Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Møder i 2017:

Mandag den 14. august kl. 9 (Lars Ole på Nygård) og mandag 6. november – kl. 9

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et musikarrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

1.Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik (f.eks. Sankt Hans) hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Beslutninger mv. på musikområdet i 2016

Operaforberedelse og –tur
: vi har takket nej og Ole opgiver at arrangere en fælles tur til Esbjerg

folkbaltica  - Ole undersøger mulighederne for at holde et møde med Helle mhp. en mulig genoptagelse af samarbejdet.

2.Evaluering af afholdte musikarrangementer samt arrangementer m. musikindslag:

12. marts 2017 kl. 15 Koncert med “FromseierHockings
Vellykket og velbesøgt arrangement med 70 betalende.

13. april til 17. april 2017:  Påskeudstilling
Fint samarbejde med Thorstein om musikken til påskeudstillingen. Tilbagemeldingen på den positiv.

3.Arrangementer 2017

X Fredag 23. juni 2017: Sankt Hans-fest
Planlagt arbejdsdag: ændret fra mandag 19. juni kl. 13 – 19 (klargøring til Sankt Hans) til tirsdag den 20. juni kl. 9 – 15.

Årets taler bliver: Peter Grønlykke

Festen følger same procedure som alle årene (undtagen sidste år) med orienteringsløb og folkedans.

  • Tilsagn fra Birger om orienteringsløb – spørge om han bliver klar?
  • Tilsagn fra Henrik Elkrog, E’Svenstruplaug.
  • Besked fra Ib Jensen: ”Vi kommer ca 8 dansere ( ige nu) og 2 spillemænd og så vi laver noget dans
    Hvis du skal bruge andet musik må du selv kontakter Dorthe på mail
    Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.51 51 31 25.”

18.45 – 19-45   Sax apeal

19.45 -  20.00 Bente og Dorthe

20.00   Folkedans

21.00   Bålet tændes – båltale

Der kan købes brø´tort’

Ide: Medbring egen grillmad – medbring egen mad

Ken stå for gæstegrillen

Kontrollere sange antal – der er nok

Martha stå for bagværk: brø’tort og pladekager.

Øl og vand + vin til de optrædende – Ole?

Øvrigt indkøb – Asta aftaler med Birgitte og Inge.

Tovtrækning. evt. ide til næste år – 20 meter tov – 5 på hver side – familietovtrækning. John skaffer et tov inden næste år.

Ole tænker på ide til konkurrence – 5 fuglelyde – evt. i Birgers telt. Udløser en grill-pølse –gevinst)

Asta skaffer frivillige - sender mail om tilmelding til at deltage i arbejdet.

Lørdag 7. oktober 2017 Fælles sangs arrangement

Ole undersøger om Kitty kan holde sit oplæg om Blicher? – pris?

Thorstein vil godt spille med – Ole kontakter ham

3.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

Musikarrangement i 1. halvår – gerne folkemusik– alternativt sangarrangement om en komponist /sangskriver – folkBaltica alternativt eget arrangemnet

Højskoledag i efteråret som et jubilæumsdag med sang og musik – lørdag først i september

Evt. Jørgen Carlsen fra Thestrup højskole – med sønderjysk kaffebord.

Ideer til dagen medbringes til næste møde.

Evt. søge kommunal underskudsgaranti

Evt. medvirken af Sønderborg Musikskole

Finde samarbejdspartnere om musikarrangementer:

OA afklarer om Musikskolen vil lægge et arrangement om året på Nygård som samarbejdspartner.

Andre samarbejdspartnere med musik kunne være Sønderborg Musikforening samt genoptage samarbejdet med Olferts venner.

Operakoncert i 2018??? Asta spørger Lars Ole om det – i givet fald en koncert uden den store orkester. – pt. ikke spurgt:

Tema til medlemsaften Norge : spændende spiser!

Ruslanddanske forbindelser – borsch

 6.Praktiske forhold 

7. Evt.:

Søg