Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder i 2017

Efterårets mødedatoer: mandag den 21. august kl. 10 (Lars Ole er i huset – J0hn) + mandag den 30.oktober kl. 10 (er lagt i kalenderen)

Der holdes møder om musikarrangementer mandag den 14. august kl. 9 (Lars Ole på Nygård) og mandag 6. november (Ole, John, Kenn og Asta)

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer laves forsalg af billetter.

1 Siden sidst
Musikgruppen har afholdt møde 22. maj. Der henvises til referatet herfra (er udsendt). ok

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

Påskeudstillling 13. april til 17. april 2017

En smuk udstilling der har fået en fin kritik fra mange kanter.

Vi køber en dags-dato blok, så vi i givet fald kan udstede en kvittering på salg af værker og modtagelse af pengene.

3. Efterårets arrangementer

X Fredag 23. juni 2017: Sankt Hans-fest - planlægges i musikgruppen ok

X Søndag d. 27. august kl. 14: Sensommertur om planter og træer. Turleder Andreas. Tovholder: Helga

Andersen.  – ABO har truffet aftale. Er indsendt til Naturkalenderen + sat i Nygårds kalender

Andreas forslag til pr-tekst:

”Det er i skovene vi finder den største artsrigdom af dyr, planter og andre organismer.

Du inviteres med på en sensommertur til Nygaard, hvor vi vil se på og høre om det plante og dyreliv der er tilknyttet de forskellige naturtyper der kan opleves i nærområdet. I skoven er er flere gamle træer der har en særlig betydning for flere arter, og på stranden finder vi planter der har tilpas Fredagset sig det barske salte miljø.

Tag med på en oplevelsesrige ture hvor både stort og småt byder sig til for øjet, blot man er opmærksom og har fokus på lyd, lugt og farver. ”

Korrektion i forhold til dagsordenen: Helga aftaler med AA, at hun kan supplere med oplysninger ved stranden, hvorfor planter kan tilrette sig de forskellige miljøer.

Kaffe og kage serveres efter turen på Nygård mod betaling af 40 kr.

ABO laver PR-opslag, som sendes til Ken, der sørger for opslag på kommunens hjemmeside.

X Onsdag 27. september 2017 kl. 19 – 21: Karsten Skov ”Knacker” - et foredrag om hans bog se her Tovholder: Asta
http://www.knacker.dk/index.html

Bogen danner grundlag for den kommende storfilm om Sønderjyderne og 1. verdenskrig.

Se http://www.jv.dk/soenderborg/Storfilm-paa-vej-om-soenderjyderne-og-1-verdenskrig/artikel/2480453

1. del: Om bogen "Knacker"

Pause med salg af kaffe og kage

2. del: Om filmplanerne samt spørgsmål

Aftale på plads med FOF (Henning N. Larsen har selv kontaktet KS om kontrakt, tekst til katalog samt pressemeddelelse.)

Forberedes på næste møde

X Lørdag 7. oktober 2017  Fællessangseftermiddag– planlægges i musikgruppen ok

X Tirsdag 14. november 2017 kl. 19 – ca. 21 : FOF- foredrag med Inge Adriansen: ”Mad og mennesker på Als og Sundeved – en fortælling om fødevarer, spisesteder og gode måltider

Her fortælles om måltider og madkultur i Sønderborg Kommune ud fra besøg på gode spisesteder og samtaler med producenter og specialister om gode råvarer og glæden ved at fremstille og bruge kvalitetsprodukter. På Als og Sundeved er der mange begivenheder i årets løb, der involverer mad, f.eks. romregatta om foråret, ringriderfester om sommeren, æblefestival i Gråsten og krondyrjagt om efteråret samt salg af karper i Gråsten før jul.” 
Bogen skulle udkomme til Bogforum i 2017. IA vil vise billeder fra bogen og fortælle ud fra dem

Der er lavet aftale med Henning N. Larsen, som er nyudnævnt skoleleder ved FOF se http://www.fof.dk/soenderborg - han sørger for kontrakt med IA, tekst til katalog samt pressemeddelelse.

OBS: Datoen er ændret – er aftalt med både Inge og FOF – da det på bestyrelsesmødet 3.4. viste sig, at de 5 nordalsiske sogne netop den aften vi først havde planlagt holder et stort fælles Luther-arrangement, som henvender sig til samme målgruppe.

Forberedes på de næste møder

X Søndag 3. december 2017 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen – er sat i kalenderen

John vil gerne være ankermand igen. Vi bruger samme model som tidligere.

4.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

OBS Det er vigtig at få booket/blokeret nogle datoer i kalenderen

Forårshalvåret 2018

 Fredag 27. januar (?) Medlemsarrangement - i FU-regi:   

Temaforslag fra denne gruppe: Grønland

- Martha og Ellis har været på Grønland  og har begge stor viden og også ko ntakter– Martha har billeder

Forslag til menu: Grønlandsk suppe – Suaussat  http://www.dk-kogebogen.dk/opskrifter/visopskrift.php?id=1

helleflynder / hellefisk – rensdyrkølle –

mattak (hvalhud  i tern) http://sermitsiaq.ag/mattak-groenland-top-10

Grønland i dag.

Hvis FU godkender dato og  temaet, vil gruppen arbejde videre hermed.

  • ·Folkemusikarrangement musikgruppen

  • ·Linda Lassen foredrag i 1. halvdel af marts evt. torsdag FOF?
    Bl.a. om hendes bog om Grønland. ABO undersøger

29. marts til 2. april 2018:  Påskeudstilling

Her er links til de på mødet omtalte kunstnere:

X Søndag 6. maj 2018 kl. 6 Fugletur dato er aftalt med Gert Fahlberg og  er reserveret i kalenderen.

Sankt Hans – musikgruppen

Efterårshalvåret 2018

  • ·FOF-foredrag ?
  • ·Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen, f.eks. flagermusetur – evt.- en hverdagsaften
  • ·Syngsammen-lørdagskafé - musikgruppen
  • ·Juletur 6. Jubilæumsår 2017 /2018– brainstorming
Dette tema sættes på dagsordenen i diverse fora for at få så mange ideer på bordet som muligt

Der er flere datoer at markereJ

1. november 2007 overtog foreningen lejemålet af Nygård

1. maj 2008 var det første lejemål

17. maj 2008 blev Nygård indviet.

Gruppen mener at indvielsesdagen bør markeres. Dog evt. vælge en lørdag (nærmeste weekend er dels pinse, dels optaget på Nygård) evt. vælge  weekenden 25. - 27. maj (weekenden er foreløbig reserveret i kalenderen

Hvordan skal vi markere det?

-          For offentligheden? For os selv? – både og - fælles om eftermiddagen og lukket middag om aftenen

-          Alle 3 temaer: natur – kultur og fordybelse

-          Noget om Nygårds historie fremstillet til dagen.

Musikgruppen planlægger en højskoledag med musikindslag i efteråret 2018

5.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

  • ·Temaet ny teknologi og hvad den gør ved os – spilleregler?

Ide: Formiddags / Eftermiddagsarrangementer på hverdage?

Naturarrangementer:

Svampetur? AA har oplyst følgende navne på svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole

 6.Praktiske forhold 

7. Evt.:

Regler for frivillige ved arrangementer – hvornår betaler man? Tages med på FU

Søg