Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB) - afbud


Møder mv. i 2017:


Datoer 2. halvår 2017
(er lagt i kalenderen):
 27. september, 25. oktober, 22. november, 13. december – alle onsdag kl. 9-11

Arbejdsdage i 2017: (alle datoer er lagt ind i kalenderen) - Alle er i kalenderen

Fredag 25. august kl. 9 – 14                  -  er aflyst    

Mandag 11. september kl. 14- 19

Lørdag 30. september kl. 9 – 15

Mandag 23. oktober kl. 14 – 19

Dagsorden:


  Siden sidst :
  

Trappen til stranden: Christian er tovholder og har kontakten til Klaus Sloth. Arbejdet er planlagt til at foregå i efteråret.

Træ til bænke: Aftalen med Inge Gillesberg er mundet ud i følgende besked fra Annelene: Egon har fået besked fra Klaus Slot om, at han må give os de fire egeplanker, vi skal bruge til bænkene uden beregning. Vi aftalte at de bliver liggende hos Egon, indtil Christian får tid til at lave bænkene.

Mobilepay. Birgitte modtog 16. juni denne besked:

I forbindelse med oprettelsen af jeres MobilePay-aftale, er vi stødt ind i en lille forhindring. Den bestyrelsesoversigt (se vedhæftede) vi har fået fra jer, er desværre ikke fyldestgørende.

Vi er desværre nødt til at bede jer om at påføre alle bestyrelsesmedlemmer med adresse og underskrift. Ifølge jeres hjemmeside er der syv medlemmer. Alle syv skal påføres og skrive under.

Beklager denne ulejlighed.”

FU og suppleanter har alle tilkendegivet, at det forekommer for besværligt i forhold til den brug der er for betaling med Mobilepay.

Så indtil anden mulighed foreligger, fortsætter vi med modellen, hvor formandens mobilepay anvendes.

Der er købt nye rullegardinerne til 2 af skråvinduerne . Udskiftning i gang.

Ny benzindrevet buskrydder er anskaffet.  Ophængt i pillefyrrummet.

Vi har, efter Inges ihærdige indsats med at finde det rette, anskaffet et nyt køleskab:

LG GBB60SWFFB KØLEFRYSESKAB

  • Energiklasse: A+++
  • Køl:250 Frys:93 L
  • Mål: H:201 B:59,5 D:68,6 cm
  • Enegiforbrug: 178 kWh/år
  • Luftcirkulation: Ja
  • Nofrost: Ja
  • FreshZone: Ja
  • Lydniveau: 37dB(A)

Det er installeret og det gamle fjernet. Det er højere end det gamle og mere praktisk indrettet.

Gelænder ved trappen ved indgangen er bestilt. Samme model som ved bagehuset. Når det sættes op, støbes trinene fast, da løsningen med sand betyder, at der altid er sand på trinene og fliserne.

1. Arbejdsdag mandag 11. september kl. 14 - 19

er meldt ud til alle foreningens medlemmer 15. august:

Hermed indkaldes til 

Arbejdsdag 11. september 2017 kl. 14 - 19

kl. 14 Kaffe med kage ;-)

kl. 14.30 - 18 Arbejde
kl. 18-19 Middag + aktuel orientering

Derefter oprydning.

Der er arbejdsopgaver til alle både inde og ude.

Af større projekter forventes det, at Christian igangsætter renoveringen af trappen til stranden, hvortil han sagtens kan bruge et par mand.

Som sædvanlig kan du deltage hele dagen eller en del af den.

Giv en tilbagemelding herom ved at svare på denne mail med angivelse af, hvilke måltider du deltager i.

20.08.17 er der 3 tilmeldinger.

2. Maling af stue og køkken :Fra sidste møde

Pris på maling af stue og køkken og vinduer indvendig på alle 3 etager er således:

Vægge i køkken                                      4.170 kr.

Vægge i pejsestuen                                4.070 kr.

3 vinduer 2.sal                                        2.100 kr.

13 vinduer 1.sal                              12.350 kr.

Alle priser er ex. moms. – samlet pris på arbejdet er 33.862,50

20.8.17: spurgt Jan om tidsforbrug, for at se, om vi kan finde hul til noget af det i kalenderen, eller om det skal vente til januar.

