Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)
Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) 
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i 2017:


Datoer 2. halvår 2017
(er lagt i kalenderen):
23. august, 27. september, 25. oktober, 22. november, 13. december – alle onsdag kl. 9-11

Arbejdsdage i 2017: (alle datoer er lagt ind i kalenderen)

Tirsdag 20. juni kl. 9 – 15 (klargøring til Sankt Hans)

Fredag 25. august kl. 9 – 14

Lørdag 9. september kl. 9 – 15 /ændres til mandag 11. september kl. 14- 19?

Lørdag 30. september kl. 9 – 15 ?

Lørdag 7. oktober kl. 9 – 15   dagen er reserveret til et fællessangsarrangement

Dagsorden:


  Siden sidst :
  

Trappen til stranden –Vi har fået tilladelse af Klaus Sloth fra Naturstyrelsen til at udføre arbejdet. Christian er tovholder og har kontakten til Klaus.

Træ til bænke af lærketræ. ABO har forespurgt hos Inge Gillesberg om mulighed for enten at købe en lærkestamme eller de egeplanker, der ligger hos Egon.

Meddelelse fra Naturstyrelsen:

Enhedens mangeårige gode medarbejder Henrik Drud Nielsen har valgt at stoppe som ansat i Naturstyrelsen Sønderjylland den 31. maj 2017.

Henrik fortsætter som selvstændig tømrer og snedker også med opgaver på Naturstyrelsens bygninger.

Det betyder, at I fremover skal henvende jer til mig, når det drejer sig om vedligehold af enhedens huse.

Forstfuldmægtig Karsten Romme tager sig fortsat af lejeaftaler mm.

Mobilepay. Vi venter stadig???? – indtil det virker, kan modellen fra påsken bruges.

1. Arbejdsdag tirsdag 20. juni kl. 9 – 15?

Kan vi nå det, der skal laves på en alm. arbejdsformiddag?  Afbud hele den uge fra Christian og Inge.

2. Økonomi (Birgitte).

Pris på maling af stue og køkken og vinduer indvendig på alle 3 etager ønskes. Christian har haft møde med Jan for at se på opgaverne og priserne er således

Vægge i køkken                                      4.170 kr.

Vægge i pejsestuen                                4.070 kr.

3. vinduer 2.sal                                       2.100 kr.

13. vinduer 1.sal                             12.350 kr.

Alle priser er ex. moms. – samlet pris på arbejdet er 33.862,50 kr.

Det skulle undersøges, hvad der kan gøre ved lydisoleringen, der er snavset. Evt. kontakte Alstømrerne, som har leveret pladerne. Er der noget nyt?

2 af rullegardinerne i skråvinduerne er slidte og skiftes. Bestilt?

Inge anskaffes håndstøvsuger, som installeres i samarbejde med Christian. Er den købt? I givet fald anbragt hvor?

3. Evt.

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer:

Opgaver med udskiftning af trædel ved dinduet i pillefyrrummet, som Leif har lovet at ordne er pt. endnu ikke udført. Christian rykker ham og fortæller, at vi har arbejdsdag, hvor han er velkommen. Sker der stadig ikke noget orden Christian det.

Havetrappen: flot arbejde

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har nogle ideer, som er blevet præsenteret for FU og bestyrelsen i april 2017. Igangsættes muligvis forår 2018.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op.

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

- Lysdæmpning af lysene i spisestuen. Pris: kr. 1.360,00 + moms = 1700

Er endnu ikke udført. Glenn rykkes.

"Københavnerbænk " i vogngrøn anskaffes til bagehuset– afventer besked fra Martin.

Asta rykker.

Søg