16.600 kr. inkl.

Pille linoleum ned                                                                               5.000 kr.

Malearbejde                                                                                           5.000 kr.

El arbejde                                                                                               3.000

Rundt regnet 40.000 kr.

20.8.17: spurgt MTM om maling af badeværelsesvæggene samt forslag til håndtag.
Svar pr. tlf. 23. 08: MTM giver Jan besked om malingstype samt farve. Martin sender besked om håndtag til Asta.

Christian giver til håndværkerne om, at vi forventer at istandsætte badeværelset i januar måned.

Opfølgning?

4. Økonomi (Birgitte)

5. Jubilæumsår 2017 /2018

FU besluttede at jubilæet fejres ved

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med.
Lidt nostalgi –æ snitter – øl/vand

-Højskoledagen 15. – eller 22. september 2018

6. Medlemsaften: tema Grønland fredag 26. januar.

7. Evt.

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

Forslag fra ugevagtsmødet om anskaffelse af nøgleboks med kode i stedet for postkassen i nr. 35

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har nogle ideer, som er blevet præsenteret for FU og bestyrelsen i april 2017. Igangsættes muligvis forår 2018.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op – forår 2018

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

- Lysdæmpning af lysene i spisestuen. Pris: kr. 1.360,00 + moms = 1700

Arbejdet er udført – men desværre havde jeg ikke præciseret, at der selvfølgelig skulle anvendes LED-pærer. Det viser sig at der er anvendt matte glødepærer, hvilket ikke er tillladt efter EU-reglerne. Dette er skriftligt påtalt overfor Glenn, men pt. intet svar.

"Københavnerbænk " i vogngrøn anskaffes til bagehuset– afventer besked fra Martin.

Asta har rykket endnu en gang. Martin vil sende et link til, hvor vi skal købe den.

NB: Martin har et ophold på Nygård til gode for sin assistance.

Inge anskaffer håndstøvsuger, som installeres i samarbejde med Christian.

Inge anskaffer en opbevaringsreol på hjul, som skal stå mellem køleskab og væg, idet der mangler tom opbevaringsplads til lejerne, da alle skabe er fyldt op

Udflugt kun hvert andet år -  I 2019 evt.  en sejltur på Kielerkanalen.

Søg