Udvendig maling af vinduerne:
På vores forespørgsel efter sidste FU-møde der er nyt til udvendig maling af vinduerne, samt om hvis der ikke er penge nu, om der så vil være mulighed for at få alle vinduerne kittet udvendigt, da vinduespudseren ikke mere tør tage ansvaret for at pudse dem, fordi kittet mangler mange steder.

Svarede Martin Reimers:

”Der er, desværre, nyt om vinduerne.

Vi har nu fået vores budget og vi kommer ikke til at kunne holde det med årets nødvendige opgaver. Desuden kan vi ikke få ekstra penge pt. fra Naturstyrelsen til særligt hastende større projekter.

Jeg er derfor nødt til at skubbe opgaven. Det bliver sandsynligvis til 2018, men der er stadig den teoretiske mulighed, at styrelsen i oktober-november melder ud, at der samlet set er overskud på rammen og at enhederne kan søge om ekstra bevilling.

Jeg er opmærksom på, at vi i første omgang kan nøjes med at kitte vinduerne.

Under alle omstændigheder prioriterer jeg opgaven højt og jeg giver besked, når der sker noget nyt.”

Så vi må afvente, hvad der sker fra Naturstyrelsens side.

Christian har undersøgt, hvad der kan gøre ved lydisoleringen, der er snavset. Der kan ikke gøres andet end en forsigtig rengøring:

Følgende har Henrik fundet på nettet: Rengøring: Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig aftørring med fugtig klud.

3. Fortsat istandsættelse af 2. salen

Baderummet

Linoleum - bruseniche                           16.600 kr. inkl.

Pille linoleum ned                                                         5.000 kr.

Malearbejde                                                                  5.000 kr.

El arbejde                                                                      3.000

Rundt regnet 40.000 kr.

20.8.17: spurgt MTM om maling af badeværelsesvæggene samt forslag til håndtag.

Besked til håndværkerne om at vi forventer at istandsætte badeværelset i januar måned (Christian)?

4. Økonomi (Birgitte)

Birgitte har udsendt det aktuelle regnskab

5. Regler for frivillige ved arrangementer – hvornår betaler man?

Der er et ønske fra frivillige om, at FU fastlægger klare regler herfor.

 6. Jubilæumsår 2017 /2018

Der er flere datoer at markereJ

1.november 2007 overtog foreningen lejemålet af Nygård
                    1. november 2017 er en onsdag – Nygård udlejet til Lars & Lars
1.maj 2008 var det første lejemål
                   1. maj er en tirsdag – Nygård ikke udlejet pt.
17. maj 2008 blev Nygård indviet
                   17. maj er en torsdag – Nygård er pt. ikke udlejet

Natur og kulturgruppen mener, at indvielsesdagen bør markeres. Dog evt. vælge en lørdag (nærmeste weekend er dels pinse, dels optaget på Nygård)
Pt. er weekenden 26.-27. maj reserveret.
Hvordan skal vi markere det?
- For offentligheden? For os selv? – både og - fælles om eftermiddagen og lukket middag om aftenen
- Alle 3 temaer: natur – kultur og fordybelse
- Noget om Nygårds historie fremstillet til dagen.

Musikgruppen:

Højskoledag i efteråret som et jubilæumsdag med sang og musik – lørdag først i september 15. eller 22. september (er reserveret i kalenderen)

Evt. Bertel Haarder – Asta kontakter ham som trækplaster.

Evt. alternativt Jørgen Carlsen fra Thestrup højskole – Ken kontakter hvis nej fra BH.

Evt. søge kommunal underskudsgaranti

Morgenkaffe – morgensang – foredrag – frokost – foredrag – fælles sang – slutte med koncert (Evt. medvirken af Sønderborg Musikskole) Afslutte med sønderjysk kaffebord.

7. Medlemsaften: tema Grønland fredag 26. januar.

8. Evt.

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer –  samt opsamling af løse ender:

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har nogle ideer, som er blevet præsenteret for FU og bestyrelsen i april 2017. Igangsættes muligvis forår 2018.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op.

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

- Lysdæmpning af lysene i spisestuen. Pris: kr. 1.360,00 + moms = 1700

Er endnu ikke udført. Glenn rykkes – endnu en gang.

"Københavnerbænk " i vogngrøn anskaffes til bagehuset– afventer besked fra Martin.

Asta har rykket endnu en gang.

Inge anskaffer håndstøvsuger, som installeres i samarbejde med Christian.

Udflugt kun hvert andet år -  I 2019 evt.  en sejltur på Kielerkanalen.

Søg