Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Lørdag 23. juni   Sankt Hansaften ved Nygård strand (Ved Festpladsen).   Orienteringsløb m.m. for alle fra kl. 18.30

Båltale ved skovrider Inge Gillesberg. Bålet tændes kl. 21.00

Søndag 12. august kl.14.00   Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen. Der er fokus på vegetationens historie fra Istiden og til i dag.

Lørdag 15. september kl. 9.00 - 17.00    Højskoledag med tidl. højskoleforstander Jørgen Carlsen Testrup højskole, Operasangere fra Den Ny Opera, Tordenskjolds Soldater

Onsdag 21. november kl. 15.00 - 17.00   Forfatteren Linda Lassen fortæller med baggrund i sin meget læste bog "Men sko må jeg ha´" om at skrive historiske romaner

Søndag 2. december kl. 10.00 - 13.0uletur i samarbejde med Naturskolen

 

Søg